Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAI SA/Gd 872/11 - Wyrok WSA w Gdańsku
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

I SA/Gd 872/11 - Wyrok WSA w Gdańsku

Orzeczenie

orzeczenie nieprawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2011-08-29

Sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Sędziowie

Bogusław Woźniak, Ewa Kwarcińska, Sławomir Kozik /przewodniczący sprawozdawca/

Symbol z opisem

6115 Podatki od nieruchomości

Hasła tematyczne

Podatek od nieruchomości

Skarżony organ

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Treść wyniku

Oddalono skargę

Powołane przepisy

Dz.U. 2006 nr 121 poz 844 art.3 i 7 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - tekst jednolity

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Ewa Kwarcińska, Sędzia WSA Bogusław Woźniak, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Dorota Pellowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 29 listopada 2011 r. sprawy ze skargi "A" S. A. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 czerwca 2011 r. nr sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r. oddala skargę.

Grupy dyskusyjne