Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAII SA/Lu 582/11 - Wyrok WSA w Lublinie
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

II SA/Lu 582/11 - Wyrok WSA w Lublinie

Orzeczenie

orzeczenie nieprawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2011-08-08

Sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

Sędziowie

Grażyna Pawlos-Janusz /przewodniczący/, Krystyna Sidor, Maria Wieczorek-Zalewska /sprawozdawca/

Symbol z opisem

6329 Inne o symbolu podstawowym 632

Skarżony organ

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Treść wyniku

Oddalono skargę

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz, Sędziowie Sędzia NSA Krystyna Sidor, Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska (sprawozdawca), Protokolant Starszy asystent sędziego Jakub Polanowski, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 29 listopada 2011 r. sprawy ze skargi R. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę.

Grupy dyskusyjne