Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap II

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap II


Nazwa projektu:

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap II

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Działanie:

11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

Beneficjent:

Diecezja Legnicka

Wartość projektu: 

26 337 100,00 złotych

Dofinansowanie UE:

22 210 245,00 złotych


Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap IIZałożone w 1292 roku cysterskie opactwo położone jest w dolinie niedaleko Kamiennej Góry, w Sudetach. Od czasów średniowiecza aż po koniec XVIII wieku wywierało ono znaczący wpływ na gospodarkę całego regionu. Zespół klasztorny nazywany perłą baroku, jest jednym z najcenniejszych obiektów polskiej części Europejskiego Szlaku Cystersów oraz jedynym obiektem pocysterskim, uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.

W ramach realizacji projektu przewiduje się rewaloryzację kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i jego otoczenia oraz wyposażenie go w sprzęt nagłaśniający do organizacji koncertów (system audioguide) oraz audioprzewodnik po kościele i innych obiektach opactwa. Adaptacji ulegnie także część Domu Opata z przeznaczeniem na sale ekspozycyjne. Wszystkie restaurowane obiekty zostaną poddane kompleksowemu zabezpieczeniu przeciwpożarowemu oraz zabezpieczeniu przed kradzieżą.

Na skutek tych działań będzie możliwa realizacja koncertów muzycznych - zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt nagłaśniający, a także nastąpi zwiększenie atrakcyjności turystycznej Zespołu Opactwa Cystersów.

 

***

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap II 

 W ramach realizacji projektu przewiduje się rewaloryzację kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i jego otoczenia oraz wyposażenie go w sprzęt nagłaśniający do organizacji koncertów.

  

***

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap II 

Realizacja projektu pozwoliła na przywrócenie dawnej świetności licznym krzeszowskim zabytkom.

  

***

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap II 

Infrastruktura powstała w ramach projektów wykorzystywana będzie również do organizowania imprez k
ulturalnych i edukacyjnych.
 

 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie