Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1664436 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1664436 T3


EP 1664436 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.07.2004 04763162.7 (11) PL/EP (13) (51) 1664436 T3 Int.Cl. E01C 13/08 (2006.01) D01D 5/253 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 18.05.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/20 EP 1664436 B1 Tytuł wynalazku: WŁÓKNA SZTUCZNEJ TRAWY I SZTUCZNA TRAWA Z TAKIMI WŁÓKNAMI (30) (43) Pierwszeństwo: 14.07.2003 WO PCT/EP03/07737 Zgłoszenie ogłoszono: 07.06.2006 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/23 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: Ten Cate Thiolon B.V., Nijverdal, NL PL/EP 1664436 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: MARC VERLEYEN, Desselgem-Waregem, BE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Małgorzata Grabowska SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. Skr. poczt. 6 00-956 Warszawa 10 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). SGS-8634/VAL EP 1 664 436 B1 Opis [0001] Wynalazek dotyczy ulepszonego włókna sztucznej trawy i sztucznej trawy zawierającej takie włókna. [0002] Sztuczne trawy są znane ze stosowania wewnątrz i na zewnątrz, przede wszystkim jako powierzchnie zielone, rekreacyjne lub sportowe. 5 [0003] Konwencjonalne struktury sztucznej trawy zawierają podłoże, na którym włókna sztucznej trawy zostają zakotwiczone. Struktura ponadto często zawiera wodoodporny, elastyczny podkład. Włókna są zwykle syntetycznymi włóknami polimerowymi o wysokim denierze, imitującymi naturalną trawę. [0004] Konwencjonalne syntetyczne włókno sztucznej trawy ma prostokątny lub owalny 10 przekrój poprzeczny. [0005] US 6 432 505 ujawnia inne włókna sztucznej trawy, mające zaokrąglony lub owalny przekrój poprzeczny, a także włókna mające przekrój poprzeczny w kształcie rombu. [0006] US 4 356 220 ujawnia włókna mające prostokątny przekrój poprzeczny, a także 15 mające okrągły lub trójkątny przekrój poprzeczny. [0007] US 6 495 236 ujawnia puste włókna rurkowe sztucznej trawy, przy czym wymienione włókna są przymocowane do podłoża tak, że tworzą się rurki w kształcie litery U. [0008] JP 9111532 ujawnia włókna sztucznej trawy o zasadniczo prostokątnym przekroju 20 poprzecznym mające podłużne żebra na przeciwległych głównych powierzchniach. [0009] JP 349103722 U ujawnia włókna sztucznej trawy zawierające środkowe żebro i przeciwległe elementy skrzydłowe. [0010] Wynalazek ma na celu zapewnienie ulepszonego włókna sztucznej trawy. [0011] Kolejnym celem wynalazku jest zapewnienie ulepszonego włókna sztucznej trawy 25 o ulepszonej trwałości. [0012] Jeszcze innym celem wynalazku jest zapewnienie włókna sztucznej trawy odpowiedniego do gry w piłkę, a zwłaszcza piłkę nożną. 2 [0013] W związku z tym, wynalazek zapewnia włókna sztucznej trawy według cech zastrzeżenia 1. [0014] Wynalazek opiera się na spostrzeżeniu, że taki kształt przekroju poprzecznego skutkuje korzystnym zachowaniem włókien, gdy włókna są obciążone mechanicznie. 5 Zwłaszcza sprężyste zachowanie włókien po deformacji, np. po nadepnięciu, ulega poprawie. Również zachowanie sztucznej trawy jest lepsze, gdy piłka toczy się po nawierzchni, np. w piłce nożnej. Przekrój poprzeczny pozwala na zachowanie toczenia się (piłka nożna) piłki ściśle przypominającego toczenie się piłki po dobrze utrzymanej naturalnej nawierzchni trawiastej. Włókna sztucznej trawy łączą dobrą odporność na 10 powtarzane odkształcenia z trwałą elastycznością. [0015] W obszarze środkowym, włókno ma grubość większą niż grubość obszarów skrzydłowych, przy czym co najmniej część każdego z obszarów skrzydłowych przylega do wymienionego obszaru środkowego. W ten sposób obszar środkowy tworzy łodygę. [0016] Korzystnie, obszar środkowy włókna ma grubość co najmniej 50%, korzystnie co 15 najmniej 100%, większą niż grubość obszarów skrzydłowych, przy czym co najmniej część każdego z obszarów skrzydłowych przylega do wymienionego obszaru środkowego. [0017] W jednym przykładzie wykonania, włókno jest wzmocnione, korzystnie w obszarze środkowym, zawierając jedno lub więcej włókien wzmacniających. [0018] Dalsze korzystne przykłady wykonania włókna sztucznej trawy są ujawnione 20 w zastrzeżeniach zależnych i w poniższym opisie. [0019] Wynalazek dotyczy również sztucznej trawy zawierającej włókna sztucznej trawy. [0020] Korzystne przykłady wykonania sztucznej trawy są ujawnione w zastrzeżeniach zależnych i poniższym opisie. [0021] Włókna sztucznej trawy według wynalazku mogą być również zapewnione jako 25 związane włókna sztucznej trawy. [0022] W konwencjonalnych strukturach sztucznej trawy, trawa zawiera podłoże, zazwyczaj w postaci dywanu, z wieloma włóknami sztucznej trawy przytwierdzonymi do podłoża. Również konwencjonalnie materiał wypełniający, taki jak na przykład piasek, cząstki gumy, itp., osadza się na podłożu i pomiędzy włóknami, tak, że górne końce 30 włókien rozciągają się nad warstwą materiału wypełniającego. Powszechne jest 3 wykonywanie procesu szczotkowania dla rozprowadzenia materiału wypełniającego na podłożu i umieszczenia go w pustych przestrzeniach pomiędzy włóknami. [0023] W praktyce napotkano problem podczas rozprowadzania materiału wypełniającego na sztucznej trawie, dla utworzenia warstwy materiału wypełniającego. Szczególnie trudne 5 okazało się wprowadzenie materiału wypełniającego w puste przestrzenie pomiędzy włóknami. [0024] US 5 462 778 ujawnia sztuczną trawę ze stosami tworzącymi się na powierzchni struktury podłoża przez wszczepienie wielu wiązek. Każda wiązka zawiera jeden lub wiele przędź. Każda przędź jest złożona z wielu płaskich związanych włókien, skręconych 10 i przytwierdzonych w stanie skręconym w postaci smukłej mającej w przybliżeniu spiralny przekrój poprzeczny. [0025] Te znane syntetyczne wiązki trawy mogą poprawić rozkład materiału wypełniającego w trawie, w porównaniu do struktury trawy mającej niewiązane włókna. Te pęczki tracą jednak spójność już podczas produkcji dywanu. Również te znane wiązki 15 są trudne do wytworzenia i mają niekorzystną charakterystykę w zakresie uprawiania na nich sportu. [0026] Wynalazek może być stosowany do związanych włókien sztucznej trawy i sztucznej trawy zawierającej wiele związanych włókien sztucznej trawy, przy czym rozkład materiału wypełniającego trawę może być realizowany bez problemów. 20 [0027] Wynalazek może być stosowany do wiązki wielu włókien sztucznej trawy, przy czym włókna sztucznej trawy są złączone przez jedno lub więcej włókien owijających zawiniętych wokół włókien sztucznej trawy. [0028] Za pomocą jednego lub więcej włókien owijających, wiązka włókien sztucznej trawy może być skutecznie utworzona in-line wraz z wytwarzaniem włókien sztucznej 25 trawy. [0029] W korzystnym przykładzie wykonania jedno lub więcej włókien owijających jest związane, korzystnie rozłącznie związane z włóknami sztucznej trawy. [0030] W