Wyniki aktualizacji list projektów kluczowych

Wyniki aktualizacji list projektów kluczowych

Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych dla Programów: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka i Rozwój Polski Wschodniej. Obecnie na listach znajduje się 626 projektów o orientacyjnej całkowitej wartości ok. 229,9 mld złotych. Szacunkowa wartość dofinansowania tych projektów to ponad 141,1 mld złotych.

Projekty indywidualne to najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Stanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.

Dlaczego aktualizuje się listę projektów indywidualnych?
Celem obecnej (i ewentualnie następnych) aktualizacji jest przegląd stanu przygotowań projektów. Trzeba pamiętać, że samo umieszczenie projektu na liście nie świadczy o przyznaniu dofinansowania. W przypadku niedotrzymania przez beneficjentów terminów dotyczących kompletowania niezbędnej dokumentacji, projekt może zostać usunięty z listy, zaś na jego miejscu może znaleźć się inny, bądź też przypisane środki mogą być uwolnione na postępowania konkursowe.

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Program

Liczba projektów

Orientacyjny koszt całkowity
(mln PLN)

Szacunkowa kwota dofinansowania (mln PLN)

Lista podstawwa

Lista rezerwowa

Łącznie

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Łącznie

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Łącznie

POIiŚ

318

68

386

157 400,89

48 641,07

206 041,96

92 395,70

31 779,31

124 175,01

PO IG

112

19

131

11 373,50

1 055,88

12 429,38

8 895,86

866,45

9 762,31

PO RPW

99

10

109

10 488,69

905,82

11 394,51

7 171,20

-

7 171,20

Razem

529

97

626

179 263,08

50 602,77

229 865,85

108 462,76

32 645,76

141 108,52

 

Zmiany w kształcie list dokonane w wyniku procesu aktualizacji przedstawia poniższe zestawienie: 

Program operacyjny

Zmiany w liczbie projektów

Zmiana orientacyjnego kosztu całkowitego
(mln PLN)

Szacunkowa kwota dofinansowania
(mln PLN)

Projekty usunięte

Projekty dodane

Projekty usunięte

Projekty dodane

Projekty usunięte

Projekty dodane

POIiŚ

8

50

5 085,09

9 063,80

2 321,39

4 976,25

PO IG

3

19

230,83

2 223,53

174,23

1 890,01

PO RPW

6

2

193,83

173,76

138,06

115,04

Razem

17

71

5 509,75

11 461,09

2 633,68

6 981,30


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi listami projektów indywidualnych:

Lista projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wraz z erratą (stosowana od 31 lipca 2009 r.)

UWAGA: 31 lipca 2009 r. na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opublikowana została zaktualizowana Lista projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko, zawierająca błędną szacunkową kwotę dofinansowania z UE dla projektu nr 13.1-13 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W związku z tym wprowadzono korektę szacunkowej kwoty dofinansowania z UE dla projektu z 43,26 mln PLN na 33,60 mln PLN.
Zamieszczona obecnie na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Lista projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko uwzględnia korektę ww. kwoty.


Lista projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (stosowana od  31 lipca 2009 r.) 

Lista projektów indywidualnych dla Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (stosowana od  31 lipca 2009 r.) 

Zobacz także:
Wyniki weryfikacji list projektów kluczowych - informacja prasowa 

Więcej informacji na temat projektów indywidualnych w ramach poszczególnych programów:

Program Infrastruktura i Środowisko 
Program Innowacyjna Gospodarka 
Program Rozwój Polski Wschodniej 


 

Czytaj także
Polecane galerie