Zmiana Programu Infrastruktura i Środowisko

Zmiana Programu Infrastruktura i Środowisko

21 grudnia 2011 r. Komisja Europejska podjęła Decyzję nr K(2011)9376 w sprawie zmiany Programu Infrastruktura i Środowisko. Zmieniona wersja Programu (wersja 3.0) wynika z przeprowadzonego śródokresowego przeglądu wdrażania oraz uwzględnia alokację dodatkowych środków UE pochodzących z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania technicznego (łącznie ponad 424 mln euro).


Zaktualizowany dokument można pobrać w zakładce Dokumenty programowe Odsyłacz


 
Czytaj także
Polecane galerie