Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAII SA/Gd 791/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

II SA/Gd 791/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Orzeczenie

 

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2008-10-30

Sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Sędziowie

Wanda Antończyk /przewodniczący sprawozdawca/

Symbol z opisem

6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych

Sygn. powiązane

II OZ 62/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-16 II OZ 748/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-08

Skarżony organ

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Treść wyniku

Odrzucono zażalenie

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wanda Antończyk po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2011r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. H. i S. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 19 września 2008r. Nr [...] w przedmiocie zaniechania dalszych robót budowlanych postanawia odrzucić zażalenie H. H. na postanowienie z dnia 30 września 2011r.

Grupy dyskusyjne