Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1462808 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1462808 T3


EP 1462808 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.03.2004 04007202.7 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1462808 T3 Int.Cl. G01R 22/06 (2006.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 24.08.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/34 EP 1462808 B1 Tytuł wynalazku: Urządzenie przyłączeniowe dla licznika elektrycznego (30) (43) Pierwszeństwo: 27.03.2003 DE 10313999 16.05.2003 DE 10323161 Zgłoszenie ogłoszono: 29.09.2004 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2004/40 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/02 (73) Uprawniony z patentu: Hager Electro GmbH & Co. KG, Blieskastel, DE PL/EP 1462808 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: GUNTRAM CLEMENS, Nürnberg, DE KONSTANTIN KELAIDITIS, St. Ingbert, DE MANFRED ZIMMERMANN, Saarbrücken, DE MICHAEL ZIMMERMANN, Mandelbachtal, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Irena Tylińska POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 49P39371PL00 1 EP 1 462 808 B1 Urządzenie przyłączeniowe dla licznika elektrycznego Opis [0001] Przedmiotem przyłączeniowe dla wynalazku licznika jest urządzenie elektrycznego, który ma obudowę, z której przez jej spód przykładany do płyty nośnej 5 urządzenia przyłączeniowego wystają przeprowadzana na wskroś przez otwory w płycie nośnej kołki stykowe odpowiadające co najmniej jednej fazie prądu, które przez przesunięcie obudowy prowadzonej na płycie nośnej mogą być połączone z doprowadzającymi i odprowadzającymi 10 prąd elementami łączeniowymi urządzenia przyłączeniowego po przeciwnej do licznika elektrycznego stronie płyty nośnej, przy czym elementy łączeniowe działają zaciskowo na elementy stykowe za pomocą sprężynujących szczęk zaciskowych rozpieranych wskutek przesuwu elementów stykowych. 15 [0002] Takie urządzenie przyłączeniowe wywodzi się z DE 100 52 998 A1. Elementy łączeniowe znanych urządzeń przyłączeniowych blachy utworzone miedzianej, okrągłych 20 są kołków które przez sprężyste przylegają stykowych w paski stycznie pozycji do podłączenia licznika, przy czym siła docisku sprężystego elementu łączeniowego jest przenoszona na płytę nośną przez obudowę licznika elektrycznego. Poprzez kołki stykowe przesuwane podczas podłączania licznika elektrycznego sprężynujący 25 przez element wygięcie z mostkujący pozycji jest mostkowania przeprowadzany w położenie rozwarcia. [0003] US 3, 369, 088 opisuje urządzenie przyłączeniowe dla licznika elektrycznego, który za pomocą wystających 2 elementów stykowych może być osadzony na przyłączowym cokole, przy czym wystające elementy stykowe mogą być wetknięte w sprężyste elementy łączeniowe (46, 47) zaciskane na elementach stykowych. Suwakowe urządzenie 5 mostkujące umieszczane na przyłączowym cokole obejmuje każdorazowo dwa elementy blaszanym paskiem (25, urządzenie mostkujące posuwisto-zwrotnym 10 łączeniowe 26), może między przy łączącym czym przemieszczać położeniem je suwakowe się ruchem rozwarcia i położeniem łączenia przez przesunięcie prostopadłe do kierunku wetknięcia licznika elektrycznego. [0004] U podstaw stworzenia niniejszego nowego wynalazku urządzenia leży zadanie przyłączeniowego określonego wyżej rodzaju, które zajmując mało miejsca 15 pozwala zwiększyć niezawodność styczności. [0005] Rozwiązujące to zadanie urządzenie przyłączeniowe według wynalazku charakteryzuje się tym, że elementy prowadzony 20 łączeniowe przesuwnie elektrycznego przyłączeniowego w mogą być kierunku blaszany przy mostkowane przesuwu pasek zaciskowym przez licznika urządzenia działaniu szczęk zaciskowych na blaszany pasek, a blaszany pasek jest ukształtowany z brzegowym wycięciem dla współpracy z jednym 25 z elementów stykowych, przez który blaszany pasek przy podłączaniu licznika elektrycznego daje się przesuwać z pozycji mostkowania w położenie rozwarcia. [0006] Według tego rozwiązania wynalazku elementy stykowe, którymi są korzystnie kołki mające w przekroju poprzecznym podłużną powierzchnię, której podłużna oś 30 przebiega w kierunku przesuwu licznika elektrycznego, są zaciskane na przeciwległych stronach, dzięki czemu 3 mogą być wytwarzane duże siły zaciskania gwarantujące styczność. Takie urządzenie przyłączeniowe wymaga tylko małej przestrzeni konstrukcyjnej poprzecznie do kierunku przesuwu licznika, tak, że na płycie nośnej 5 dla licznika mocowanego tradycyjnie za pomocą licznikowego krzyżaka można umieścić dwa elektroniczne liczniki i dodatkowo kanały kablowe pod płytą nośną między urządzeniami przesuwania 10 nie przyłączeniowymi. trzeba wykonywać Podczas niepotrzebnej czynności otwierania. Przy podłączaniu licznika element stykowy zabiera mostkująca za część sobą na mostkującą jednym końcu część, jest tak, zwalniana że z zacisku elementu łączeniowego. [0007] 15 W szczęki preferowanej zaciskowe są formie realizacji utworzone przez wynalazku oba ramiona sprężyny w zasadzie mającej kształt U, przy czym te ramiona są rozpierane tworząc pochyłe płaszczyzny, żeby ułatwić wsunięcie elementów stykowych. Sprężyna może być 20 wytworzona wykorzystuje z litej się miedzi. stalową Jednak sprężynę, korzystnie przy czym przynajmniej na jednej wewnętrznej stronie szczęki jest umieszczony przewód przyłączeniowy z miedzi. [0008] Aby grubości, 25 wyrównać elementy wynikające łączeniowe z tolerancji niezależnie od różnice siebie mogą mieć części szczęki zaciskowej rozpierane przez mostkującą część i element stykowy. [0009] Celowo długość mostkującej części jest zwymiarowana tak, że elementy łączeniowe w pośrednim położeniu mostkującej części są połączone zarówno przez 30 mostkującą część jak i przez licznik elektryczny. W ten sposób unika się niekorzystnych przerw w przepływie 4 prądu przy wymianie licznika. [0010] W następnym korzystnym ukształtowaniu wynalazku mostkująca część może być przesunięta w pozycję rozdzielenia tworząc odstęp oddzielający odpowiedni dla 5 napięcia sieciowego, przy czym mostkująca część może być celowo ustalenie ustalona może w być pozycji zwolnione rozdzielenia specjalnym i takie narzędziem wprowadzanym przez jeden z otworów, którym dysponuje tylko właściwa firma energetyczna. 10 [0011] W następnym korzystnym ukształtowaniu wynalazku mostkujące części dla kilku faz prądu, w szczególności trzech faz, mogą być połączone ze sobą poprzez części izolujące. Tak więc dla wszystkich faz istnieje tylko jeden element mostkujący. 15 [0012] płycie Celowo elementy nośnej po łączeniowe stronie są przeciwnej umieszczone do na licznika elektrycznego. [0013] Ponadto płyta nośna może być przewidziana do mocowania licznika elektrycznego w tradycyjny sposób za 20 pomocą licznikowego krzyżaka, przy czym pośrodku między przykładowo dwoma umieszczonymi na licznikami płycie nośnej elektrycznymi przebiega szczelina mieszcząca poziome ramię licznikowego krzyżaka. [0014] W następnym korzystnym ukształtowaniu wynalazku 25 przynajmniej na jednej z wewnętrznych stron szczęki jest utworzony przewód przyłączeniowy z miedzi, który jest połączony prowadzącym do z masywnym zacisku odcinkiem przyłączeniowego, przewodu przy czym przewód przyłączeniowy jest połączony jednoczęściowo z 30 tym odcinkiem przewodu, a odcinek przewodu jest 5 połączony bezpośrednio z zaciskiem przyłączeniowym. [0015] Korzystnie przewodu łączący przewód przewód przyłączeniowy przyłączeniowy i z odcinek zaciskiem przyłączeniowym stanowią jedną, łatwo montowaną część, 5 co ułatwia produkcję takiego urządzenia przyłączeniowego. [0016] Korzystnie przewód przyłączeniowy i połączony z nim jednoczęściowo odcinek przewodu ma blaszany pasek ewentualnie formowany wstępnie przez wygięcie, który 10 daje się wykrawać i ewentualnie wyginać małym nakładem pracy. [0017] Można sobie wyobrazić, że wtykowa nasadka lub dociskowa część przyłączeniowym 15 przez dla byłyby zgrzewanie połączenia mocowane lub na lutowanie, z zaciskiem odcinku przewodu ale w preferowanej formie realizacji wynalazku taka wtykowa nasadka lub dociskowa część są uformowane jednoczęściowo na odcinku 20 przewodu. Dociskowa skręcenie lub paska. nacięcie Wtykowa nacięcie nasadka blaszanego wzdłużnym część boku i i daje się kątowe jest utworzyć wygięcie wytwarzana paska na zagięcie, przez blaszanego celowo przynajmniej korzystnie przez jednym zawinięcie częściowo oddzielonego przez nacięcie krańca blaszanego paska wokół jego podłużnej osi. Korzystnie dla całego 25 odcinka przewodu wraz ze środkiem łączącym z listwą jest potrzebny tylko jeden blaszany pasek jako element wyjściowy. [0018] Odmiana uwzględniana 30 w wykonania z szczególności wtykową przy nasadką przystawce jest dla licznika elektrycznego, która poprzez wtykowe nasadki 6 może być podłączona do wtykowego zacisku licznika na płycie nośnej, która jest przygotowana dla innego licznika. [0019] Przewód przyłączeniowy może być ukształtowany 5 jednoramiennie lub dwuramiennie w kształcie U z jednym ramieniem U przechodzącym jednoczęściowo na wolnym końcu w odcinek przewodu. [0020] Celem uzyskania oddziaływania siłą sprężyny może być 10 przewidziana sprężyna przykładana dociskająca element do elementu stykowy stykowego do przewodu przyłączeniowego. Przy tym może chodzić o jednoramienną sprężynę płytkową albo o sprężynę wygiętą na kształt U, która przylega jednym ramieniem U do elementu stykowego i drugim ramieniem U do przewodu przyłączeniowego. 15 [0021] Alternatywnie taka sprężyna w kształcie U może naciskać jej dwoma ramionami U na zewnętrzne strony obu ramion przewodu przyłączeniowego w kształcie U. [0022] Przewód przyłączeniowy lub/i odcinek przewodu mogą 20 być samo sprężynujące, żeby wytworzyć siłę sprężyny utrzymującą elektryczny kontakt albo wspomagać siłę stalowej sprężyny. [0023] W przewodu następnym ma co ukształtowaniu najmniej jedno wynalazku osłabione odcinek miejsce nadające giętkość temu odcinkowi, dzięki czemu mogą być 25 kompensowane tolerancje wymiarowe. [0024] żeberka Odcinek przewodu ustalające, które może są być wstawiony dopasowane do między kształtu odcinka przewodu. [0025] Wynalazek jest objaśniany bliżej na przykładach 7 realizacji i dołączonych rysunków odnoszących się do tych przykładów realizacji. Figury przedstawiają: Fig. 1 widziany z podłączany tyłu za licznik pomocą elektroniczny urządzenia według wynalazku, 5 Fig. 2 licznik z Fig. 1 widziany z boku, Fig. 3 fragment płyty nośnej mocującej licznik z Fig. 1, Fig. 4 elementy łączeniowe według 10 pierwszego i mostkujące przykładu części realizacji wynalazku, widziane z góry, Fig. 5 szczegółowy widok z boku części konstrukcyjnych z Fig. 4, Fig. 6 elementy według 15 łączeniowe drugiego i mostkujące przykładu części realizacji tego wynalazku, Fig. 7 rozdzielone położenie pokazanych na Fig. 6 elementów łączeniowych i mostkujących, Fig. 8 szafka licznikowa i rozdzielacza wykorzystująca urządzenie według wynalazku, 20 Fig. 9 urządzenie przyłączeniowe dla licznika elektrycznego według wynalazku, Fig. 10 szczegóły urządzenia przyłączeniowego z Fig. 9, 25 Fig. 11 następny przykład wykonania elementu łączeniowego wykorzystywanego w urządzeniu z Fig. 9, i Fig. 12 odmiana wykonania odcinka przewodu wykorzystywanego w urządzeniu z Fig. 9. 8 [0026] Pokazany na Fig. 1 i 2 elektroniczny licznik prądu ma izolującą obudowę 2 z tworzywa sztucznego z płaskim spodem 3. Z płaskiego spodu 3 na jego czterech narożnikach wystają uformowane jednoczęściowo haki 4 5 mające każdorazowo hakowe ramię 5 równoległe do powierzchni spodu. [0027] Ponadto ze spodu 3 obudowy 2 wystaje w sumie siedem miedzianych kołków stykowych, z których stykowy kołek N jest przewidziany do połączenia z przewodem 10 neutralnym. Stosownie do trzech faz prądu elektrycznego przewidziano trzy pary kołków stykowych L1, L1'; L2, L2' i L3, L3'. obudowy W miejscach tworzywo wyjścia sztuczne kołków spodu 3 stykowych obudowy z tworzy wystające zgrubienie 6. 15 [0028] Pokazany na Fig. 3 fragment płyty nośnej 7 dla licznika elektrycznego 1 ma cztery szczelinowe otwory 8, w które wchodzą haki 4 przy zakładaniu licznika elektrycznego 1 na płytę 7. Podczas przesuwania licznika elektrycznego według strzałki 9 hakowe ramiona 20 5 chwytają za płytę nośną 7. Szczelinowe otwory 8 tworzą prowadnicę dla licznika elektrycznego 1. [0029] Stosownie do wystających kołków stykowych istnieje w płycie nośnej ogółem siedem otworów 10 z brzegową 25 odsadzką 11. Zgrubienie 6 wypełniające brzegową odsadzkę 11 utrudnia nieuprawniony dostęp do elementów stykowych. W tym przykładzie wykonania kołki stykowe w przekroju poprzecznym mają kształt wydłużonego prostokąta i mogą przesuwać się w otworach 10 w kierunku strzałki 9. 30 [0030] Odniesiemy się teraz do Fig. 4 i 5, gdzie są 9 pokazane elementy umieszczone na łączeniowe płycie 12 nośnej i 7 12', na które jej są stronie przeciwległej do licznika elektrycznego 1. [0031] 5 Elementy łączeniowe 12 mające sprężynę w zasadzie w kształcie U z ramionami 13 i 14 znajdując się w stanie, w którym licznik elektryczny 1 nie jest założony albo właśnie został założony na płytę nośną, chwytają zaciskowo za oba końce utworzonej przez blaszany pasek mostkującej części 15. Blacha ma taką 10 samą grubość jak kołki stykowe. Trzy mostkujące części 15 przewodzące każdorazowo prąd fazowy mogą przesuwać się w prowadniku 16 według strzałki 17. [0032] Jak wynika w szczególności z Fig. 5, każda mostkująca część 15 ma brzegowe wycięcie 24, w które 15 wchodzą licznika kołki stykowe elektrycznego podłączaniu licznika i L1' 1 do na jego L3' płytę przy zakładaniu nośną przesuwaniu w 7. Przy kierunku strzałki 9 (Fig. 3) dane kołki stykowe pociągają za sobą mostkującą część 15 i przesuwają ją w kierunku 20 strzałki 17. [0033] Na Fig. 4b pokazano objaśnione w związku z Fig. 5 pośrednie położenie, w którym kołki stykowe L1 do L3 stykają się już z odpowiednim elementem łączeniowym 12, ale mostkujące części 15 stykają się także jeszcze z 25 elementami łączeniowymi poprzez przedłużenie 18. [0034] Jak widać na Fig. 5, istnieje strefa pokrywania się A, w której występuje ta podwójna styczność. Poza tym można zauważyć na Fig. 5, że sprężynowe ramiona 13 i 14 są rozdzielone szczeliną 19 na części 20 i 21 30 sprężynowych ramion, przy czym kołki stykowe L1 do L3 10 są w kontakcie przedłużenie 18 tylko z ramieniową kontaktuje się częścią tylko z 20 a ramieniową częścią 21. Wynikające z tolerancji różnice grubości między kołkami stykowymi i blachą mostkującej części 15 5 nie mogą więc doprowadzić do utraty styczności. [0035] Na Fig. 4c z elementami łączeniowymi 12 stykają się jeszcze tylko kołki stykowe wystające ze spodu licznika elektrycznego 1. Na jednym końcu mostkujących części 15 jest utworzony oznaczony przez 22 odcinek 10 powietrzny i upływowy względem danych elementów łączeniowych 12. [0036] W tym przykładzie realizacji sprężyny mają wewnętrzną część 23 z miedzi i zewnętrzną część 25 ze stali 15 wzmacniającej sprężynowanie. Od elementów łączeniowych 12 mogą odchodzić połączone z nimi kable elektryczne albo mogą być one częścią składową uformowanego wstępnie masywnego odcinka przewodu, który prowadzi na przykład do listwy przyłączeniowej. [0037] Fig. 6 objaśnia jeszcze raz na podstawie innych 20 elementów łączeniowych różne fazy podłączania. W tym przykładzie realizacji pokazano schematycznie elementy łączeniowe 12a, których sprężynowe ramiona (14a, 15a) przebiegają równolegle do płyty nośnej 7, jak sprężynowe ramiona 13 i 14 elementów łączeniowych 12, 25 albo prostopadle do tej płyty. W tym przypadku w kierunku przesuwu według strzałki 17a są przewidziane dwa stykowe garby 26 i 27. Między stykowymi garbami mogłyby być rozcięte sprężynowe ramiona 14a i 15a z wyżej wspomnianego powodu. 30 [0038] Fig. 6a pokazuje położenie mostkujących części 11 15a, gdy nie ma licznika elektrycznego. Na Fig. 6b licznik elektryczny jest założony na płytę nośną 1, jednak nie jest jeszcze przesunięty. Fig. 6c pokazuje pośrednie 5 położenie, w którym mostkujące części 15a jeszcze zwierają elementy łączeniowe 12a. Na Fig. 6d jest podłączony mostkujących licznik części między i odpowiednim 15a a jednym końcem elementem łączeniowym 12a jest utworzony powietrzny i upływowy odcinek 22a. 10 [0039] W stanie pokazanym na Fig. 7 mostkujące części 15a są odciągnięte na tyle, że w miejscu 34 powstaje odcinek separacji, którego długość jest wystarczająca dla przyłożonego napięcia sieciowego. W pozycji pokazanej na Fig. 7 znajdują się mostkujące części 15a 15 przy dostawie szafki licznikowej i rozdzielczej wykorzystującej to urządzenie. W tej pozycji mostkujące części mogą być ustalane przez niepokazane urządzenie, które można zwolnić specjalnym narzędziem wprowadzanym przez jeden z otworów 10. Na przykład takim narzędziem 20 można zwolnić zaczepowy ustalacz kształtowy utrzymujący części łączące w pokazanej pozycji. [0040] 25 Fig. 8 rozdzielczą, w elektryczne w szerokości przedstawia której mogą opisany urządzenia licznika, miejscach montażu licznika i 30. licznikową podłączone sposób. przyłączeniowego obudowy 29 być powyżej szerokość liczniki szafkę tak, że mogą Pomiędzy być nimi na i liczniki Z małej wynika mała tradycyjnych umieszczone pozostaje dwa jeszcze trochę miejsca na kablowe kanały znajdujące się pod 30 płytą nośną licznika, co oznaczono przez 31. Powyżej liczników miejsce na 29, 30 mających specjalny małe przedział rozmiary 32, w istnieje którym można 12 umieścić urządzenia sterujące należące do firmy energetycznej i tym podobny osprzęt. [0041] Płyta nośna licznika może być przystosowana do przyjęcia 5 tradycyjnych liczników montowanych na licznikowym krzyżaku, przy czym między licznikami można byłoby przewidzieć szczelinę mieszczącą poziome ramię krzyżaka licznikowego kablowy. Pionowe oraz ramię otwór 33 licznikowego na przepust krzyżaka można wykorzystać w obrębie pola 32 do mocowania kołpakowej 10 szyny podtrzymującej przyrządy lub bezpośrednio do mocowania osprzętu. [0042] Urządzenie to mogłoby być częścią składową przystawki, która jest opisana w niemieckim zgłoszeniu patentowym 102 61 204.6 uwzględnionym tu merytorycznie 15 obok DE 100 52 998 A1 i która daje się umieścić w tradycyjnych miejscach montażu liczników, żeby przyjąć licznik elektryczny opisanego rodzaju. Taka przystawka mogłaby mieć przedziałowi 20 32 powyżej półkę licznika odpowiadającą wykorzystywaną przez firmę energetyczną. [0043] Poza tym rozwiązanie według wynalazku stwarza miejsce pod stykowymi L3, podłączenia 25 licznikami L3' na między następny dodatkowego hakami 4 kanał urządzenia i kołkami kablowy i/lub na do kabel prowadzący do licznika. [0044] Na Fig. 9 oznaczono odnośnikami 101 bądź 101' podłużne w przekroju poprzecznym kołki stykowe, które wystają z elektrycznego 30 powierzchni i wychodzą spodu przez obudowy szczeliny licznika w płycie nośnej przyjmującej licznik elektryczny. Na Fig. 9 nie 13 pokazano licznika elektrycznego ani płyty nośnej. Stosownie do trzech faz prądu L1, L2 i L3 przewidziano trzy pary takich kołków stykowych 101, 101'. [0045] Licznik elektryczny daje się przesuwać na płycie 5 nośnej w prowadnicy, tak, że kołki stykowe 101, 101 mogą wykonywać ruch posuwisto-zwrotny według strzałki 102. [0046] Do stworzenia elektrycznych połączeń z kołkami stykowymi 101, 101' służą elementy łączeniowe 103 bądź 10 103', które w tym przykładzie realizacji mają wygiętą prawie w kształcie U sprężynę 104 bądź 104' z materiału sprężystego i przewód przyłączeniowy 105 bądź 105' z miedzi celem zapewnienia dostatecznej styczności. [0047] Przewód przyłączeniowy 105 bądź 105' przechodzi 15 jednoczęściowo 106', przy przewodu w masywny czym przewód są utworzone z odcinek przewodu przyłączeniowy jednego, 106 i bądź odcinek wygiętego paska blachy. [0048] Każdy z wygiętych odcinków przewodu 106, 106' ma 20 płaski element dociskowy 107, który jest prowadzony w tulei 108 listwy przyłączeniowej 109 i jest utworzony przez skręcenie końcówki odcinków przewodu 106, 107. Kreskowe linie 125 oznaczają, że odcinki przewodu 106 mogą prowadzić również do położonej powyżej elementów 25 łączeniowych 103 następnej listwy przyłączeniowej, w szczególności do zaciskowego przyłącza przewodu głównego. [0049] Odmiennie niż wykonanie pokazane na Fig. 9, na odcinkach przewodu 106, 106' - jak to zaznaczono 14 liniami kreskowymi przy odnośniku 116 - mogłyby być utworzone listwy też wtykowe nasadki przyłączeniowej 109 116, i mogą które wystają z być łączone z następną listwą przyłączeniową. To ostatnie wykonanie 5 jest brane pod uwagę zwłaszcza wtedy, gdy pokazane urządzenie jest częścią składową przystawki do licznika elektrycznego licznikiem nośnej 10 i na ta przystawka wtykowym przewidzianej elektrycznego. przewodu W ma zacisku do przyjęci przez sprzężona licznika rozpatrywanym przechodzą być na innego płycie licznika przypadku listwę z odcinki przyłączeniową 109 albo są przewidziane inne urządzenia do przeprowadzenia i podtrzymania odcinków przewodu. [0050] Jak można zauważyć na Fig. 10, celem utworzenia 15 wtykowej nasadki 116 blaszane paski odcinków przewodu są nacinane na ich wzdłużnych obrzeżach tworząc powierzchnie cięcia 110 i 111, a krańce blachy odcięte częściowo wokół 20 przez naprzeciwległe podłużnej powierzchnie osi krańców paska, blachy nacięcia przy stykają są czym się zwijane brzegowe w miejscu oznaczonym przez 112. [0051] Odnośnik 113 wskazuje na elementy łączące, które przy braku licznika elektrycznego łączą elektrycznie ze sobą 25 przewody przyłączeniowe 105, 105'. Elementy łączące 113 utworzone korzystnie przez pasek miedzianej blachy mają mieszczące elementy każdorazowo odpowiedni łączące 113 brzegowe kołek stykowy przy wycięcie 101', przesuwaniu 114 tak, że licznika elektrycznego mogą przemieszczać się ruchem posuwisto30 zwrotnym według strzałki 102. [0052] Na Fig. 9 nie pokazano części mocujących i 15 prowadzących dla sprężyn 104, odcinków przewodu 106 i elementów łączących 113. Takie części mogą być na przykład połączone jednoczęściowo z wyżej wspomnianą płytą nośną. 5 [0053] Podczas zakładania licznika na płytę nośną kołki stykowe 101' wchodzą w brzegowe wycięcia 114, natomiast kołki stykowe 101 dostają się w oznaczone przez 115 położenie licznika 10 wewnątrz sprężyny elektrycznego na 104. Przy płycie przesuwaniu nośnej w pozycję podłączenia przesuwają się kołki stykowe 101, 101' w pokazane na Fig. 9 położenia, w których nie ma mostkowania przez elementy łączące 113 i pary kołków 101, 101' są połączone elektrycznie z elementami łączeniowymi 104, 104'. W pośrednim położeniu zarówno 15 kołki stykowe 101 i 101' jak też oba końce elementów łączących 113 są połączone z odpowiednim przewodem przyłączeniowym 105 bądź 105'. [0054] Na poniższych figurach takie same lub działające identycznie części oznaczono takim samym odnośnikiem 20 jak na Fig. 9 i 10, przy czym odpowiednie odnośniki są każdorazowo uzupełnione o literę a lub c. [0055] Przykład łączeniowego elementów 25 wykonania 103a różni łączeniowych jednoczęściowo z według się od 103 odcinkiem Fig. 11 elementu pokazanych tym, że przewodu wyżej połączony 106a przewód przyłączeniowy 105a jest uformowany w kształcie U z następnym ramieniem 117, tak, że kołek stykowy 101a przylega z dwóch stron do przewodu przyłączeniowego. 30 Sprężyna 104a ramionami do w kształcie zewnętrznych U przylega stron przyłączeniowego 105a w kształcie U. ramion jej dwoma przewodu 16 [0056] Pokazany na Fig. 12 fragment odcinka przewodu 106c ma w miejscu zagięcia przeciwległe karby 120, które nadają odcinkowi przewodu taką giętkość, że mogą być 5 kompensowane odcinka przewodu odchyłki i tolerancji ewentualnie wymiarowych przytrzymujących ten odcinek żeberek ustalających 121 i 122 połączonych na przykład z płytą nośną. Hager Electro GmbH & Co. KG Pełnomocnik: 49P39371PL00 EP 1 462 808 B1 17 Zastrzeżenia patentowe 1. Urządzenie przyłączeniowe dla licznika elektrycznego (1), który ma przykładanego obudowę do (2), płyty z której nośnej spodu (7) (3) urządzenia przyłączeniowego, wystają przeprowadzane na wskroś przez otwory (10) w płycie nośnej (7) elementy stykowe (L1-L3, L1'-L3'), odpowiadające co najmniej jednej fazie prądu, które przez przesunięcie obudowy prowadzonej na płycie nośnej (7) mogą być połączone prąd z doprowadzającymi elementami i łączeniowymi odprowadzającymi (12, 12') urządzenia przyłączeniowego na stronie płyty nośnej przeciwnej do licznika elektrycznego (1), przy czym elementy łączeniowe (12, 12') działają zaciskowo na elementy stykowe szczęk (L1-L3, L1'-L3') zaciskowych przesuwu (13, elementów za pomocą 14) sprężynujących rozpieranych stykowych, znamienne wskutek tym, że elementy łączeniowe (12, 12') mogą być mostkowane przez blaszany przyłączeniowego pasek (15) prowadzony przesuwnie urządzenia w kierunku przesuwu licznika elektrycznego (1) przy zaciskowym działaniu szczęk zaciskowych (13, 14) na blaszany pasek (15), ukształtowany a z blaszany pasek brzegowym (15) wycięciem jest (24) dla współpracy z jednym z elementów stykowych (L1-L3, L1'-L3'), przez który blaszany pasek przy podłączaniu licznika elektrycznego (1) daje się przesuwać z pozycji mostkowania w położenie rozwarcia. 2. Urządzenie znamienne przyłączeniowe tym, że według grubości zastrzeżenia blaszanego elementu stykowego zgadzają się ze sobą. paska 1, i 18 3. Urządzenie zastrzeżeń przyłączeniowe 1 albo łączeniowe 2, (12, według znamienne 12') w jednego tym, że pośrednim z elementy położeniu mostkującej części (15) są połączone zarówno przez mostkującą część (15) jak też licznik elektryczny (1). 4. Urządzenie zastrzeżeń część przyłączeniowe 1 do (15a) 3, może rozdzielenia z według znamienne być tym, jednego że przesunięta utworzeniem odstępu z mostkująca w pozycję odpowiedniego dla napięcia sieciowego. 5. Urządzenie zastrzeżeń przyłączeniowe 1 do 4, według znamienne jednego tym, że z szczęki zaciskowe są utworzone przez oba ramiona (13, 14) sprężyny w zasadzie w kształcie U. 6. Urządzenie przyłączeniowe według jednego z zastrzeżeń 1 do 5, znamienne tym, że przynajmniej na jednej z wewnętrznych stron szczęki jest utworzony przewód przyłączeniowy (23) z miedzi. 7. Urządzenie zastrzeżeń przyłączeniowe 1 do 6, według znamienne tym, jednego że z elementy łączeniowe (12), niezależnie od siebie, mają części (20, 21) szczęki zaciskowej rozpierane przez mostkującą część (15) i element stykowy (L1'-L3'). 8. Urządzenie zastrzeżeń 1 przyłączeniowe do 7, znamienne według tym, jednego że z mostkujące części dla kilku faz prądu są połączone ze sobą poprzez izolujące części. 9. Urządzenie przyłączeniowe według jednego z 19 zastrzeżeń 1 do 8, znamienne tym, że elementami stykowymi są kołki stykowe z podłużną powierzchnią przekroju poprzecznego, której podłużna oś przebiega w kierunku posuwu licznika elektrycznego (1). 