Zmiana Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zatwierdzona przez Komisję Europejską

Zmiana Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zatwierdzona przez Komisję Europejską

3 sierpnia 2011 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr K(2011) 5563 o zatwierdzeniu zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Decyzja ta jest rezultatem stosownego wniosku, jaki 12 listopada 2009 r. został zgłoszony przez stronę polską do Komisji Europejskiej.

Nowa wersja Programu (wersja 2.0) uwzględnia wszystkie zmiany, które na poziomie krajowym podlegały uprzedniemu zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko następującymi uchwałami - nr 3/2009 z 31 marca 2009 r. oraz nr 2/2011 z 7 marca 2011 r. Uchwały wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.pois.gov.pl Odsyłacz

Najbardziej istotną zmianą, jaka została wprowadzona do wersji 2.0 Programu, jest podniesienie stopy dofinansowania dla priorytetu VII. Transport przyjazny środowisku z 63,64 proc. do 66,09 proc., co jest rezultatem podniesienia analogicznej stopy dla projektów w ramach Działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych. Pozostałe zmiany mają charakter głównie doprecyzowujący oraz aktualizacyjny.

Zobacz także:

Zmieniona wersja Programu Odsyłacz

Czytaj także
Polecane galerie