Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAWyniki wyszukiwania
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
 • od
 • do
Orzeczenia NSA

 • II SA/Gl 787/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Maria Taniewska - Banacka po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym...

 • II SA/Gl 801/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska (spr.), po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym...

 • VI SA/Wa 781/11 - Wyrok WSA w Warszawie

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Borowiecki Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędzia WSA Waldemar Śledzik (spr.)...

 • II SA/Wa 978/11 - Wyrok WSA w Warszawie

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Żurawska ? Matusiak, Sędziowie WSA Eugeniusz Wasilewski (spr.), Agnieszka Góra ?...

 • I SA/Wa 935/11 - Wyrok WSA w Warszawie

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Dargas (spr.) Sędziowie: WSA Marta Kołtun-Kulik WSA Dariusz Pirogowicz Protokolant referent...

 • II SA/Wa 1383/11 - Wyrok WSA w Warszawie

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska, Sędziowie WSA Eugeniusz Wasilewski, Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.),...

 • II SA/Wa 1388/11 - Wyrok WSA w Warszawie

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska, Sędziowie WSA Eugeniusz Wasilewski, Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.),...

 • II SA/Wa 1531/11 - Wyrok WSA w Warszawie

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska, Sędziowie WSA Eugeniusz Wasilewski (spr.), Agnieszka Góra-Błaszczykowska,...

 • I SA/Łd 1225/11 - Postanowienie WSA w Łodzi

  Dnia 28 listopada 2011 roku Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale I Małgorzata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2011 roku na posiedzeniu...

 • I SA/Bd 868/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

  Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Michał Kujawa po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2011r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. M.o przyznanie prawa pomocy w...

 • III SA/Gl 1506/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze...

 • III SA/Gl 1318/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Wach, Sędziowie Sędzia WSA Renata Siudyka (spr.), Sędzia WSA Marzanna Sałuda, Protokolant St....

 • IV SA/Gl 1421/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: , Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Walentek, , , po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2011r. na posiedzeniu niejawnym sprawy...

 • IV SA/Gl 1470/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Walentek po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze...

 • II SA/Ke 717/11 - Postanowienie WSA w Kielcach

  Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Dnia 28 listopada 2011 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2011 r. na posiedzeniu...

 • II FZ 595/11 - Postanowienie NSA

  Dnia 28 listopada 2011 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2011 roku na...

 • I FSK 1892/11 - Postanowienie NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Grażyna Jarmasz, , , po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. G. od wyroku...

 • III SA/Po 128/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

  Dnia 28 listopada 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2011 roku na...

 • II SO/Rz 14/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

  Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Piotr Godlewski po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. B. o przyznanie prawa pomocy w...

 • II SA/Rz 1045/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

  28.11.2011 r. POSTANOWIENIE Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Przewodniczący referendarz sądowy Paweł Zaborniak po rozpoznaniu w dniu 28.11.2011 r., na...

Grupy dyskusyjne