Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAI SA/Gd 907/11 - Wyrok WSA w Gdańsku
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

I SA/Gd 907/11 - Wyrok WSA w Gdańsku

Orzeczenie

orzeczenie nieprawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2011-09-05

Sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Sędziowie

Bogusław Woźniak /przewodniczący sprawozdawca/

Symbol z opisem

6115 Podatki od nieruchomości

Hasła tematyczne

Podatek od nieruchomości

Skarżony organ

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Treść wyniku

Oddalono skargę

Powołane przepisy

Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Woźniak (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Ewa Kwarcińska, Sędzia NSA Alicja Stępień, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Sylwia Górny, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 listopada 2011 r. sprawy ze skargi "A" z siedzibą w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 5 lipca 2011 r., sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005 r. oddala skargę.

Grupy dyskusyjne