Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1644566 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1644566 T3


EP 1644566 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2004 04739759.1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1644566 T3 Int.Cl. D06F 35/00 (2006.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 10.08.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/32 EP 1644566 B1 Tytuł wynalazku: SPOSÓB PRANIA I PŁUKANIA DLA PRALKI (30) (43) Pierwszeństwo: 12.06.2003 DE 10326551 Zgłoszenie ogłoszono: 12.04.2006 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/15 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/02 (73) Uprawniony z patentu: BSH Hausgeräte GmbH, München, DE PL/EP 1644566 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: INGO SCHULZE, Zepernick, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Andrzej Rosa POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 1 - Opis [0001] Wynalazek nawiązuje do sposobu poprawy efektu piorącego rzeczy do prania mniej delikatnych przeznaczonych do prania w pralce z bębnem na pranie, który jest okresowo 5 napędzany ze zmiennymi prędkościami obrotowymi i kierunkami obrotu podczas procesu prania i płukania, przy czym w fazie intensywnego zamaczania bęben na pranie w jednym kierunku obrotu jest przyspieszany do prędkości obrotowej wyraźnie powyżej prędkości obrotowej przylegania ? tak zwane pranie- 10 wirowanie - a w drugim kierunku obrotu jest przyspieszany do prędkości obrotowej wyraźnie poniżej prędkości obrotowej przylegania. Prędkość obrotowa przylegania jest taką prędkością obrotową, przy której rzeczy do prania przez spowodowaną siłę odśrodkową właśnie zaczynają przylegać do 15 ściany bębna. [0002] Tego rodzaju EP 0 618 323 A1. powinny wchłaniać płukania 20 W przy sposób następnie podczas z dokumentu tego sposobu, tekstylia podczas prędkości obrotowej znany przypadku wodę prędkości jest operacji obrotowej przylegania, działania wyraźnie która przy prania to i/lub poniżej woda prędkości jest obrotowej wyraźnie powyżej prędkości obrotowej przylegania ponownie 25 usuwana z tekstyliów. obrotu jest Prędkość dobrany dla obrotowa oraz istniejącego kierunek urządzenia czerpakowego w taki sposób, że to urządzenie czerpakowe dodatkowo wspomaga wchłanianie wody tekstyliów. Tym samym w przypadku tego znanego sposobu osiąga się dobre zamaczanie prania. Słaba szczególności 30 strona przy dużych tego sposobu załadunkach oddziałuje prania. Przy w tym mianowicie tylko niewielka mechanika prania wywiera wpływ na rzeczy do prania. Podczas działania bębna na pranie przy prędkościach obrotowych wyraźnie poniżej prędkości 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 2 - obrotowej przylegania, rolujący. Mechanika pranie prania, wykonuje składająca tak zwany się z ruch zgniatania oraz tarcia pomiędzy poszczególnymi rzeczami do prania jest w znanym sposobie znacznie zmniejszana podczas działania z 5 prędkościami obrotowej obrotowymi przylegania. wyraźnie Podczas poniżej napędu bębna prędkości na pranie powyżej prędkości obrotowej przylegania brakuje jej nawet całkowicie, ponieważ poszczególne rzeczy do prania przylegają na stałe do ściany bębna na pranie. 10 [0003] Takie lub podobne sposoby są z powodu zredukowanej mechaniki prania uwarunkowanej pod względem sposobu nadają się do prania szczególnie delikatnych lub dających się prać ręcznie tekstyliów. [0004] 15 Sposób intensywnego zamaczania prania jest znany również z dokumentu DE 37 41 177 A1. Opisany tam przebieg sposobu ukazuje słabą stronę przy redystrybucji prania rzeczy do prania w szczególności dużych załadunków prania, a zatem celowe zewnętrznym 20 obleganie obszarze leżących partii prania wewnątrz i rzeczy odwrotnie w podczas procesu prania i/lub płukania. [0005] Dokument EP 0 781 881 A1 ujawnia kolejny sposób prania rzeczy do prania, przy czym podczas procesu prania i płukania napędzany jest bęben na pranie pralki ze zmiennymi kierunkami obrotu. W pierwszej fazie bęben na pranie jest 25 przyspieszany wyraźnie powyżej prędkości prędkości przeciwnym kierunku mieszczącej się przylegania. 30 do EP 0 781 881 A1 obrotowej obrotu wyraźnie Poza obrotowej tym zawiera do co wysokiej mechaniki prania. przylegania prędkości poniżej sposób mieszczącej prędkości zgodnie najmniej jedną z się oraz w obrotowej obrotowej dokumentem kolejną fazę 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 3 - [0006] W znanych sposobach na koszty ulepszonego zamaczania prania wywiera się wpływ zredukowaną mechaniką prania na pranie przeznaczone do prania. W szczególności w przypadku 5 mniej delikatnego prania uzyskuje Tym samym nie prania, się przez mniejsze osiąga się zredukowaną działanie optymalnego mechanikę czyszczące. wyniku prania. Dodatkowo w przypadku opisanych powyżej sposobów, pranie przy dużych oraz bardzo dużych załadunkach prania nie jest wystarczająco dobrze redystrybuowane. Przykładowo, części 10 prania leżące wewnątrz w bębnie na pranie nie dostają się do zewnętrznego brzegu bębna. Tym samym na poszczególnych rzeczach do prania wykonuje się bardzo różną mechanikę, zależną od ich odpowiedniego położenia. W ten sposób, w partii 15 prania powstaje bardzo różny wynik prania dla leżących wewnątrz i na zewnątrz rzeczy do prania. Poza tym często zbijają się w grudki leżące na zewnątrz rzeczy do prania na skutek ich intensywnego miejscowego odwadniania. Również ten efekt prowadzi ponownie do zmniejszania mechaniki prania poszczególnych rzeczy do prania oraz do 20 nierównomiernego wyniku prania. [0007] U podstawy wynalazku leży cel, aby dla opisanego na wstępie sposobu procesu prania pozostaje 25 przewidzieć i/lub utrzymana sposób płukania, wysoka w mechanika działania podczas przypadku którego prania w celu czyszczenia mniej delikatnego prania oraz w szczególności przy dużych prania. załadunkach Poza tym odbywa dąży się się tym dobra samym redystrybucja do poprawy równomiernego efektu piorącego partii prania, jak również redukcji zużycia wody, środków piorących oraz energii. 30 [0008] Cel ten osiąga się według wynalazku przez sposób według zastrzeżenia 1 oraz przez pralkę według zastrzeżenia 8, przy czym w procesie prania i/lub płukania napędzany jest bęben na pranie w co najmniej jednej fazie 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 4 - ?intensywnego zamaczania prania? oraz w co najmniej jednej kolejnej fazie ?wysokiej mechaniki prania?. Te fazy następują w procesie prania i/lub płukania co najmniej raz po sobie. W fazie ?intensywnego zamaczania prania? bęben na 5 pranie w jednym kierunku obrotu jest przyspieszany do prędkości obrotowej wyraźnie powyżej prędkości obrotowej przylegania, tzn. że przy prędkości obrotowej prędkość obwodowa bębna na pranie pierwszej prędkości obrotowej jest większa niż lub równa 3,7 m/s, a w drugim kierunku obrotu 10 do drugiej prędkości obrotowej wyraźnie poniżej prędkości obrotowej przylegania. W fazie ?wysokiej mechaniki prania? bęben na pranie w obu kierunkach obrotu jest przyspieszany do prędkości obrotowych, przy których poszczególne rzeczy do prania są mocno zgniatane oraz mocno trą się o siebie. 15 [0009] Na podstawie przedstawionych na rysunkach przykładów przebiegu oraz przykładów wykonania zostaną bliżej opisane zalety sposobu wynalazku, według kolejne wynalazku postaci oraz wykonania pralki do wynalazku, przeprowadzania sposobu. Figury pokazują: 20 Fig. 1 wykres prędkości obrotowej dla cyklu prania i/lub płukania przebiegającego według wynalazku, Fig. 2 kolejny przykład cyklu prania i/lub płukania, przedstawionego na wykresie prędkości obrotowej oraz 25 Fig. 3 schematyczne ujęcie ruchu prania partii prania średniej ilości załadunku prędkościach obrotowych bębna: a) przy ok. 35 1/min b) przy ok. 50 1/min 30 c) przy ok. 100 1/min, przy różnych 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 5 - Fig. 4 schematyczne ujęcie ruchu prania partii prania dużej ilości załadunku przy różnych prędkościach obrotowych bębna: a) przy ok. 35 1/min 5 b) przy ok. 50 1/min c) przy ok. 100 1/min oraz Fig. 5 schematyczne ujęcie redystrybucji ruchu prania prania według w przypadku wynalazku partii prania dużej ilości załadunku: 10 a) prędkość obrotowa bębna ok. 150 1/min b) obracanie bębna w przeciwnym kierunku przy ok. 35 1/min. [0010] W celu intensywnego wykonania zamaczania prania z ługiem, w znanym sposobie według dokumentu EP 0 618 323 A1 15 bęben na pranie jest napędzany w procesie prania i/lub płukania w każdorazowo przeciwnych kierunkach obrotu z różnymi prędkościami obrotowymi. Podczas odcinka, w którym bęben działa przy prędkości obrotowej wyraźnie poniżej prędkości obrotowej przylegania, rzeczy do prania pobierają 20 ług. W drugim odcinku, w którym bęben na pranie działa wyraźnie powyżej prędkości obrotowej przylegania, ług jest ponownie usuwany z rzeczy do prania. Uwolniony ług gromadzi się w zbiorniku ługu oraz wzrasta przy tym poziom wolnego ługu w zbiorniku. W ten sposób podwyższony poziom sprzyja 25 ponownemu pobieraniu wody ponownie następującego wzgl. ługu obracającego prania się podczas bębna ze zmniejszoną prędkością obrotową (np. od 25 do 40 1/min). Ta prędkość obrotowa (prędkość obrotowa czerpania) jest optymalna dla sprzętów do prania, których bębny na pranie 30 są wyposażone w urządzenia czerpakowe. Podczas czerpania wolnego ługu nie osiąga się dużej mechaniki prania, 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 6 - ponieważ prędkość obrotowa bębna jest do tego za mała. Pranie wykonuje ruch rolujący, jak przedstawiono na Fig. 3a dla załadowanego podczas 5 w połowie obracania się do pełna bębna z bębna na prędkością pranie, obrotową czerpania. Mniej delikatne tekstylia mogą być prane przy wyraźnie wyższej mechanice prania niż przy opisanej powyżej mechanice prania działającej podczas ?czerpania?. W szczególności przy mniej delikatnych tekstyliach, pomimo dobrego 10 zamaczania materiału tekstylnego nie osiąga się wystarczającej wydajności prania i płukania. Tym samym albo musi być zwiększany czas przebiegu programu, albo musi być użyta większa ilość środka piorącego, aby wyrównać brakującą wydajność prania. [0011] W przeciwieństwie do znanych sposobów, w sposobie 15 według wynalazku w procesie prania i/lub płukania istnieje zarówno co najmniej jedna faza (A) intensywnego zamaczania prania, faza, przy której materiał tekstylny ług pobiera oraz ponownie oddaje, jak również co najmniej jedna faza (B) wysokiej mechaniki prania, np. prędkość obrotowa bębna 20 50 1/min. Faza (B) wyróżnia się w ten sposób, że rzeczy do prania przy obracaniu się bębna są tak daleko unoszone, że następnie z powodu przyspieszenia ziemskiego ponownie wracają z powrotem na dno bębna. Ten przebieg ruchu prania wewnątrz 25 załadowanego przedstawiony na Fig. w 3b. połowie W tym do pełna procesie bębna jest wykonuje się wyraźnie więcej mechaniki na materiał tekstylny, niż przy ruchu rolującym, np. Bęben na jest kierunku, 30 pranie a więc w przy opisanym napędzany tak zwanym powyżej ?czerpaniu?. naprzemiennie działaniu w każdym rewersyjnym. Czas trwania oraz kolejność fazy intensywnego zamaczania prania, działanie bębna na pranie przy wyraźnie powyżej oraz wyraźnie poniżej prędkości obrotowej przylegania, jak również czas trwania oraz kolejność fazy wysokiej mechaniki 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 7 - prania są tak dobrane, że wydajność prania i płukania jest zwiększona przez mechanikę prania na tyle, że osiąga się krótki czas przebiegu programu i/lub zredukowane zastosowanie środka piorącego. 