Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1645468 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1645468 T3


EP 1645468 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.09.2005 05108708.8 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1645468 T3 Int.Cl. B60Q 1/30 (2006.01) B60Q 1/34 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 16.11.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/46 EP 1645468 B1 F21S 8/12 (2006.01) F21V 5/04 (2006.01) Tytuł wynalazku: Jednostka lampowa (30) (43) Pierwszeństwo: 24.09.2004 DE 102004046757 Zgłoszenie ogłoszono: 12.04.2006 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/15 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: Plastimat GmbH, Rheda-Wiedenbrück, DE PL/EP 1645468 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: HANS-GEORG JÜRGENS, Gütersloh, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Teresa Kuczyńska POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 1 85P39603PL00 EP 1 645 468 B1 Opis [0001] Wynalazek odnosi się do jednostki lampowej dla wyposażonego w podest ruchomy załadowczy pojazdu użytkowego, która zawiera zestaw wyposażonych w źródła 5 światła lamp migowych podestu ruchomego załadowczego i ewentualnie bocznych lamp obrysowych do wskazywania zmiany kierunku jazdy i jako światła awaryjne, przy czym lampy migowe podestu ruchomego załadowczego i ewentualnie boczne lampy obrysowe mogą być podłączane 10 do prądowej sieci zasilającej pojazdu użytkowego, i do każdej jest 15 lampy migowej podestu przyporządkowana płytka jednostka lampowa zawiera połączeń odpowiadający ruchomego załadowczego drukowana, przynajmniej przy czym jeden funkcjonalnie układ przekaźnikowi migowemu, dzięki któremu lampy migowe podestu ruchomego załadowczego i ewentualnie boczne lampy obrysowe migają pulsacyjnie, i przy czym każda lampa migowa podestu ruchomego załadowczego jest wyposażona w wiele diod LED. 20 [0002] Lampy migowe podestu ruchomego załadowczego są utworzone jako ustawowo wymagane światła awaryjne. [0003] pojazdy Jest znane, że w zależności od przeznaczenia, użytkowe, przykładowo w postaci ciężarówki, przyczepy lub naczepy, są wyposażone w podesty ruchome 25 załadowcze do załadunku i rozładunku. Podest ruchomy załadowczy operacji jest przeważnie załadunku lub ukształtowany rozładunku tak, zamyka on że po otwór załadunkowy i rozładunkowy pojazdu użytkowego, stanowi zatem klapę tylną pojazdu użytkowego. Do załadunku i 30 rozładunku najpierw jest on wychylany do poziomu podłogi nadwozia pojazdu użytkowego a następnie jest 2 opuszczany. Do tego podest wyposażony w odpowiednio podnoszące i wychylające. ruchomy załadowczy zaprojektowane Załadunek i jest urządzenia rozładunek pojazdu użytkowego odbywa się często także na brzegu 5 ulicy lub na opuszczony placach podest publicznych. ruchomy załadowczy Rozłożony stanowi i wtedy szczególne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, ponieważ trudno go zauważyć. Dlatego też jest wymagane, aby w obszarach narożnych, które w rozłożonym stanie 10 leżą odwrócone od zainstalowane nadwozia lampy pojazdu migowe użytkowego, podestu były ruchomego załadowczego i przy użytkowaniu zawsze tam pozostawały. [0004] Dokument WO 85/0176 A1 opisuje przykładowo lampę migową podestu ruchomego załadowczego z żarówką, 15 która dla otwartej zabezpieczenia klapie kierunku jazdy szczególna, pojazdu ruchomej emituje ta załadowczej światło lampa użytkowego do migowa przy widzianej tyłu. Jako podestu w cecha ruchomego załadowczego wystaje do tyłu poza brzeg klapy ruchomej 20 załadowczej i jest tam zamocowana pionowo wychylnie na okuciu klapy, za pomocą którego klapa ruchoma załadowcza w zamkniętym stanie zostaje zabezpieczona na pojeździe. Wychylne zamocowanie lampy migowej podestu ruchomego 25 załadowczego powoduje, że lampa migowa podestu ruchomego załadowczego świeci przechylona lekko na dół, gdy klapa ruchoma załadowcza jest zamknięta, i świeci przechylona lekko do góry, gdy klapa ruchoma załadowcza leży na ziemi. Z zastosowania żarówki wynika duży 30 kształt konstrukcyjny lampy migowej podestu ruchomego załadowczego. [0005] Z dokumentów DE 298 00 252 U1 oraz EP 0 534 509 są A2 znane lampy migowe podestu ruchomego załadowczego, w przypadku których jako źródła światła 3 zastosowano diody LED (diody elektroluminescencyjne). Według dokumentu DE 298 00 252 U1 zostaje przykładowo zastosowanych wiele rozmieszczonych obok siebie diod LED. Przez wstawienie diod LED zamiast konwencjonalnych 5 żarówek te lampy migowe podestu ruchomego załadowczego mogą mieć bardzo płaską konstrukcję, dzięki czemu nie przeszkadzają przy załadunku i rozładunku. Elektryczne i/lub elektroniczne elementy, za pomocą których jest uzyskiwane przykładowo miganie diod LED, mogą być przy 10 tym zamontowane wewnątrz obudowy lamp migowych podestu ruchomego załadowczego. [0006] Oprócz migowego w lampie załadowczego, 15 rozmieszczenia układ układu migowej połączeń przekaźnika podestu lamp ruchomego migowych podestu ruchomego załadowczego może zostać zrealizowany przez dodatkowy przekaźnik migowy, który jest zamontowany przykładowo w skrzynce sterowniczej pojazdu użytkowego. [0007] Aby obudowa lampy migowej podestu ruchomego załadowczego 20 nie została niechcący uszkodzona lub zniszczona przy załadunku i rozładunku, jest ona zwykle wytwarzana z metalu przez odlewanie, przykładowo jako cynkowy odlew ciśnieniowy lub, jak opisano w dokumencie DE 298 00 252 U1, jako odlew aluminiowy. Według dokumentu EP 0 534 509 A2 jest stosowana obudowa z 25 tworzywa sztucznego, która jest odlana z przezroczystego syntetycznego materiału, przykładowo z żywicy epoksydowej. [0008] W opuszczonym stanie klapy, wyposażone w farbę świecącą szkła lamp migowych podestu ruchomego 30 załadowczego użytkowego, leżą to odwrócone znaczy, że od lampy nadwozia pojazdu migowe podestu ruchomego załadowczego są w zasadzie widoczne tylko dla 4 zbliżającego się od tyłu do pojazdu użytkowego uczestnika ruchu drogowego. [0009] U podstaw wynalazku leży zadanie utworzenia jednostki lampowej bliżej opisanego na wstępie rodzaju 5 tak, aby przy kompaktowej budowie, kąt padania promieni światła z lamp migowych podestu ruchomego załadowczego został powiększony, tak aby ostrzegawczy efekt migania był widoczny także z boku. [0010] 10 Postawione lampę migową zadanie podestu jest rozwiązane ruchomego przez załadowczego wspomnianego na wstępie rodzaju, która jest znamienna tym, że do każdej załadowczego przy 15 czym jest diody lampy migowej podestu przyporządkowana LED są ruchomego płytka rozmieszczone drukowana, wzdłuż dwóch sąsiednich krawędzi płytki drukowanej w dwóch rzędach usytuowanych prawie względem prostym tak, siebie że pod pole kątem promieni prostym światła lub jest widoczne z boku obok pojazdu użytkowego. [0011] 20 Układ zgodnie z ruchomego połączeń odnośnym zrealizowany przepisem załadowczego jednocześnie. jest z lampy obu Dodatkowo ukształtowanie lamp migowe stron przez migowych tak, że podestu świecą się odpowiednie podestu ruchomego załadowczego zadbano o to, że są one widoczne także z 25 boku. Każda jednostka lampowa lub każda lampa posiada sama inteligentny układ połączeń, dzięki któremu obecny przekaźnik migowy, który jest zamontowany w pojeździe lub w jednostce sterującej, staje się zbędny. Ten układ połączeń 30 może inteligentny zostać układ określony połączeń. W jako korzystnym tak zwany wykonaniu jest jednak przewidziane, że do każdej lampy migowej podestu ruchomego załadowczego jest przyporządkowany ten układ połączeń. Do każdej lampy migowej podestu 5 ruchomego załadowczego drukowana. Dlatego jest też przyporządkowana każdy układ połączeń płytka zostaje zintegrowany na każdej płytce drukowanej. Boczne lampy obrysowe są włączane dotychczas zwykle o zmroku świecąc 5 się światłem ciągłym. W kolejnym ukształtowaniu jest przewidziane, że również boczne lampy obrysowe są wyposażone w ten odnośny układ połączeń, tak że stojący obok pojazdu użytkowego kierowca pojazdu dwukołowego może rozpoznać, że pojazd użytkowy zamierza skręcić. 10 [0012] zostaje Konstrukcyjnie proste rozwiązanie techniczne osiągnięte, wmontowana podestu gdy wewnątrz ruchomego każda obudowy płytka drukowana każdej lampy migowej każdej bocznej załadowczego i/lub jest lampy obrysowej. Jednostka lampowa jest ukształtowana 15 tak, że pojazdy mogą zostać użytkowe, w nią układ wyposażone połączeń jest nowe i stare ukształtowany tak, że lampy migowe nadal mogą być włączane przez istniejący przekaźnik. W przypadku nowych pojazdów w sposób 20 minimalizujący koszty można zrezygnować z dotychczas stale występującego oddzielnego przekaźnika migowego, w zastępstwie lampa migowa jest włączana przez własny układ połączeń lub układ połączeń lamp migowych podestu ruchomego załadowczego. [0013] 25 Układ połączeń lamp migowych podestu ruchomego załadowczego jednostki lampowej może zostać zrealizowany przez powszechnie stosowane rodzaje układów połączeń. Tak więc jest przewidziane, że lampy migowe podestu ruchomego załadowczego elektrycznie są połączone 30 szeregowo, przynależnej załadowczego lampy i/lub i że pierwsza migowej bocznej płytka podestu lampy sterująca ruchomego obrysowej jest wyposażona w przekaźnik migowy. O ile przekaźnik migowy jest umieszczony w bocznej lampie obrysowej, takie 6 wykonanie jest możliwe tylko w przypadku nowych pojazdów. Niezależnie od tego, czy lampa migowa podestu ruchomego załadowczego lub boczna lampa obrysowa jest wyposażona w przekaźnik migowy, przy skręcaniu pojazdu 5 migałyby lampy migowe podestu ruchomego załadowczego, co jednak nie zostaje zauważone przez uczestników ruchu drogowego, ponieważ podest ruchomy załadowczy jest zamknięty. [0014] 10 Alternatywnie jest też jednak możliwe, że lampy migowe podestu ruchomego załadowczego jednostki lampowej płytki elektrycznie drukowane ruchomego są połączone wszystkich załadowczego są równolegle, lamp migowych wyposażone w i że podestu przekaźnik migowy. W tym wykonaniu pozostałe lampy migowe pojazdu 15 użytkowego można byłoby włączać niezależnie od przekaźnika migowego płytki drukowanej. [0015] Jako źródło światła zostają zastosowane tak zwane diody LED (diody elektroluminescencyjne), które 20 zapewniają tę szczególnie duże. zostać zaletę, jeszcze obudowy każdej załadowczego soczewki, zwiększone, lampy które do za natężenie natężenie jednostki przyporządkowane 25 To że światła gdy migowej w pomocą może obszary podestu lampowej źródeł światła są światła jednak brzegowe ruchomego wstawione bądź światłowodu jest mają diod - czynne, zapewniające przesyłanie światła połączenie ze źródłami światła. Natężenie światła źródeł światła zostaje odpowiednio wzmocnione przez soczewkę. W szczególnie korzystny sposób jest przewidziane, że każda soczewka 30 jest utworzona jako soczewka skupiająca, to znaczy, że promienie grubość światła każdej zostają soczewki w zogniskowane, środkowym ponieważ obszarze jest większa niż w obszarach zewnętrznych. Soczewki mogą być 7 ukształtowane w powszechnie stosowanych wykonaniach, przykładowo jako płasko-wypukłe lub wklęsło-wypukłe. [0016] Mimo iż za pomocą światłowodów jest możliwe, aby zmieniać kierunek promieni światła wychodzących ze 5 źródła światła, jest przewidziane, że w celu łatwego wykonania każda soczewka brzegowy obudowy w jest jednej wstawiona linii w w obszar odniesieniu do przynależnej diody LED. Dzięki temu połączenie między diodą 10 LED a korzystnym soczewki soczewką wykonaniu są jest jest wstawione w możliwie krótkie. przewidziane, dwa - że usytuowane W dwie względem siebie pod kątem prostym lub prawie prostym - obszary 15 brzegowe obudowy. migowych podestu Obie zewnętrzne ruchomego soczewki załadowczego obu są lamp wtedy ustawione tak, że promienie światła są widoczne również wtedy, gdy osoby lub pojazdy przechodzą lub przejeżdżają obok pojazdu użytkowego. Jak już ruchomego 20 wspomniano, każda załadowczego jest lampa migowa wyposażona w podestu wiele diod LED, przy czym dąży się do tego, aby ta liczba była utrzymywana na możliwie niskim poziomie, gdy odnośna dioda LED emituje odpowiednie natężenie światła. [0017] Aby pulsacje światła były widoczne także z boku, jest przewidziane, że diody LED są rozmieszczone 25 w dwóch rzędach usytuowanych względem siebie pod kątem tak, że pole promieni światła jest widoczne z boku. Ponieważ każda załadowczego ma lampa być migowa wytwarzana podestu z jak ruchomego najmniejszymi wymiarami, jest przewidziane, że, widziana w rzucie, 30 obudowa każdej załadowczego ma lampy kształt migowej odcinka podestu koła. ruchomego Wierzchołek powinien być jednak zaokrąglony i, w odniesieniu do rozłożonego stanu podestu ruchomego załadowczego, 8 powinien leżeć po stronie odwróconej od nadwozia pojazdu użytkowego. O ile w otwory wylotowe światła w obudowie są wstawione szkła odblaskowe, przebiegają one wtedy 5 po odpowiednim łuku. W korzystnej postaci wykonania jest przewidziane, że obudowa każdej lampy migowej podestu ćwiartki koła, przebiega ruchomego przy załadowczego czym zaokrąglony po otwór łuku i, ma kształt wylotowy światła w odniesieniu do rozłożonego stanu podestu ruchomego załadowczego, leży 10 odwrócony od nadwozia pojazdu użytkowego. W technicznie prosty a zatem korzystny sposób jest przewidziane, że układ połączeń jest zintegrowany na każdej płytce drukowanej. [0018] 15 W korzystnym wykonaniu jednostka lampowa jest wyposażona w dwie diody elektroluminescencyjne (diody LED), do których każdorazowo jest przyporządkowany specjalnie uformowany światłowód, tak że jest osiągalne obustronne rozpraszanie światła. Kąt jednej strony leży w 20 zakresie 80°, łącznie rozpraszanie światła wynosi wtedy 160°. Ustawowe przepisy są tym samym spełnione. [0019] Wynalazek jest objaśniany jeszcze bliżej w oparciu o załączony rysunek. Poszczególne figury pokazują, co następuje: Figura 1 25 lampę migową podestu ruchomego załadowczego zgodnej z wynalazkiem jednostki lampowej w rzucie z góry, wierzchnią, w jednakże pierwszej ze zdjętą postaci częścią wykonania, oraz Figura 2 30 lampę migową podestu ruchomego załadowczego w drugiej postaci wykonania. [0020] Przedstawiona na figurze 1 lampa migowa 10 podestu ruchomego załadowczego, widziana w rzucie, ma 9 kształt ćwiartki koła. Opisane jeszcze bliżej elementy są zamontowane we wnętrzu obudowy, która składa się ze spodniej części 11 i nieprzedstawionej wierzchniej części. Po stronie odwróconej od łuku koła obudowa jest 5 zaopatrzona w szczelinę wylotową światła, w którą jest wstawione Szkło dopasowane odblaskowe stosowanym, 12 jest ogólnie przykładowo 10 kształtem szkło wykonane dobrze pomarańczowym. odblaskowe w powszechnie widocznym Wnętrze 12. kolorze, obudowy poprzez przegródki jest podzielone na dwie komory. W zwróconą ku szkle odblaskowemu 12 komorę w odpowiednie oprawki są wstawione dwa rzędy diod LED 13, 14. Oba rzędy diod LED 13, 14 w przedstawionym przykładzie wykonania są usytuowane 15 komorę która względem jest jest siebie również pod kątem wstawiona wyposażona w prostym. płytka elementy W drukowana układu tę 15, połączeń. Dodatkowo ta płytka drukowana 15 zawiera jeszcze jeden moduł, aby pulsacyjnie 20 ruchomego zgonie z ustawowymi diody LED. przepisami Lampa załadowczego może migowa zostać włączać 10 podestu zamocowana na podeście ruchomym załadowczym za pomocą śrub 16, 17. [0021] Przedstawiona na figurze 2 lampa migowa 10 podestu ruchomego urządzenie 25 załadowczego optyczne. Ta jest lampa wyposażona migowa 10 w podestu ruchomego załadowczego zawiera także część spodnią 11 oraz oba rozmieszczone z odstępem od brzegów obudowy źródła światła w postaci diod LED 13, 14. Zamiast szkła odblaskowego względem 30 12 siebie w oba brzegi usytuowane obudowy są pod kątem jednak prostym wstawione soczewki 18, 19. Te soczewki 18, 19 są utworzone jako soczewki skupiające do ogniskowania emitowanych przez diody LED 13, 14 promieni światła, to znaczy, że obszar środkowy jest grubszy niż obszar brzegowy. Oprócz tego 10 te soczewki 18, 19 są ukształtowane jako okrągłe lub owalne. Soczewki 18, 19 poprzez wiązkę światłowodów 20, 21 mają czynne połączenie z diodami LED 13, 14. Diody LED 13, 14 są poza tym usytuowane w jednej linii z 5 soczewkami 18, 19, tak że połączenia między diodami LED 13, 14 i soczewkami 18, 19 są możliwie krótkie. Jak pokazuje każda wyraźnie wiązka figura 2, światłowodów w przekroju 20, 21 poprzecznym powiększa się w kierunku ku soczewce 18 bądź 19. 10 [0022] Wynalazek ten nie jest ograniczony do przedstawionego przykładu wykonania. Istotne jest, że przy 15 instalowaniu innych pojazdach użytkowych dodatkowe funkcje. jednostek stają Gdy się na lampowych możliwe przykład w poniższe boczna lampa obrysowa na pojeździe użytkowym otrzymuje inteligentny układ połączeń równy przekaźnikowi migowemu, to staje się możliwe, że boczna lampa obrysowa świeci się nie tylko o zmroku (światłem ciągłym), lecz również w przypadku uruchomienia migacza migają razem wszystkie 20 boczne lampy obrysowe na czas operacji migania. Dzięki temu zostałoby ruchu 25 istotnie drogowym. Przykład: skrzyżowaniu, z motorowerem, która przedniej lampy obrysową. Dla przewidziane, postaci diod zwiększone skręcająca prawej strony przez migowej, swój lecz zwiększenia że do LED źródeł 13, bezpieczeństwo 14 ciężarówka osoba kask zauważa natężenia światła, jest nie w na kierująca zauważa boczną lampę światła jest korzystnie w przyporządkowane urządzenie optyczne, które w zasadzie składa się z z 30 przyporządkowanej do każdej diody LED 13, 14 soczewki 18, 19, przy czym każda soczewka 18, 19 poprzez wiązkę światłowodów 20, 21 ma czynne połączenie zapewniające przewodzenie światła. 11 Oznaczenia referencyjne [0023] 5 10 10 Lampa migowa podestu ruchomego załadowczego 11 Część spodnia 12 Szkło odblaskowe 13, 14 Dioda LED 15 Płytka drukowana 16, 17 Śruby 18, 19 Soczewki 20, 21 Światłowody Plastimat GmbH Pełnomocnik: 12 85P39603PL00 EP 1 645 468 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Jednostka lampowa dla wyposażonego w podest ruchomy załadowczy pojazdu użytkowego, która zawiera zestaw wyposażonych w źródła światła lamp migowych (10) podestu ruchomego załadowczego i ewentualnie bocznych lamp obrysowych do wskazywania zmiany kierunku jazdy i jako światła podestu awaryjne, ruchomego przy czym załadowczego lampy i migowe ewentualnie (10) boczne lampy obrysowe mogą być podłączane do prądowej sieci zasilającej lampowa pojazdu zawiera odpowiadający dzięki użytkowego, przynajmniej funkcjonalnie któremu lampy przy jeden czym układ przekaźnikowi migowe (10) jednostka podestu połączeń migowemu, ruchomego załadowczego i ewentualnie boczne lampy obrysowe mogą migać pulsacyjnie, i przy czym każda lampa migowa (10) podestu ruchomego załadowczego jest wyposażona w wiele diod LED (13, 14), znamienna tym, że do każdej lampy migowej podestu ruchomego załadowczego jest przyporządkowana płytka drukowana (15), przy czym diody LED (13, 14) są rozmieszczone wzdłuż dwóch sąsiednich krawędzi płytki usytuowanych prawie drukowanej względem prostym tak, siebie że pole (15) pod w dwóch kątem promieni rzędach prostym światła lub jest widoczne z boku obok pojazdu użytkowego. 