Renowacja Teatru Starego w Lublinie

Renowacja Teatru Starego w LublinieNazwa projektu:

Renowacja Teatru Starego w Lublinie

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Działanie:

11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

Beneficjent:

Miasto Lublin

Wartość projektu: 

25,03 mln złotych

Dofinansowanie UE:

18,74 mln złotych


 

Teatr Stary mieści się w najstarszym budynku teatralnym w Polsce, który został wybudowany w 1822 roku. W latach 80-tych XX wieku przestał być użytkowany i stopniowo ulegał zniszczeniu. Dzięki środkom unijnym w 2012 r. zakończono prace remontowe w Teatrze Starym, które przywróciły budynek do czasów jego świetności. 


Teatr Stary w Lublinie


W Teatrze Starym zachowano zabytkowy układ - z foyer, widownią, sceną, zasceniem. Otworzono historyczne wnętrze widowni z lożami, balkonami, drewnianymi galeriami. Odrestaurowane zostało również sklepienie budowli. Teatr zyskał  dodatkową powierzchnię - wybudowano dwie podziemne kondygnacje, gdzie zlokalizowane są szatnie, garderoby, pomieszczenia techniczne i magazynowe.


Teatr Stary w Lublinie


Sala Teatru Starego mieści 160 widzów. Jest sceną impresaryjną i interdyscyplinarną, na której goszczą zarówno teatr, jak i muzyka, film czy literatura. Prezentować się tu będą zespoły teatralne i muzyczne, ale też prowadzone mają być debaty i zajęcia edukacyjno-kulturalne dla dzieci.

 
 
 

Czytaj także
Polecane galerie