Opublikowano uaktualnione zestawienie interpretacji Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w zakresie kwalifikowania wydatków

Opublikowano uaktualnione zestawienie interpretacji Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w zakresie kwalifikowania wydatków

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. Prezentuje on najważniejsze interpretacje Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w odniesieniu do postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, według stanu na grudzień 2011.

Dokument wraz z załącznikami został zamieszczony w dziale Poradnik Beneficjenta Odsyłacz

 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie