Prezes PGNiG Termika: Kogeneracja potrzebuje stabilnego wsparcia

Prezes PGNiG Termika: Kogeneracja potrzebuje stabilnego wsparcia

Z kogeneracją jest tak, że od wielu lat ma ona grono zadeklarowanych przyjaciół, ale pozytywna aura wokół tej efektywnej technologii niestety nie skutkuje powstaniem warunków dla pełnego wykorzystania jej krajowego potencjału - mówi wnp.pl Marek Dec, prezes zarządu PGNiG Termika.

Marek Dec przypomina, że od dawna jesteśmy świadomi, że kogeneracja jest skutecznym narzędziem poprawy efektywności energetycznej. Mniejsze zużycie paliw skutkuje także redukcją emisji dwutlenku węgla.

Taka rola wysokosprawnej kogeneracji została dostrzeżona w "Polityce energetycznej Polski do roku 2030", gdzie zapisany został cel podwojenia produkcji energii elektrycznej kogeneracyjnej do roku 2020.

Czytaj także: Prezes PGNiG Termika: kogeneracja gazowa będzie się rozwijać

- Niestety nic dzisiaj nie wskazuje na to, żeby założony cel został osiągnięty przy wykorzystaniu obecnych rozwiązań regulacyjnych i mechanizmów wsparcia. Cel podwojenia produkcji, tym razem do roku 2030, znalazł się także w projekcie nowej "Polityki energetycznej Polski do roku 2050". Dołączony do dokumentu plan działań wykonawczych wskazuje na konieczność przygotowania nowych mechanizmów wsparcia dla energii kogeneracyjnej. Dotychczasowy system oparty o świadectwa pochodzenia okazał się pomocny w zapewnieniu finansowania modernizacji oraz dofinasowaniu bieżącej eksploatacji jednostek kogeneracyjnych. Jak ważna jest rola wsparcia operacyjnego pokazał rok 2013 i 2014, kiedy przerwa w funkcjonowaniu systemu żółtych certyfikatów spowodowała widoczne zmniejszenie produkcji kogeneracji gazowej - mówi wnp.pl Marek Dec, prezes zarządu PGNiG Termika.

Bez dłuższego wsparcia nowych inwestycji nie będzie

System świadectw pochodzenia został przedłużony do końca roku 2018, ale - w ocenie Marka Deca - już dzisiaj widoczny jest brak jego skuteczności w generowaniu nowych inwestycji.

- Stąd inicjatywę Ministerstwa Gospodarki przygotowania nowych rozwiązań branża ciepłownicza wita z dużym zadowoleniem - zapewnia Marek Dec.

Wydaje się jednak, że w celu uzyskania pełnych korzyści płynących z wykorzystania potencjału rozwoju kogeneracji prace nad nowym systemem wsparcia powinny zostać przyspieszone. Marek Dec przekonuje, że rok 2018 wskazany w projekcie "Polityki energetycznej Polski do roku 2050", jako termin przygotowania nowych regulacji, jest zdecydowanie zbyt odległy z punktu widzenia potrzeb budowy nowych jednostek wytwórczych. Należy mieć świadomość, że od momentu wejścia w życie legislacji do momentu uruchomienia pierwszych jednostek wytwórczych minie 4-5 lat.

- Pojawi się niebezpieczna luka inwestycyjna właśnie w okresie planowanych likwidacji zdekapitalizowanych bloków energetycznych zasilających krajowy system elektroenergetyczny. Możemy mieć powtórkę braków energii jakich doświadczyliśmy w sierpniu tego roku - ostrzega prezes PGNiG Termika.

Nowy system wparcia Kogeneracji w 2016 r.?

Wskazuje, że biorąc pod uwagę analizy i prace koncepcyjne jakie są prowadzone w ramach sektora ciepłowniczego możliwe jest przygotowanie nowego systemu wsparcia do końca 2016 roku. Cel ambitny, ale realny. Sprawnie wdrożony system wsparcia kogeneracji byłby w stanie spowodować poprawę bilansu mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) poprzez szybką budowę jednostek wytwórczych na bazie rozmieszczonych na terenie całego kraju systemów ciepłowniczych.

- Kilka tysięcy megawatów w zdecentralizowanych jednostkach wysokosprawnej kogeneracji to mniejsze prawdopodobieństwo

 

czytaj więcej

wnp.pl
Czytaj także
Polecane galerie