Uaktualniono Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Uaktualniono Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2 września 2009 r. Adam Zdziebło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zatwierdził dokument Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Niniejszy dokument wchodzi w życie w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia -  tj. 9 września 2009 r.

Dokument wraz z załącznikami został zamieszczony w dziale Dokumenty i wytyczne/ Wzory dokumentów 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie