Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAII SA/Gd 345/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

II SA/Gd 345/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Orzeczenie

 

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2011-04-07

Sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Sędziowie

Wanda Antończyk /przewodniczący sprawozdawca/

Symbol z opisem

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s

Skarżony organ

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Treść wyniku

Podjęto zawieszone postępowanie

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Antończyk po rozpoznaniu w dniu 29 listopada2011r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J.-K. na decyzję P Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 lutego 2011r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: podjąć postępowanie zawieszone postanowieniem z 28 lipca 2011r.

Grupy dyskusyjne