2. Jednostka lampowa według zastrzeżenia 1, znamienna tym, że każda płytka drukowana (15) jest zamontowana wewnątrz obudowy lampy migowej (10) podestu ruchomego załadowczego i/lub bocznej lampy obrysowej. 3. Jednostka lampowa według zastrzeżenia 1 albo 2, znamienna tym, że lampy migowe (10) podestu ruchomego załadowczego jednostki lampowej elektrycznie mogą być 13 połączone szeregowo, i że pierwsza płytka drukowana (15) przynależnej lampy migowej (10) podestu ruchomego załadowczego i/lub bocznej lampy obrysowej jest wyposażona w przekaźnik migowy. 4. Jednostka lampowa według zastrzeżenia 1 albo 2, znamienna tym, że lampy migowe (10) podestu ruchomego załadowczego jednostki lampowej elektrycznie mogą być połączone równolegle, wszystkich lamp i że migowych płytki (10) drukowane podestu (15) ruchomego załadowczego są wyposażone w przekaźnik migowy. 5. Jednostka lampowa według zastrzeżenia 4, znamienna tym, że pozostałe lampy migowe pojazdu użytkowego mogą być przełączane niezależnie od przekaźnika migowego płytki drukowanej (15). 6. Jednostka lampowa według zastrzeżenia 1, znamienna tym, że w obszary brzegowe obudowy każdej lampy migowej (10) podestu ruchomego załadowczego jednostki lampowej są wstawione - przyporządkowane do źródeł światła (13, 14) - soczewki (18, 19), które za pomocą światłowodu (20, 21) mają czynne połączenie ze źródłami światła (13, 14) zapewniając przesyłanie światła. 7. Jednostka lampowa według zastrzeżenia 6, znamienna tym, że każda soczewka (18, 19) jest utworzona jako soczewka skupiająca. 8. Jednostka lampowa według zastrzeżenia 6 albo 7, znamienna tym, że każda soczewka (18, 19) jest wstawiona w obszar brzegowy obudowy w jednej linii z przynależnym źródłem światła (13, 14). 9. Jednostka lampowa według jednego lub wielu z poprzednich zastrzeżeń 6 do 8, znamienna tym, że dwie soczewki (18, 19) są wstawione w dwa - usytuowane 14 względem siebie pod kątem prostym lub prawie prostym obszary brzegowe obudowy. 10. Jednostka lampowa według jednego z zastrzeżeń 1 do 9, znamienna tym, że utworzone z diod LED (13, 14) rzędy tworzą kąt, który razem wynosi 180°. 11. Jednostka lampowa według zastrzeżenia 2 albo 6, znamienna tym, że obudowa lampy migowej (10) podestu ruchomego załadowczego ma kształt odcinka koła. 12. Jednostka lampowa według zastrzeżenia 2, 6 albo 11, znamienna podestu koła, tym, ruchomego przy czym że obudowa załadowczego otwór lampy ma wylotowy migowej kształt światła (10) ćwiartki przebiega zaokrąglony po łuku i, w odniesieniu do rozłożonego stanu podestu ruchomego załadowczego, może leżeć odwrócony od nadwozia pojazdu użytkowego. 13. Jednostka lampowa według jednego lub wielu z poprzednich zastrzeżeń 1 do 12, znamienna tym, że układ połączeń jest zintegrowany na każdej płytce drukowanej (15). 14. Jednostka poprzednich jednostka lampowa zastrzeżeń lampowa według 1 jest do jednego 13, lub znamienna wyposażona w wielu z tym, że dwie diody elektroluminescencyjne (diody LED) i każdorazowo jeden, specjalnie uformowany światłowód tak, że jest osiągalne obustronne rozpraszanie światła, korzystnie w zakresie 80°. Plastimat GmbH Pełnomocnik: 1/2 EP 1 645468 81 (2 Hj. I 85P39603PLOO 2/2 EP 1 645 468 81 ID Ii oL...-..-IJ if) 1.1 Flj.i 85P39603PLOO
Grupy dyskusyjne