Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w sprawie dzielenia projektów

Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w sprawie dzielenia projektów

22 grudnia 2010 r. został zatwierdzony do stosowania dokument pn. Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w sprawie sposobu oceny i postępowania odnośnie dzielenia projektów w kontekście przepisów dotyczących wydatkowania środków unijnych i pomocy publicznej w Programie Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Zalecenia nr 13/2010).

Dokument reguluje kwestię oceny i sposób postępowania w odniesieniu do tzw. ,,sztucznego dzielenia projektów", oznaczającego zabieg polegający na wydzieleniu z projektu mniejszych komponentów w celu uniknięcia obowiązków zgłoszeniowych i notyfikacyjnych wobec KE wynikających z przepisów UE dotyczących wydatkowania środków unijnych oraz pomocy publicznej.

Pobierz plik:

Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w sprawie sposobu oceny i postępowania odnośnie dzielenia projektów w kontekście przepisów dotyczących wydatkowania środków unijnych i pomocy publicznej w Programie Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (265 KB)  

 

Czytaj także
Polecane galerie