Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej

Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej


Nazwa projektu:

Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Działanie:

11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

Beneficjent:

Gmina Miasto Częstochowa

Wartość projektu: 

34,80 mln złotych

Dofinansowanie UE:

17,38 mln złotych


 

Inwestycja objęła gruntowny remont dużej i kameralnej sali koncertowej w istniejącym budynku Filharmonii oraz budowę budynku zaplecza socjalno-administracyjno-technicznego.


Filharmonia Częstochowska


Dzięki realizacji projektu w Filharmonii Częstochowskiej będzie można rozszerzyć repertuar działalności koncertowej obejmującym koncerty symfoniczne, oratoryjno-kantatowe, kameralne, popularno rozrywkowe oraz edukacyjne programy dla dzieci i młodzieży.


Filharmonia Częstochowska 

 

Czytaj także
Polecane galerie