Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAI SA/Gd 977/11 - Wyrok WSA w Gdańsku
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

I SA/Gd 977/11 - Wyrok WSA w Gdańsku

Orzeczenie

orzeczenie nieprawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2011-09-27

Sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Sędziowie

Bogusław Woźniak, Ewa Kwarcińska /sprawozdawca/, Sławomir Kozik /przewodniczący/

Symbol z opisem

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania 6560

Hasła tematyczne

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Skarżony organ

Minister Finansów

Treść wyniku

Oddalono skargę

Powołane przepisy

Dz.U. 2010 nr 51 poz 307 art.22g ust.1 pkt 3, art 19 w zw. z art.22g ust 1b Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jednolity

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Ewa Kwarcińska (spr.), Sędzia WSA Bogusław Woźniak, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Dorota Pellowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 29 listopada 2011 r. sprawy ze skargi R. N. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

Grupy dyskusyjne