Zakończono proces konsultacji społecznych Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończono proces konsultacji społecznych Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

15 lipca 2011 r. zakończył się proces konsultacji społecznych aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. W trakcie konsultacji społecznych zaproponowano 46 nowych projektów do realizacji ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko, a także zmiany w stosunku do 13 projektów już znajdujących się na liście. Najwięcej uwag zgłoszonych zostało w obszarze transportu.

 Wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone przez uczestników konsultacji społecznych zostały przekazane do Instytucji Pośredniczących i w chwili obecnej trwa proces ich rozpatrywania.

Z przebiegu procesu konsultacji społecznych przygotowane zostało sprawozdanie oraz zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych przez uczestników konsultacji społecznych. W celu zapoznania się z materiałami prosimy o pobranie dokumentów zamieszczonych poniżej.

Po przekazaniu przez Instytucje Pośredniczące swoich stanowisk do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, niniejsze sprawozdanie zostanie uzupełnione w II połowie sierpnia 2011 r. o te informacje i następnie zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako II część sprawozdania z przebiegu procesu konsultacji społecznych aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko.

Po zakończeniu procesu rozpatrywania uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych Instytucje Pośredniczące przedstawią propozycję zaktualizowanej listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji, a także propozycje zmian w stosunku do projektów umieszczonych na obecnie obowiązującej liście. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko podejmie Minister Rozwoju Regionalnego. Nowa lista zostanie ogłoszona w sierpniu 2011 r.

Pobierz pliki:

Sprawozdanie z konsultacji społecznych aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko (aktualizacja sierpień 2011 r.) - część I (62,3 KB) Plik w formacie PDF
Zestawienie uwag z konsultacji społecznych Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko w dniach 15 czerwca - 15 lipca 2011 r. (234 KB) Plik w formacie PDF

 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie