Plany przyłączenia OZE przekraczają w br. 1800 MW

Plany przyłączenia OZE przekraczają w br. 1800 MW

Tegoroczne plany czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w Polsce mówią o przyłączeniu OZE o mocy powyżej 1800 MW. To ponad 1000 MW więcej niż przyłączyli w 2014 roku.

Czterej najwięksi OSD w Polsce w ubiegłym roku przyłączyli do sieci odnawialne źródła energii (OZE) o mocy około 692 MW (Tauron Dystrybucja - około 270 MW, Energa Operator - około 175 MW, PGE Dystrybucja - około 167 MW, Enea Operator - około 80 MW).

W efekcie na koniec ubr. do sieci wskazanych wyżej OSD przyłączone były OZE o łącznej mocy około 5106 MW (Tauron Dystrybucja - około 1050 MW, Energa Operator -około 2129 MW, PGE Dystrybucja -około 1084 MW, Enea Operator (wysokie i średnie napięcie) - 843 MW).

Bieżący rok będzie dosyć szczególny dla OZE, bo o ile już nie nastąpią zmiany w ustawie o OZE dotyczące tzw. okresu przejściowego, to tylko inwestorzy, którzy uruchomią zielone moce w br. zyskają pewność skorzystania z systemu wsparcia (w postaci zielonych certyfikatów). To rodzi pytanie, czy faktycznie inwestorzy spieszą się z uruchamianiem nowych OZE.

Enea Operator wskazuje, że niepewność ostatecznych rozwiązań, które zawarte będą w ustawie o OZE powoduje, że firma obserwuje bardzo różne i odmienne zachowania inwestorów.

- Z jednej strony rzeczywiście są podmioty, które wykazują duże zainteresowanie przyłączeniem nowych OZE do końca 2015 r. Z drugiej jednak strony szereg podmiotów nawiązując do dużych ryzyk związanych z ustawą o OZE wnioskuje o zmiany harmonogramów przyłączenia i wydłużenie terminów przyłączenia nowych OZE - informuje Danuta Tabaka, rzecznik Enea Operator.

Z kolei Energa Operator podaje, że od września 2014 roku inwestorzy wyrażali ogromne zainteresowanie realizacją umów o przyłączenie z zamiarem uruchomienia nowych OZE (w szczególności farm wiatrowych) przed końcem 2015.

- Najczęściej są to inwestorzy, których termin realizacji przyłączenia był wskazany na rok 2016r. Propozycje inwestorów dotyczą przyspieszenia terminu realizacji przyłączenia poprzez zawarcie aneksu do umowy o przyłączenie - informuje Alina Geniusz - Siuchnińska, rzecznik Energi Operator.

Z kolei Tauron Dystrybucja nie obserwuje obecnie wzmożonego zainteresowania inwestorów zrealizowaniem umów o

 

czytaj więcej

wnp.pl
Czytaj także
Polecane galerie