Rozpoczęła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Rozpoczęła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Do 31 lipca 2009 r. potrwa aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Obejmie ona wprowadzenie, na obecnie obowiązującej liście, zmian wynikających z efektów procesu monitorowania przygotowania projektów indywidualnych oraz włączenie nowych propozycji inwestycji.

Inicjatorem aktualizacji jest Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko. W  kwietniu 2009 r. wszystkie Instytucje Pośredniczące, tj. resorty  odpowiedzialne za realizację poszczególnych priorytetów w ramach Programu  zostały poinformowane o rozpoczęciu tego procesu.

Instytucje pośredniczące indywidualnie podejmą decyzje o zakresie aktualizacji listy.

W ramach kolejnych etapów aktualizacji przewiduje się, że:

  1. do 15 maja 2009 r. - Instytucje Pośredniczące, które podejmą decyzję o rozszerzeniu obecnie obowiązującej listy projektów indywidualnych, przedłożą Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko propozycje nowych projektów do umieszczenia na zaktualizowanej liście;
  2. od 20 maja do 22 czerwca 2009 r. - Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przeprowadzi konsultacje społeczne nowych projektów zaproponowanych przez poszczególne Instytucje Pośredniczące do umieszczenia na zaktualizowanej liście projektów indywidualnych. W ramach konsultacji wszyscy zainteresowani będą mogli złożyć swoje uwagi i opinie na temat nowych projektów;
  3. od 23 czerwca do 30 lipca 2009 r. - Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko oraz Instytucje Pośredniczące przeprowadzą proces rozpatrywania uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych oraz ustalą ostateczny kształt zaktualizowanej listy projektów indywidualnych;
  4. 31 lipca 2009 r. - Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko ogłosi na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaktualizowaną listę projektów indywidualnych.


Czytaj także
Polecane galerie