Zaktualizowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

Zaktualizowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

Zaktualizowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu  Infrastruktura i Środowisko. Nowa wersja dokumentu obowiązuje od 26 kwietnia 2012 r.

Zmiany wprowadzone do dokumentu wynikają z okresowej modyfikacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, uwag przekazywanych na bieżąco przez Instytucje Pośredniczące i beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko oraz uwag zgłoszonych w toku prowadzonych konsultacji. Wprowadzone zmiany w szczególności dotyczą:

 • zasad oznaczeń dla działań informacyjnych i promocyjnych (warianty: podstawowy i minimalny),
 • animowanych znaków graficznych,
 • oznaczania projektów dofinansowanych z wielu programów NSS,
 • oznaczania projektów promowanych poza granicami Polski,
 • informacji przedstawianych na tablicach informacyjnych i pamiątkowych,
 • lokowania oraz liczby tablic informacyjnych i pamiątkowych,
 • stosowania wyjątków od obowiązujących Zasad,
 • tabliczek i naklejek informacyjnych,
 • oznaczania dokumentów,
 • publikacji drukowanych i elektronicznych,
 • załącznika nr 1 do obowiązujących Zasad.

Dokument obowiązuje od 26 kwietnia 2012 r.

Elektroniczna wersja dokumentu wraz z załącznikami została opublikowana w zakładce Zasady promocji

Poprzednia wersja dokumentu została przeniesiona do zakładki Dokumenty archiwalne


 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie