Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa

 

Nazwa projektu:

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

I Gospodarka wodno - ściekowa

Działanie:

1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Beneficjent:

Gmina Miasto Rzeszów

Wartość projektu: 

12,32 mln złotych

Dofinansowanie UE:

5,23 mln złotych


 
Projekt obejmuje budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nowopowstających osiedli oraz obszarów przyłączonych do Rzeszowa. W chwili rozpoczęcia realizacji projektu były to tereny pozbawione możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej. Celem projektu była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Rzeszowa poprzez rozwój infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakres rzeczowy projektu został podzielony na trzy zadania:

  1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Słocina - Leśniczówka oraz Szajerówka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym,
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym,
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym.

Łączna długość nowych odcinków sieci wyniesie około 9,35 kilometra długości, a korzystać z niej będzie mogło co najmniej 3600 osób. Efektem ukończenia prac będzie uzbrojenie terenów w infrastrukturę umożliwiającą uzyskanie dostępności mieszkańców do sieci sanitarnej Rzeszowa. Miejsca w których realizowane są poszczególne zadania projektu, stanowią atrakcyjny rejon dla lokalizacji budownictwa mieszkaniowego oraz podmiotów gospodarczych i inwestorów, co w konsekwencji stworzy warunki do stałego rozwoju gospodarczego stolicy województwa podkarpackiego.Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa
Wykonywanie przewiertu na osiedlu Zwięczyca.

 

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa
Odcinki kanalizacji sanitarnej powstają na nowych osiedlach
w południowo-wschodniej części Rzeszowa

 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie