Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAIII SA/Łd 997/11 - Wyrok WSA w Łodzi
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

III SA/Łd 997/11 - Wyrok WSA w Łodzi

Orzeczenie

orzeczenie nieprawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2011-09-29

Sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Sędziowie

Monika Krzyżaniak /przewodniczący sprawozdawca/

Symbol z opisem

6262 Radni 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)

Skarżony organ

Rada Miasta

Treść wyniku

Oddalono skargę

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Irena Krzemieniewska Sędziowie Sędzia WSA Monika Krzyżaniak (spr.) Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski Protokolant Tomasz Porczyński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2011 r. sprawy ze skargi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na uchwały Rady Miejskiej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] oraz z dnia [...] r. , nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków umowy o pracę radnemu oddala skargę.

Grupy dyskusyjne