Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Celem aktualizacji jest przegląd stanu ich przygotowań.

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych
Zaktualizowana lista projektów indywidualnych dla programów realizowanych w ramach krajowych programów operacyjnych obejmuje 654 przedsięwzięcia o łącznej wartości 280,5 mld zł. Na liście podstawowej znajdują się 547 projekty, których wartość opiewa na 204,2 mld zł, natomiast pozostałych 107 projektów to projekty rezerwowe, których łączna wartość wynosi 76,2 mld zł.

 

Program operacyjny

Liczba projektów

Orientacyjny koszt całkowity (mln PLN)

Szacunkowa kwota dofinansowania (mln PLN)

 

Lista podstawo-wa

Lista rezerwo-wa

Łącznie

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Łącznie

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Łącznie

 

PO IiŚ

335

87

422

180 473,24

75 100,87

255 574,11

90 214,18

42 224,30

132 438,48

 

PO IG

117

13

130

12 087,19

487,01

12 574,21

9 028,97

413,97

9 442,94

 

PO RPW

95

7

102

11 661,31

656,37

12 317,68

7 531,92

-

7 531,92

 

Razem

547

107

654

204 221,74

76 244,25

280 466,0

106 775,07

42 638,27

149 413,34

 

W wyniku aktualizacji list projektów indywidualnych dla krajowych programów operacyjnych, usuniętych zostało 9 projektów oraz dodano 2 nowe przedsięwzięcia. Zmiany w kształcie list dokonane w wyniku procesu aktualizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Program operacyjny

Zmiany w liczbie projektów

Zmiana orientacyjnego kosztu całkowitego (mln PLN)

Szacunkowa kwota dofinansowania (mln PLN)

 

 

Projekty usunięte

Projekty dodane

Projekty usunięte

Projekty dodane

Projekty usunięte

Projekty dodane

 

 

PO IiŚ

3

2

295,11

386,92

128,31

60,38

 

PO IG

2

-

88,13

-

41,71

-

 

PO RPW

4

-

285,58

-

11,96

-

 

Razem

9

2

668,82

386,92

181,98

60,38

 


Pobierz pliki:
Wyniki aktualizacji list projektów kluczowych - informacja prasowa (146 KB) 
Lista projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko (1,92 MB) 
Lista projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka (206 KB)
Lista projektów indywidualnych dla Programu Rozwój Polski Wschodniej (161 KB)  

 

Czytaj także
Polecane galerie