Rozpoczęto konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Rozpoczęto konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

14 lutego 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 28 lutego 2013 r.

Na podstawie punktu 20. Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, Instytucja Zarządzająca POIiŚ podjęła decyzję o dodatkowej aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Instytucje Pośredniczące odpowiedzialne za realizację obszarów środowiska oraz transportu zaproponowały nowe projekty indywidualne do umieszczenia na liście. Z tego względu Instytucja Zarządzająca POIiŚ podjęła decyzję o rozpoczęciu konsultacji społecznych tych propozycji.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag na temat propozycji 16 nowych projektów indywidualnych.

W trakcie bieżącego procesu konsultacji nie ma możliwości zgłaszania dodatkowych nowych projektów. Takie propozycje zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych, a w szczególności przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich, do zgłaszania uwag do propozycji nowych projektów.

Informacje o 16 nowych projektach proponowanych do wpisania na Listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zawiera niżej zamieszczony wykaz nowych projektów.

Do 28 lutego 2013 r. czekamy na wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące tych propozycji nowych projektów.

Konsultacje społeczne prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat propozycji nowych projektów indywidualnych, prosimy pobrać i wypełnić niżej zamieszczony formularz zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz należy wypełnić jedynie w edytorze tekstów (format pliku: RTF) oraz przesłać wyłącznie na adres e-mail: konsultacje.pois@mrr.gov.pl.

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać ,,Konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla POIiŚ".

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnospołecznych konsultacjach.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną Listą projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pobierz pliki:

 

 

Czytaj także
Polecane galerie