Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAII SA/Lu 596/11 - Wyrok WSA w Lublinie
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

II SA/Lu 596/11 - Wyrok WSA w Lublinie

Orzeczenie

orzeczenie nieprawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2011-08-16

Sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

Sędziowie

Grażyna Pawlos-Janusz /przewodniczący/, Krystyna Sidor, Maria Wieczorek-Zalewska /sprawozdawca/

Symbol z opisem

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz

Skarżony organ

Wojewoda

Treść wyniku

Oddalono skargę

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz, Sędziowie Sędzia NSA Krystyna Sidor, Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska (sprawozdawca), Protokolant Starszy asystent sędziego Jakub Polanowski, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 29 listopada 2011 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę.

Grupy dyskusyjne