10. Urządzenie zastrzeżeń przyłączeniowe 1 do 9, według znamienne jednego tym, że z licznik elektryczny (1) jest prowadzony na płycie nośnej (7) przez szczelinowe otwory (8) w płycie nośnej (7), w które wchodzą wystające ze spodu (3) obudowy (2) haki (4) chwytające za płytę nośną (7). 11. Urządzenie zastrzeżeń przyłączeniowe 1 do 10, według znamienne tym, jednego że z elementy łączeniowe (12) są umieszczone na płycie nośnej (7) na jej stronie przeciwległej do licznika elektrycznego (1). 12. Urządzenie przyłączeniowe według jednego z zastrzeżeń 4 do 11, znamienne tym, że mostkująca część (15) może być ustalana w pozycji rozdzielenia i takie ustalenie może być zwolnione za pomocą specjalnego narzędzia wprowadzanego przez jeden z otworów (9). 13. Urządzenie zastrzeżeń przyłączeniowe 1 do 12, według znamienne jednego tym, że z na przynajmniej jednej z wewnętrznych stron szczęki jest utworzony przewód przyłączeniowy (105, 105') z miedzi, który jest połączony z masywnym odcinkiem przewodu (106, 106') prowadzącym do zacisku przyłączeniowego (109), i że przewód przyłączeniowy (105, 105') jest połączony jednoczęściowo z odcinkiem przewodu (106, 106'), a odcinek przewodu 20 (106, 106') jest połączony bezpośrednio z zaciskiem przyłączeniowym (109). 14. Urządzenie przyłączeniowe według zastrzeżenia 13, znamienne 105') i tym, że połączony przewodu (106, ewentualnie przewód z nim 106') ma jest przyłączeniowy jednoczęściowo blaszany wstępnie odcinek pasek, uformowany (105, który przez wygięcie. 15. Urządzenie przyłączeniowe według zastrzeżenia 13 albo 14, znamienne tym, że połączona z odcinkiem przewodu (106, 106') wtykowa nasadka (116) dla połączenia z zaciskiem przyłączeniowym (109) jest utworzona przez wzdłużnych nacięcie obrzeżach zawinięcie i oddzielonych blaszanego paska wygięcie, przez na korzystnie nacięcia końcówek blaszanego paska wokół jego podłużnej osi. 16. Urządzenie zastrzeżeń 13 przyłączeniowe do 15, według znamienne jednego tym, że z wtykowa nasadka (116) połączona z odcinkiem przewodu (106, 106') jest przeprowadzona na wskroś przez listwę przyłączeniową (109) i wystaje z listwy przyłączeniowej (109). 17. Urządzenie zastrzeżeń 13 przyłączeniowy przyłączeniowe do 16, (105, według znamienne 105') jednego tym, jest że z przewód ukształtowany jednoramiennie lub dwuramiennie w kształcie U, z jednym ramieniem U przechodzącym na wolnym końcu w odcinek przewodu (106, 106'). 18. Urządzenie przyłączeniowe według jednego z zastrzeżeń 13 do 17, znamienne tym, że przykładana do elementu stykowego (101, 101', 101a) sprężyna 21 (104, 104', 104a) jest przewidziana do dociskania elementu stykowego do przewodu przyłączeniowego (105, 105'). 19. Urządzenie przyłączeniowe według jednego z zastrzeżeń 13 do 18, znamienne tym, że sprężyna (104, 104', 104a) jednym ramieniem 101') i w kształcie U do drugim przyłączeniowego U elementu ramieniem (105, może stykowego U 105') przylegać do albo (101, przewodu jej dwoma ramionami U do zewnętrznych stron ramion przewodu przyłączeniowego (105, 105a) w kształcie U. 20. Urządzenie zastrzeżeń przyłączeniowe 13 do przyłączeniowy 19, lub/i według znamienne odcinek tym, jednego że przewodu z przewód jest/są sprężynujący/-e celem oddziaływania siłą sprężyny na szczęki zaciskowe. 21. Urządzenie zastrzeżeń przewodu przyłączeniowe 13 do (106c) osłabienia 20, ma (120) według znamienne nadające celem mu tym, jednego z że odcinek giętkość miejsca kompensacji tolerancji wymiarowych. 22. Urządzenie zastrzeżeń przewodu przyłączeniowe 14 mogą do 21, być według znamienne wstawiane tym, jednego że między odcinki żeberka ustalające (120, 121). Hager Electro GmbH & Co. KG Pełnomocnik: z


Grupy dyskusyjne