Zakończono konsultacje społeczne Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończono konsultacje społeczne Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

22 lipca 2010 r. zakończył się proces konsultacji społecznych propozycji nowych projektów zgłoszonych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone przez uczestników konsultacji społecznych zostały przekazane do instytucji pośredniczących i w chwili obecnej trwa proces ich rozpatrywania.

Z przebiegu procesu konsultacji społecznych przygotowane zostało sprawozdanie. W celu zapoznania się ze sprawozdaniem prosimy o pobranie dokumentu zamieszczonego poniżej.

Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych przez uczestników konsultacji społecznych. Zestawienie to uwzględnia jedynie ogólną treść uzasadnień zaproponowanych uwag. Ponadto w uzasadnionych przypadkach uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostały ujęte w zestawieniu zbiorczo. W celu zapoznania się z zestawieniem uwag prosimy o pobranie dokumentu zamieszczonego poniżej.

Po przekazaniu przez instytucje pośredniczące swoich stanowisk do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, niniejsze sprawozdanie zostanie uzupełnione w II połowie sierpnia 2010 r. o te informacje a następnie zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako II część sprawozdania z przebiegu procesu konsultacji społecznych propozycji nowych projektów zgłoszonych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informacje przekazane przez instytucje pośredniczące będą stanowić odpowiedź na każdą indywidualną (uwagi o tożsamej treści rozpatrywane będą zbiorczo jako jedna uwaga) uwagę zgłoszoną w toku konsultacji wraz ze stanowiskiem ewentualnej realizacji zgłoszonych propozycji projektów ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Po zakończeniu procesu rozpatrywania uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych instytucje pośredniczące przedstawią do połowy sierpnia 2010 r. propozycję zaktualizowanej listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji, a także propozycje zmian w stosunku do projektów umieszczonych na obecnie obowiązującej liście. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podejmie minister rozwoju regionalnego. Nowa lista zostanie ogłoszona nie później niż do końca sierpnia 2010 r.

Pobierz pliki:
Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów zgłoszonych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - część I (55,5 KB)
Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych nowych projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (186 KB)


Zobacz również:

Konferencja konsultacyjna nowych projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko (informacja z 20 lipca 2010 r.)
Rozpoczęto konsultacje społeczne Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko (informacja z 7 lipca 2010 r.)

 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie