PGNiG Termika ma wykonawcę odazotowania w EC Siekierki

PGNiG Termika ma wykonawcę odazotowania w EC Siekierki

PGNiG Termika dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w powtórnym przetargu na budowę "pod klucz" instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) dla kotłów typu WP120 nr K5, K6 i K7 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

PGNiG Termika na realizację zadania przygotowała budżet w wysokości 19,68 mln zł brutto. Jako najkorzystniejsza ekonomicznie została wybrana oferta spółki ERC Technik z Niemiec, która opiewa na 17,81 mln zł i przewiduje parametr zawartości amoniaku w popiele lotnym na poziomie 60 mg/kg.

Oferty w przetargu złożyły jeszcze Energotechnika-Energorozruch z Gliwic (19,87 mln zł; 85 mg/kg) oraz Bilfinger

 

czytaj więcej

wnp.pl
Czytaj także
Polecane galerie