Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko obejmująca zakresem wyłącznie sektor transportu. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 23 listopada 2012 r.

Zaktualizowana lista obejmuje 514 przedsięwzięć o łącznej wartości prawie 243 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 408 projektów, których wartość wynosi 172 mld złotych, natomiast pozostałe 106 projektów to projekty rezerwowe o łącznej wartości 71 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi ok. 132 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą ok. 94 mld złotych. Natomiast kwota dofinansowania z UE dla projektów z listy rezerwowej to 38 mld złotych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zarekomendowało włączenie na zaktualizowaną listę 51 nowych projektów indywidualnych, z czego 3 projekty z obszaru transportu drogowego, 34 - kolejowego, 2 - morskiego, 10 - miejskiego oraz 2 projekty z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, o łącznej wartości dofinansowania z UE w wysokości ok. 6,4 mld złotych.

Z listy usunięto 6 projektów indywidualnych, tj. po 1 projekcie z obszaru transportu lotniczego, morskiego i miejskiego oraz 3 projekty z obszaru transportu kolejowego, a ich łączna wartość dofinansowania z UE wynosiła prawie 1,1 mln złotych.

Zmiany na liście dokonane w wyniku procesu aktualizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Sektor

Liczba projektów

Orientacyjny koszt całkowity
(mln PLN)

Szacunkowa kwota dofinansowania z UE
(mln PLN)

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Środowisko

79

2

20 314,51

1 260,35

9 584,14

534,88

Transport*

221

89

132 157,96

65 172,25

77 153,22

35 698,28

Energetyka

19

9

14 145,85

3 520,67

3 446,76

1 266,76

Kultura

32

4

2 404,59

765,09

1 347,17

576,32

Zdrowie

31

2

939,94

50,69

725,29

43,09

Szkolnictwo wyższe

26

0

1 956,21

0,00

1 516,09

0,00

RAZEM

408

106

171 919,06

70 769,05

93 772,67

38 119,33

* Lista projektów indywidualnych podlegała aktualizacji wyłącznie w zakresie sektora transportu.


Dodatkowo na liście wprowadzono aktualne dane dotyczące projektów na podstawie umów o dofinansowanie, aneksów do umów o dofinansowanie lub uzgodnień instytucjonalnych. Zmiany nastąpiły w zakresie tytułów, kosztów, terminów realizacji, instytucji odpowiedzialnych za realizację, zakresu rzeczowego poszczególnych projektów. Wprowadzono również zmiany polegające na podziale projektów, przesunięciu projektów na listę podstawową lub rezerwową.


Pobierz pliki:

 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie