Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych dla Programów: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Rozwój Polski Wschodniej. Nowe listy obowiązują z dniem ich publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 31 sierpnia 2010 r.

Projekty indywidualne to najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Stanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.

Dlaczego aktualizuje się listę projektów indywidualnych?

Celem aktualizacji jest przegląd stanu przygotowań projektów. Trzeba pamiętać, że samo umieszczenie projektu na liście nie świadczy o przyznaniu dofinansowania. W przypadku niedotrzymania przez beneficjentów terminów dotyczących kompletowania niezbędnej dokumentacji, projekt może zostać usunięty z listy, zaś na jego miejscu może znaleźć się inny, bądź też przypisane środki mogą być uwolnione na postępowania konkursowe.

Pobierz pliki:
Informacja prasowa - wyniki aktualizacji list projektów kluczowych (172 KB) 

Lista projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko (1,41 MB)

Lista projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka (207 KB) 

Lista projektów indywidualnych dla Programu Rozwój Polski Wschodniej (154 KB) 

 

Czytaj także
Polecane galerie