Rozpoczęto konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko

Rozpoczęto konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko

7 sierpnia 2012 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 21 sierpnia 2012 roku.

Na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, Instytucja Zarządzająca POIiŚ podjęła decyzję o aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Aktualizacja listy projektów indywidualnych obejmuje zmiany dotyczące projektów umieszczonych na liście obowiązującej od 12 sierpnia 2011 r. lub/i możliwość wpisania na listę nowych propozycji przedsięwzięć. Bieżący proces aktualizacji w tym zakresie dotyczy wyłącznie sektorów: energetyki, kultury oraz zdrowia.

Ministerstwa odpowiedzialne za realizację tych obszarów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, tzw. Instytucje Pośredniczące, przedłożyły propozycje nowych projektów do umieszczenia na liście. Z tego względu Instytucja Zarządzająca POIiŚ podjęła decyzję o rozpoczęciu konsultacji społecznych nowych propozycji.

Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych, a w szczególności przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich, do zgłaszania uwag do propozycji nowych projektów.

Jednocześnie informujemy Państwa o odstąpieniu od możliwości zgłaszania w trakcie konsultacji dodatkowych nowych projektów. Takie propozycje zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Do 21 sierpnia 2012 roku czekamy na wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące propozycji nowych projektów.

Konsultacje społeczne prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat propozycji nowych projektów indywidualnych, prosimy pobrać: Formularz zgłaszania uwag. Formularz należy wypełnić jedynie w edytorze tekstów (format pliku: RTF) oraz przesłać wyłącznie na adres e-mail: konsultacje.pois@mrr.gov.pl. W tytule e-maila przekazującego Formularz uwag prosimy wpisać: ,,Konsultacje społeczne aktualizacji listy projektów indywidualnych dla POIiŚ".

Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone. Instytucje Pośredniczące przedstawią propozycję listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podejmie Minister Rozwoju Regionalnego.

UWAGA: Aktualizacja listy projektów indywidualnych zakresie sektorów środowiska i transportu będzie miała miejsce w późniejszym terminie.

Pobierz pliki:

Czytaj także
Polecane galerie