Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa

 


Nazwa projektu:

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa

Program:

Infrastruktura i Środowisko

Priorytet:

VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

Działanie:

8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych

Beneficjent:

Gmina Miasto Rzeszów

Wartość projektu: 

16 mln złotych

Dofinansowanie UE:

11,7 mln złotych


Celem projektu jest usprawnienie zarządzania ruchem i transportem publicznym w Rzeszowie poprzez rozbudowę systemu inteligentnego systemu transportu drogowego. W ramach jego realizacji zaplanowano montaż następujących urządzeń na terenie Rzeszowa:

  • 5 punktów Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów typu Wage In Motion na głównych drogach wjazdowych do miasta - ulicach: Lwowskiej, Podkarpackiej, Krakowskiej, Warszawskiej i Lubelskiej.

System ten ma za zadanie wykrywać samochody przekraczające dopuszczalne naciski oraz dopuszczalną masę całkowitą. Po wykryciu pojazdu o nacisku osi przekraczającej 100 kN lub po wykryciu przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej dla danego typu pojazdu, sterownik wagi umieszczonej w nawierzchni, powoduje zapisanie danych o pojeździe wraz ze zdjęciem i numerem tablic rejestracyjnych. W odległości ok. 150 m od wagi, na tablicy świetlnej wyświetlony zostanie komunikat dla kierowcy przeciążonego pojazdu, wyświetlający numer rejestracyjny pojazdu i zakaz wjazdu.

Dane z punktów pomiarowych będą przesyłane do stacji kontroli pojazdów oraz właściwych służb (jak Inspekcja Transportu Drogowego czy Policja). Ten sposób ważenia spowoduje, że przez miasto nie będą mogły się przemieszczać pojazdy przekraczające dopuszczalny nacisk na oś lub ciężar całkowity, co w rezultacie uchroni drogi przed zniszczeniem.

  • 60 kompletów tablic informacji pasażerskiej,
    Tablice świetlne, dwukierunkowe wyświetlać będą informację pasażerską o najbliższych autobusach zbliżających się do tego przystanku.
  • 50 e-kiosków Publicznej Informacji Pasażerskiej,

Stacjonarne kioski z dostępem do informacji transportowej służyć będą do całodobowego informowania pasażerów o możliwych połączeniach komunikacyjnych. Mogą one z powodzeniem pełnić funkcję publicznego dostępu do internetu oraz realizować funkcję informacji pasażerskiej o rozkładzie jazdy przewoźników miejskich i regionalnych, prywatnych i samorządowych, autobusowych, kolejowych i taksówek. Dodatkowo, taki kiosk może realizować funkcje elektronicznej informacji o mieście, jego atrakcjach, historii i najważniejszych bieżących wydarzeniach. Uzupełnieniem ich funkcjonalności będzie możliwość kupienia w takim kiosku papierowych biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych oraz doładowania kart elektronicznych na nośnikach bezstykowych.

Realizację zakresu rzeczowego projektu zaplanowano na lata 2013-2014, jako kontynuację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic".

 

 


 

Czytaj także
Polecane galerie