Zakończono konsultacje społeczne Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończono konsultacje społeczne Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

18 stycznia 2011 r. zakończył się proces konsultacji społecznych aktualizacji "Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko". Wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone przez uczestników konsultacji społecznych zostały przekazane do Instytucji Pośredniczących i w chwili obecnej trwa proces ich rozpatrywania.

Z przebiegu procesu konsultacji społecznych przygotowane zostało sprawozdanie. W celu zapoznania się ze sprawozdaniem prosimy o pobranie dokumentu zamieszczonego poniżej.

Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych przez uczestników konsultacji społecznych. Zestawienie to uwzględnia jedynie ogólną treść uzasadnień zaproponowanych uwag. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostały ujęte w zestawieniu zbiorczo. W celu zapoznania się z zestawieniem uwag prosimy o pobranie poniższego pliku.

Po przekazaniu przez Instytucje Pośredniczące swoich stanowisk do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, niniejsze sprawozdanie zostanie uzupełnione w II połowie lutego 2011 r. o te informacje i następnie zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako II część sprawozdania z przebiegu procesu konsultacji społecznych aktualizacji "Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko".

Informacje przekazane przez Instytucje Pośredniczące będą stanowić odpowiedź na każdą indywidualną (uwagi o tożsamej treści rozpatrywane będą zbiorczo jako jedna uwaga) uwagę zgłoszoną w toku konsultacji wraz ze stanowiskiem ewentualnej realizacji zgłoszonych propozycji projektów ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Po zakończeniu procesu rozpatrywania uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych Instytucje Pośredniczące przedstawią do połowy lutego 2011 r. propozycję zaktualizowanej listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji, a także propozycje zmian w stosunku do projektów umieszczonych na obecnie obowiązującej liście. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej "Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko" podejmie minister rozwoju regionalnego. Nowa lista zostanie ogłoszona nie później niż do końca lutego 2011 r.


Pobierz pliki:

 

Czytaj także
Polecane galerie