Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAIII SA/Gd 445/11 - Wyrok WSA w Gdańsku
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-30

III SA/Gd 445/11 - Wyrok WSA w Gdańsku

Orzeczenie

orzeczenie nieprawomocne

Data orzeczenia

2011-11-30

Data wpływu

2011-10-06

Sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Sędziowie

Alina Dominiak /przewodniczący sprawozdawca/, Anna Orłowska, Jolanta Sudoł

Symbol z opisem

6330 Status  bezrobotnego

Skarżony organ

Wojewoda

Treść wyniku

Uchylono decyzję II i I instancji

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak ( spr. ) Sędziowie: Sędzia NSA Anna Orłowska Sędzia WSA Jolanta Sudoł Protokolant Starszy sekretarz sądowy Wioleta Gładczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 listopada 2011 r. sprawy ze skargi M. Ć. na decyzję Wojewody z dnia 29 sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej 1) uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Starosty z dnia 8 sierpnia 2011r. nr [...]; 2) określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

Grupy dyskusyjne