Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAI SA/Gd 873/11 - Wyrok WSA w Gdańsku
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

I SA/Gd 873/11 - Wyrok WSA w Gdańsku

Orzeczenie

orzeczenie nieprawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2011-08-29

Sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Sędziowie

Bogusław Woźniak, Ewa Kwarcińska /sprawozdawca/, Sławomir Kozik /przewodniczący/

Symbol z opisem

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych

Hasła tematyczne

Egzekucyjne postępowanie

Skarżony organ

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Treść wyniku

Oddalono skargę

Powołane przepisy

Dz.U. 2005 nr 229 poz 1954 art.33 pkt 2 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - tekst jedn.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Ewa Kwarcińska (spr.), Sędzia WSA Bogusław Woźniak, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Dorota Pellowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 29 listopada 2011 r. sprawy ze skargi "A" S. A. z siedzibą w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 czerwca 2011 r. nr sygn. akt [...] w przedmiocie zarzutów dotyczących postępowania egzekucyjnego oddala skargę.

Grupy dyskusyjne