Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAI FSK 349/11 - Wyrok NSA
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

I FSK 349/11 - Wyrok NSA

Orzeczenie

orzeczenie prawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2011-02-16

Sąd

Naczelny Sąd Administracyjny

Sędziowie

Grażyna Jarmasz /przewodniczący/, Hieronim Sęk /sprawozdawca/, Marek Kołaczek

Symbol z opisem

6110 Podatek od towarów i usług

Sygn. powiązane

I SA/Po 546/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-09

Skarżony organ

Dyrektor Izby Skarbowej

Treść wyniku

Oddalono skargę kasacyjną

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Jarmasz, Sędzia NSA Marek Kołaczek, Sędzia WSA (del.) Hieronim Sęk(spr.), Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej L. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt I SA/Po 546/10 w sprawie ze skargi L. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia 13 maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do października 2004 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od L. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w P. kwotę 2.700 (słownie: dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Grupy dyskusyjne