Rozpoczęto konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla sektora transportu, Programu Infrastruktura i Środowisko

Rozpoczęto konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla sektora transportu, Programu Infrastruktura i Środowisko

9 października 2012 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 23 października 2012 roku.

Na podstawie punktu 20. Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, Instytucja Zarządzająca POIiŚ podjęła decyzję o dodatkowej aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Bieżący proces aktualizacji dotyczy wyłącznie sektora transportu.

Z uwagi, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za realizację obszaru transportu Programu Infrastruktura i Środowisko), zaproponowało nowe projekty indywidualne do umieszczenia na liście, Instytucja Zarządzająca POIiŚ podjęła decyzję o rozpoczęciu konsultacji społecznych tych propozycji.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag na temat propozycji 52 nowych projektów indywidualnych.

W ślad za konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi w terminie 7-21 sierpnia 2012 r., również w trakcie bieżącego procesu konsultacji nie ma możliwości zgłaszania dodatkowych nowych projektów. Takie propozycje zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych, a w szczególności przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich, do zgłaszania uwag do propozycji nowych projektów.

Informacje o 52 nowych projektach proponowanych do wpisania na Listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zawiera niżej zamieszczony wykaz nowych projektów.

Do 23 października 2012 roku czekamy na wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące tych propozycji nowych projektów.

Konsultacje społeczne prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat propozycji nowych projektów indywidualnych, prosimy pobrać i wypełnić niżej zamieszczony formularz zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz należy wypełnić jedynie w edytorze tekstów (format pliku: RTF) oraz przesłać wyłącznie na adres e-mail: konsultacje.pois@mrr.gov.pl.

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać ,,Konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla sektora transportu".

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnospołecznych konsultacjach.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną Listą projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura.

UWAGA! Aktualizacja listy w projektów indywidualnych zakresie sektora środowiska będzie miała miejsce w późniejszym terminie.

 

Pobierz pliki:

Czytaj także
Polecane galerie