Są zaproszenia do ofert cenowych na blok w EC Żerań

Są zaproszenia do ofert cenowych na blok w EC Żerań

PGNiG Termika wysłała do pięciu wykonawców zaproszenia do złożenia ofert cenowych w przetargu na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 420-490 MW w EC Żerań.

Termin składania ofert ustalono na 15 marca 2016 r. Wśród zaproszonych podmiotów znajdują się:

1. Konsorcjum: Alstom Power, Alstom (Switzerland), Alstom Power O&M, Polimex Energetyka  

2. Konsorcjum: Ansaldo Energia, SNC-Lavalin Polska

3. Konsorcjum: General Electric, Budimex, Tecnicas Reunidas, Extor M09 (spółka zależna Tecnicas Reunidas)

4. Konsorcjum: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (Niemcy), Mitsubishi Hitachi Power Systems (Japonia), Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (Wielka Brytania)

5. Konsorcjum: Siemens (Polska), Siemens (Niemcy)

Przetarg w EC Żerań obejmuje blok o mocy elektrycznej w granicach od 420 MWe do 490 MWe netto i mocy cieplnej powyżej 250 MWt wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi.

Zobacz także: Rozstrzygnięto przetarg związany z nowym blokiem w EC Żerań

Zamówienie przewiduje wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz zaprojektowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kogeneracyjnego bloku energetycznego wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi, szkolenie personelu zamawiającego oraz świadczenie wieloletniego serwisu wybranych urządzeń.

Czas trwania umowy będzie wynosił 180 miesięcy, z czego na samą budowę ma przypaść 36 miesięcy. Okres serwisu wybranych urządzeń bloku ma trwać co najmniej 144 miesiące, ale nie krócej niż dwa pełne cykle remontowe.

Wadium wynosi 20 mln zł. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brane pod uwagę kryterium techniczno-ekonomiczne.

Dzięki budowie nowego bloku energetycznego najstarsze kotły węglowe na Żeraniu zostaną wycofane z eksploatacji. Nowa jednostka ma charakteryzować się wysoką sprawnością i będzie spełniała najwyższe wymagania w zakresie norm ochrony środowiska.

Inwestycja przyczyni się też do poprawy bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz

 

czytaj więcej

wnp.pl
Czytaj także
Polecane galerie