Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAII SA/Ol 784/11 - Wyrok WSA w Olsztynie
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

II SA/Ol 784/11 - Wyrok WSA w Olsztynie

Orzeczenie

orzeczenie nieprawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2011-09-21

Sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Sędziowie

Adam Matuszak, Alicja Jaszczak-Sikora, Zbigniew Ślusarczyk /przewodniczący sprawozdawca/

Symbol z opisem

6329 Inne o symbolu podstawowym 632

Skarżony organ

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Treść wyniku

Oddalono skargę

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Ślusarczyk (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Adam Matuszak Sędzia WSA Alicja Jaszczak - Sikora Protokolant st. sekretarz sądowy Jakub Borowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2011r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę.

Grupy dyskusyjne