Znamy wyniki aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Znamy wyniki aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko


Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 12 sierpnia 2011 r.

Zaktualizowana lista obejmuje 450 przedsięwzięć o łącznej wartości prawie 242 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 347 projektów, których wartość wynosi 174,5 mld złotych, natomiast pozostałe 103 projekty to projekty rezerwowe o łącznej wartości 67,5 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi niecałe 123 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą prawie 86 mld złotych. Natomiast dla projektów z listy rezerwowej przewidziano kwotę dofinansowania z UE w wysokości około 37 mld złotych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zarekomendowało włączenie na zaktualizowaną listę 29 nowych projektów indywidualnych, z czego 1 projekt dla sektora środowiska (na listę podstawową), 24 projekty dla sektora transportu (w tym 7 projektów na listę podstawową, a 17 projektów na listę rezerwową) oraz 4 projekty dla sektora energetyki (na listę rezerwową), o łącznej wartości dofinansowania z UE w wysokości 3,3 mld złotych.

Z listy usunięto 7 projektów indywidualnych. Projekty te znajdowały się na liście dla sektora środowiska (2 projekty) oraz transportu (5 projektów), a ich łączna wartość dofinansowania z UE wynosiła 8,1 mld złotych.

Zmiany na liście dokonane w wyniku procesu aktualizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Sektor

Liczba projektów

Orientacyjny koszt całkowity
(mln PLN)

Szacunkowa kwota dofinansowania z UE
(mln PLN)

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Środowisko

79

2

20 314,51

1 260,35

9 584,14

534,88

Transport

178

78

133 664,59

60 401,58

70 113,20

34 253,71

Energetyka

18

10

15 784,35

4 597,97

3 091,47

1 127,48

Kultura

24

11

2 147,70

1 081,36

1 185,46

775,40

Zdrowie

22

2

671,31

123,40

512,60

92,68

Szkolnictwo wyższe

26

0

1 919,21

0,00

1 489,26

0,00

RAZEM

347

103

174 501,67

67 464,66

85 976,13

36 784,15

 

Dodatkowo na liście wprowadzono aktualne dane dotyczące projektów na podstawie umów o dofinansowanie lub pochodzących z systemu monitorowania projektów indywidualnych, a także wynikające z aktualnych dokumentów programowych i strategicznych. Zmiany nastąpiły w zakresie tytułów, kosztów, terminów realizacji, instytucji odpowiedzialnych za realizację, a także zakresu rzeczowego poszczególnych projektów. Zaproponowano również zmiany polegające na podziale projektów, przesunięciu projektów na listę podstawową lub rezerwową, przesunięciu środków z UE pomiędzy projektami.


Pobierz pliki:

Czytaj także
Polecane galerie