Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza koncesjiANNA Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wyszukiwarka koncesji
  • od
  • do
  • od
  • do
Koncesje

ANNA Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ koncesji:

obrót paliwami ciekłymi

Województwo: Śląskie
Adres: Czernichów, ul. Żywiecka nr 81
Data wydania koncesji: 2009-01-30
Data ważności: 2019-02-01
Tytuł Producent Data modyfikacji
Chromatograf gazowy FISONS 9-03-2012
Kamera gamma. MEDISO LTD 14-12-2009
Kriostat. LEICA INSTRUMENTS GmbH 14-12-2009
Miernik pola magnetycznego ASONIK 21-04-2011
Łaźnia piknometryczna EN 3711H Firma Morek MULTISERW 25-07-2012
Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Kompozycja grzybobójcza do ochrony roślin 333367 A01N37/50 A01N43/82 A01N43/76 A01N43/54 A01N43/42 A01N43/36 A01N43/30 A01N37/24 11-12-1997
Nowe kwasy bifenylo-4,4'-diaminobis(metylobisfosfonowe) i związki pokrewne oraz sposób ich wytwarzania 386128 C07F9/38 C07F9/40 23-09-2008
Opakowanie artykułów do palenia 343364 B65D85/10 7-04-1999
Wywrót wozów 302220 B65G67/34 10-02-1994
Zastosowanie mieszaniny żywicy kalafoniowej i wosku, wodna dyspersja klejowa na bazie poliakrylanów i jej zastosowanie 345285 C09J193/00 C08L93/04 C09J191/06 C08L91/06 C09J125/14 C09J131/04 C09J133/04 2-07-1999
Grupy dyskusyjne