5 [0012] Podczas połowie do działania pełna bębna rewersyjnego na prania załadowanego działa pewna w zmiana struktury prania. Unoszenie prania jest wspomagane przez tak zwane zabieraki przymocowane do bębna. Zabierak może być 10 przedstawiony wyciągniętego przymocowanej za do do pomocą płaszcza wewnątrz, bębna, jak bębna również profilowanej w częściowo za pomocą przybliżeniu w kształcie trójkąta części tworzywa sztucznego. Zabieraki mają symetryczny Bębny 15 na lub pranie, asymetryczny które są przekrój wyposażone w poprzeczny. asymetryczne zabieraki, są napędzane w działaniu rewersyjnym często z prędkością obrotową różną dla każdego kierunku obrotu (np. 50 i 60 1/min). Przy załadowanym do pełna bębnie na pranie nie istnieje wystarczająco wolnej przestrzeni wewnątrz bębna, w której pranie w działaniu rewersyjnym 20 zmienia strukturę. Działanie załadowanego do pełna bębna na pranie przy ?czerpaniu? jest przedstawione na Fig. 4a oraz w fazie wysokiej mechaniki prania na Fig. 4b. W przeciwieństwie do działania przy załadowanym w połowie do pełna bębnie na pranie, poszczególne rzeczy do prania 25 przeszkadzają sobie nawzajem w swoim ruchu, tak że podczas działania czerpania oraz fazy wysokiej mechaniki prania, pranie nie zmienia struktury. [0013] Gdy prędkość obrotowa bębna na pranie mieści się wyraźnie 30 powyżej jednocześnie rezonansowej, prędkości wyraźnie nie obrotowej poniżej wystarczy tej przylegania prędkości prędkości oraz obrotowej obrotowej w szczególności przy dużych załadunkach prania, aby partię prania mocno ścisnąć. Oznacza to, że na leżące wewnątrz 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 8 - rzeczy do prania wywierana jest stosunkowo niewielka siła oraz w ten sposób osuszanie prania tych tekstyliów będzie zatem mniejsze niż w przypadku leżących na zewnątrz tekstyliów. W celu wyjaśnienia, kompresja prania w bębnie 5 na pranie, który jest napędzany z prędkością obrotową mieszczącą się wyraźnie poniżej rezonansu (np. 100 1/min), jest przedstawiona na Fig. 3c dla w połowie pełnego oraz na Fig. 4c dla pełnego załadunku. Ponadto, uwalniana przestrzeń w załadowanym do pełna bębnie na pranie jest tak 10 mała, że nie może odbywać się redystrybucja prania rzeczy do prania z wewnątrz na zewnątrz. Podczas faz działania intensywnego zamaczania prania oraz wysokiej mechaniki prania nie osiąga się przy załadowanym do pełna bębnie na pranie 15 wystarczającej redystrybucji prania. Wyraźnie zmniejszona redystrybucja prania w bębnie prowadzi do tego, że partia prania mechanicznie jest nierównomiernie obrabiana, przez co zamaczana tekstylia tej oraz partii prania są nierównomiernie czyszczone. [0014] W korzystnym rozwinięciu sposobu według wynalazku, 20 dla ?prania-wirowania? jest dlatego dobierana wyraźnie wyższa prędkość obrotowa (np. 150 1/min), aby partię prania wyraźnie lepiej ściskać, przedstawiono na Fig. 5a. W ten sposób stwarza się dodatkowo większy wolny obszar w przestrzeni 25 bębna. Tak więc przez następujące przeciwne obracanie się bębna na pranie powoduje się, że rzeczy do prania odpadając od zewnętrznej powierzchni rolują się w wewnętrznym obszarze. Ten proces rolowania rzeczy do prania, przykładowo przy prędkości obrotowej bębna 35 1/min jest schematycznie zilustrowany na Fig. 5b. Przez obracanie 30 się bębna wspomagane partii na pranie w przeciwnym jest rolowanie prania w prania. Ponadto, dąży się wznowienia po zatrzymaniu bębna, kierunku korzystnie wewnętrznym obszarze do bezpośredniego aby przeciwdziałać 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 9 - niekontrolowanemu opadaniu prania bez kolejnego przemieszczenia. [0015] Dla zbiornika 5 uniknięcia ługu, w szczególności przeciążenia korzystnym podczas napędu rozwinięciu odcinka lub grupy wynalazku, w prania-wirowania, monitorowane jest wytwarzające się niewyważenie oraz przy przekraczaniu z góry określonej wartości granicznej przerywane jest działanie prania-wirowania. Do określania niewyważenia 10 drogi nadają wahadłowej się przykładowo zbiornika ługu, środki prądu do ustalania silnika, momentu obrotowego silnika, prędkości obrotowej lub jej czasowych pochodnych. [0016] Podczas operacji prania-wirowania unika się również zanurzania bębna wewnętrznego w wolnym ługu znajdującym się 15 w zbiorniku ługu, aby nie powodować dodatkowego powstawania piany. Korzystnie, stosuje się środek do monitorowania piany oraz przy przekraczaniu z góry określonej wartości granicznej przerywa się operację prania-wirowania. Do ustalania piany znajdującej się w zbiorniku ługu nadają 20 się przykładowo środki ciśnienia, prądu prędkości obrotowej Przy właściwym do silnika, momentu lub wyborze ustalania jej środka hydrostatycznego obrotowego czasowych do silnika, pochodnych. monitorowania, np. urządzenia do monitorowania prędkości obrotowej silnika, 25 mogą korzystnie być łączone monitorowanie niewyważenia i piany. [0017] Jak już wspomniano w powyższych wykonaniach, sposoby do redystrybucji ilości 30 prania załadunku. interpretowaniu są Oprócz procesu w dużym ilości wziąć pod stopniu należy uwagę zależne od również przy chłonność oraz rodzaj materiału tekstylnego. Użytkownik sprzętu do prania stosuje w sposób uwarunkowany pod względem korzystania duże spektrum różnych partii prania oraz ilości prania w 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 10 - sprzęcie do prania. Dlatego korzystnie stosuje się środki do ustalania rodzaju i/lub ilości prania, aby w zależności od tego przystosować prędkości obrotowe (od n1 do n3), czasy odcinków (od ?t1 do ?t6) oraz czasy trwania (?tA, 5 ?tB) oraz kolejność faz (A i B) intensywnego zamaczania prania oraz wysokiej mechaniki prania. Jako właściwe środki do określania ciężaru prania mogą służyć przykładowo zintegrowane w sprzęcie do prania czujniki siły lub drogi. Te 10 czujniki są umieszczone w sprzęcie wzgl. osadzonym sprężyście systemie wahadłowym (grupa zbiornika ługu) tak, że zmiana znanego ciężaru systemu wahadłowego wzgl. znanego położenia spoczynkowego może być określana przez dodatkowy ciężar prania. Z określenia ługu pobranego przez pranie (np. za pomocą czujnika natężenia przepływu lub ciśnienia) 15 oraz z przynależnego do tego przebiegu w czasie można wnioskować poza tym ilość, rodzaj oraz chłonność tekstyliów przeznaczonych do prania. [0018] Użytkownik pralki wyznacza przez swój wybór programu (np. rzeczy nadające się do gotowania, łatwy do utrzymania 20 w czystości, wełna), jak delikatne są tekstylia przeznaczone do prania. Szczególnie korzystnym okazało się wykonanie prędkości obrotowej bębna (od n1 do n3), czasów odcinków (od ?t1 do ?t6) oraz czasów trwania (?tA, ?tB) oraz kolejności faz ?intensywnego zamaczania prania? (A) 25 oraz ?wysokiej mechaniki prania? (B) w zależności od wyboru programu, aby mechanikę prania dopasować do delikatności tekstyliów. [0019] W przykładzie, przedstawionym na Figurze 1, bęben, który ma średnicę 470 mm, jest przyspieszany w biegu w 30 prawo łagodnie zatrzymuje się obrotowej oraz ponownie do do prędkości na czas trwania następnie prędkości obrotowej ?t1 jest obrotowej (n3) przy tej prowadzony 0 +50 1/min. 1/min, prędkości z powrotem Po czasie 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 11 - przestoju ?t2 proces w biegu w lewo bębna jest powtarzany. Przy czym czas trwania przebywania ?t3 przy biegu w lewo może różnić się od odpowiedniego czasu trwania przebywania ?t1 biegu w prawo. Ten proces rewersyjny jest powtarzany 5 dla czasu trwania ?tB fazy (B) wysokiej mechaniki prania. Bezpośrednio po tej fazie bęben jest przyspieszany w biegu w lewo łagodnie do prędkości obrotowej (n1) +150 1/min, 10 zatrzymuje się obrotowej oraz ponownie do na czas następnie prędkości przeniesionym trwania ?t4 jest tej prowadzony obrotowej bezpośrednio przy do 0 z 1/min, fazy prędkości biegu powrotem aby w zostać lewo z prędkością obrotową (n2) przykładowo 35 1/min dla czasu trwania ?t5. Po czasie trwania przestoju ?t6 przebieg jest powtarzany, 15 aż intensywnego wykonywana osiągnie się zamaczania jest ponownie czas prania. faza trwania ?tA Bezpośrednio (B) wysokiej fazy (A) po tym mechaniki prania. Podane czasy trwania (od ?t1 do ?t6, ?tA i ?tB) można zmieniać w każdej możliwej kombinacji oraz w skrajnym przypadku poszczególne lub wszystkie mogą wynosić 0. 20 [0020] Na Figurze 2 przedstawiony jest naprzeciwko Figury 1 lekko odchylający się przebieg prędkości obrotowej dla fazy (B) wysokiej mechaniki prania. Przy tym prędkości obrotowe biegu w prawo i w lewo różnią się, przykładowo dopasowane do asymetrycznych zabieraków. 25 [0021] Podane wartości dla prędkości obrotowej n1, n2 i n3 mogą być dowolnie dobierane w granicach podanych przez zastrzeżenia patentowe. Aby uzyskać optimum działania muszą być brane pod uwagę w celu wyboru prędkości obrotowej w szczególności 30 wynikają z przelewowych, również pomiaru stałe parametry bębna na zabieraków, maszynowe, pranie, urządzenia jego które otworów czerpakowego oraz prędkości obrotowej rezonansowej. Przy wyborze prędkości obrotowej w szczególności miarodajny jest promień bębna na 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 12 - pranie, ponieważ promień zasadniczo określa prędkość obrotową przylegania. Dlatego korzystne wartości nominalne prędkości obrotowych są z góry określane przez ustawienie prędkości obwodowej bębna na pranie. 5 [0022] Dla zastosowania przewidziana jest pralka sposobu z według urządzeniem wynalazku do sterowania prędkością obrotową dla silnika napędowego bębna na pranie. Przez urządzenie do sterowania prędkością obrotową mogą być generowane sygnały sterujące dla silnika napędowego w taki 10 sposób, że bęben na pranie w procesie prania i/lub płukania może być napędzany okresowo ze zmiennymi kierunkami obrotu przy każdorazowo różnych prędkościach obrotowych w co najmniej jednej fazie (A) intensywnego zamaczania prania oraz 15 co najmniej jednej fazie (B) wysokiej mechaniki prania. Pralka może być wyposażona oprócz urządzenia do sterowania prędkością obrotową również w kolejne urządzenia do sterowania, takie jak np. elektronika obsługująca lub elektronika połączone 20 energetyczna. ze sobą za Urządzenia pomocą linii do sterowania danych lub są linii magistralowych. W ten sposób mogą być wytwarzane również przez elektronikę energetyczną i/lub obsługującą polecenie sterujące wzgl. przesyłane za magistralowej 25 ciąg poleceń sterujących pośrednictwem do linii urządzenia do oraz danych sterowania mogą lub być linii prędkością obrotową. [0023] To sterujących polecenie powoduje, sterujące że przez wzgl. urządzenie ciąg do poleceń sterowania prędkością obrotową może być generowany sygnał sterujący dla silnika napędowego w taki sposób, że może być napędzany 30 bęben na pranie w procesie prania i/lub płukania w co najmniej jednej fazie (A) intensywnego zamaczania prania oraz co najmniej jednej fazy (B) wysokiej mechaniki prania. 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 13 - [0024] Zmienne wartości, takie jak ilość załadunku, rodzaj prania, program prania, niewyważenie prania oraz powstawanie piany korzystnie mogą również być brane pod uwagę oraz mogą wpływać na wybór prędkości obrotowych oraz 5 czasów trwania przebywania, gdy pralka zawiera odpowiednie, np. opisane powyżej urządzenia do ustalania oraz szacowania zmiennych obrotową wartości. jest sygnałów 10 Urządzenie wykonane sterujących w do taki przez sterowania prędkością sposób, że powstawanie urządzenie do sterowania prędkością obrotową dla silnia napędowego jest zależne od tych zmiennych wartości. W tym celu urządzenia ? np. czujniki ? do ustalania zmiennych wartości są podłączone do urządzenia bezpośrednio 15 do sterowania albo za pomocą prędkością linii obrotową danych wzgl. albo linii magistralowych. [0025] Powyższe wykonania ukazują sposób oraz środki do przeprowadzania sposobu, które powodują zbliżony do optimum oraz równomierny wewnątrz partii prania efekt piorący, a tym 20 samym osiąga się piorących oraz energii. redukcję zużycia wody, środków 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 14 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób poprawy efektu piorącego rzeczy do prania mniej delikatnych przeznaczonych do prania w pralce z bębnem na pranie, 5 który jest okresowo napędzany ze zmiennymi kierunkami obrotu podczas procesu prania i płukania, przy czym w fazie (A) bęben na pranie w jednym kierunku obrotu (+) jest przyspieszany do pierwszej prędkości obrotowej (n1) wyraźnie powyżej prędkości obrotowej przylegania, przy czym wartość nominalna pierwszej prędkości obrotowej (n1) 10 jest tak dobrana, że rzeczy do prania leżące na płaszczu bębna są obrotowej ściskane mogą oraz bez przy przeszkód zmniejszaniu wracać do prędkości przestrzeni wewnętrznej bębna, to znaczy, że przy pierwszej prędkości obrotowej 15 (n1) prędkość obwodowa bębna na pranie jest większa niż lub równa 3,7 m/s, a w drugim kierunku obrotu (-) jest przyspieszany do drugiej prędkości obrotowej (n2) wyraźnie poniżej prędkości obrotowej przylegania, przy czym prędkość obwodowa bębna na pranie przy drugiej prędkości 20 obrotowej (n2) procesie prania jest mniejsza i/lub niż płukania lub równa bęben na 1,0 m/s, pranie w jest przyspieszany w co najmniej jednej kolejnej fazie (B) w obu kierunkach obrotu (+ i -) do prędkości obrotowych (n3) z wysoką mechaniką prania, przy których prędkość obwodowa bębna na pranie przy prędkości obrotowej (n3) dla wysokiej 25 mechaniki prania mieści się w przedziale od 1,1 do 1,6 m/s, oraz że te fazy (A i B) w procesie prania i/lub płukania co najmniej raz następują po sobie, znamienny tym, że bęben na pranie jest przyspieszany bezpośrednio po zatrzymaniu bębna z pierwszej prędkości obrotowej (n1) do drugiej prędkości 30 obrotowej (n2) w drugim kierunku obrotu (-) oraz że wartość nominalna drugiej prędkości obrotowej (n2) wykazuje wielkość, przy której podczas obracania się bębna na pranie w drugim kierunku obrotu rzeczy do prania odpadając od 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 15 - zewnętrznej powierzchni rolują się w wewnętrznym obszarze bębna powiększonym przez ściskanie rzeczy do prania. 2. Sposób według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że prędkość obwodowa bębna na pranie przy pierwszej prędkości 5 obrotowej (n1) jest równa 3,7 m/s. 3. Sposób według jednego z zastrzeżeń od 1 do 2, w szczególności dla odcinka, przy którym bęben na pranie jest napędzany z prędkością obrotową powyżej prędkości obrotowej przylegania, 10 z urządzeniem do monitorowania powstawania piany i/lub niewyważenia prania, znamienny tym, że przy przekraczaniu ustalonej wartości granicznej dla powstawania piany i/lub niewyważenia napęd bębna na z zastrzeżeń pranie jest przerywany. 4. 15 Sposób znamienny według tym, odpowiednie że jednego prędkości przyspieszenie obrotowe do tych (od od 1 n1 prędkości do do 3, n3), obrotowych i/lub ich czasy trwania (od ?t1 do ?t6) mogą być zmieniane w zależności od wartości pomiarowych, które podają rodzaj i/lub ilość załadunku prania. 20 5. Sposób znamienny według tym, odpowiednie że jednego z prędkości przyspieszenie zastrzeżeń obrotowe do tych (od od 1 n1 prędkości do do 4, n3), obrotowych i/lub ich czasy trwania (od ?t1 do ?t6) mogą być zmieniane w zależności od wybranego programu prania. 25 6. Sposób według jednego z zastrzeżeń od 1 do 5, znamienny tym, że czas trwania (?tA i ?tB) i/lub kolejność faz (A i B) mogą być zmieniane w zależności od wartości pomiarowych, które podają rodzaj i/lub ilość załadunku prania. 30 7. Sposób według jednego z zastrzeżeń od 1 do 6, znamienny tym, że czas trwania (?tA i ?tB) i/lub kolejność 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 16 - faz (A i B) mogą być zmieniane w zależności od wybranego programu prania. 8. na 5 Pralka z silnikiem napędowym oraz z obrotowym bębnem pranie do przeprowadzania sposobu według jednego z zastrzeżeń od 1 do 7 z urządzeniem do sterowania prędkością obrotową dla silnika napędowego bębna na pranie, przy czym urządzenie do sterowania prędkością obrotową jest przystosowane do tego, żeby generować sygnały sterujące dla silnika napędowego w taki sposób, że bęben na pranie może 10 być okresowo napędzany ze zmiennymi kierunkami obrotu przy każdorazowo różnych prędkościach obrotowych, że w jednej fazie (A) intensywnego zamaczania prania bęben na pranie w jednym kierunku obrotu (+) jest przyspieszany do pierwszej prędkości 15 obrotowej przylegania, przy (n1) czym powyżej wartość prędkości obrotowej nominalna pierwszej prędkości obrotowej (n1) jest tak dobrana, że rzeczy do prania leżące na płaszczu bębna są ściskane oraz przy zmniejszaniu prędkości obrotowej mogą bez przeszkód wracać do 20 przestrzeni wewnętrznej bębna, to znaczy, że przy pierwszej prędkości obrotowej (n1) prędkość obwodowa bębna na pranie jest większa niż lub równa 3,7 m/s, a w drugim kierunku obrotu (-) jest przyspieszany do drugiej prędkości obrotowej pranie 25 (n2), jest najmniej przy mniejsza jednej której niż kolejnej prędkość lub fazie obwodowa bębna na równa 1,0 m/s, że co (B) wysokiej mechaniki w prania w obu kierunkach (+ i -) do prędkości obrotowych (n3), przy których prędkość obwodowa bębna na pranie mieści się w przedziale od 1,1 do 1,6 m/s, oraz że te fazy (A i B) w procesie prania i/lub płukania co najmniej raz następują 30 po sobie, prędkością znamienna obrotową tym, jest że urządzenie przystosowane do do sterowania tego, żeby generować sygnały sterujące w taki sposób, że bęben na pranie jest przyspieszany bezpośrednio po zatrzymaniu bębna 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 17 - z pierwszej prędkości obrotowej (n1) do drugiej prędkości obrotowej (n2) w drugim kierunku obrotu (-) oraz że wartość nominalna drugiej prędkości obrotowej (n2) wykazuje wielkość, przy której podczas obracania się bębna na pranie 5 w drugim kierunku obrotu rzeczy do prania odpadając od zewnętrznej powierzchni rolują się w wewnętrznym obszarze bębna powiększonym przez ściskanie rzeczy do prania. 9. 10 Pralka według zastrzeżenia ustalania oraz szacowania zbiornika ługu i/lub 8 z urządzeniem powstawania wytwarzającego piany się do wewnątrz niewyważenia prania, znamienna tym, że sygnały sterujące dla silnika napędowego mogą być generowane przez urządzenie do sterowania prędkością obrotową oraz silnik napędowy może być 15 wyłączany przez takie sygnały sterujące przy przekraczaniu ustalonej wartości granicznej dla piany i/lub niewyważenia. 10. Pralka według zastrzeżenia 8 albo 9, znamienna tym, że sygnały sterujące generowane 20 obrotową, przez za dla silnika urządzenie pomocą których do czas napędowego mogą sterowania prędkością trwania być poszczególnych przedziałów (od ?t1 do ?t6), czas trwania faz (od ?tA do ?tB) i/lub kolejność faz (A i B) procesu prania i/lub płukania mogą być zmieniane. 11. 25 Pralka urządzeniem ilości do jednego ustalania wprowadzonej powstawanie przez według sygnałów urządzenie do z zastrzeżeń oraz partii szacowania prania, sterujących sterowania dla od 8 rodzaju znamienna silnika prędkością do 10 z i/lub tym, że napędowego obrotową jest zależne od rodzaju i/lub ilości partii prania przeznaczonej 30 do obróbki. BSH Hausgeräte GmbH Pełnomocnik: 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 Faza B Faza A Faza B - 18 - 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 Faza B Faza A Faza B - 19 - 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 20 - n = 25 do 40 1/min n = ok. 100 1/min n = 50 do 60 1/min n = 25 do 40 1/min 57P38735PL00 EP 1 644 566 B1 - 21 - n = 50 do 60 1/min n = ok. 150 1/min n = ok. 100 1/min n = 25 do 40 1/min

Grupy dyskusyjne