praktycznym przykładzie wykonania jedno lub więcej włókien owijających jest syntetycznymi włóknami polimerowymi i jest łączone ze sobą i/lub z włókami sztucznej 30 trawy w sposobie łączenia termicznego. W wysoce korzystnym przykładzie wykonania, 4 jedno lub więcej włókien owijających jest rozłącznie związane tak, że pod wpływem działania mechanicznego, korzystnie procesu szczotkowania, wiązania zostają zerwane. [0031] Związane włókna sztucznej trawy mogą być wytwarzane przez utrzymywanie wielu włókien sztucznej trawy obok siebie, gdy jedno lub więcej włókien owijających zostają 5 owinięte wokół włókna sztucznej trawy. [0032] Następnie jest korzystne, by jedno lub więcej włókien owijających było syntetycznymi włóknami polimerowymi i (rozłącznie) związane ze sobą i/lub z włóknami sztucznej trawy w sposobie łączenia termicznego. [0033] W praktycznym przykładzie wykonania tego sposobu wytwarzania, jedno lub 10 więcej włókien owijających jest poddawane obróbce cieplnej przed owinięciem wokół włókien sztucznej trawy, tak, że powierzchnia włókna owijającego topnieje i stopiona powierzchnia zostaje skierowana w kierunku włókna sztucznej trawy, gdy jedno lub więcej włókien owijających zostają owinięte wokół włókna sztucznej trawy. W przypadku, gdy wiele włókien owijających jest obecnych, jest również możliwe, by stopione powierzchnie 15 włókien owijających zostały związane ze sobą w punktach przecięcia włókna, gdy włókna owijające zostają owinięte wokół włókien sztucznej trawy. [0034] Wynalazek może również być stosowany do sztucznej trawy zawierającej podłoże i wiele związanych włókien sztucznej trawy mających jedno lub więcej włókien owijających. 20 [0035] Istnieje również opisany sposób wytwarzania sztucznej trawy, przy czym trawa zbudowana ze związanych włókien sztucznej trawy z wykorzystaniem włókien owijających, jest poddawana zerwaniu włókien owijających skutkującym zerwaniem włókien owijających włókna sztucznej trawy. [0036] Bardzo korzystne jest, by - przed przystąpieniem do zerwania włókien owijających 25 - materiał wypełniający został osadzony pomiędzy wiązkami włóknami sztucznej trawy. Materiał wypełniający może korzystnie obejmować cząstki kauczuku. [0037] W korzystnym sposobie wytwarzania sztucznej trawy, wytwarza się wiele włókien sztucznej trawy, a następnie wiąże za pomocą jednego lub więcej włókien owijających. Owinięta wiązka włókien jest nawijana na szpule. Nawinięta wiązka włókien jest następnie 30 dostarczana do maszyn do tuftingu, które wytwarza sztuczną trawę zawierającą włókna. 5 [0038] Poprzez utrzymywanie owiniętych wiązek włókien bardziej lub mniej w stanie nienaruszonym, podczas osadzania materiałów wypełniających na sztucznej trawie puste przestrzenie pomiędzy wiązkami będą łatwo dostępne dla materiału wypełniającego. Gdy materiał wypełniający zostanie rozprowadzony w sposób zadowalający, działanie 5 mechaniczne, najlepiej szczotkowanie odpowiednią szczotką, spowoduje, że wiązki włókien owijających zostaną rozerwane. W ten sposób pojedyncze włókna sztucznej trawy odzyskają swoje właściwości. [0039] Związanie włókien według zastrzeżenia 1 i powiązanie tych włókien, by pozwolić na poprawę osadzania materiału wypełniającego, jest uznawane przez zgłaszającego za 10 korzystne. [0040] Aspekty wynalazku zostaną obecnie wyjaśnione w odniesieniu do figur i poniższego opisu. [0041] Na figurach: Fig. 1 przedstawia w pionowym przekroju poprzecznym typowy przykład sztucznej 15 trawy, w tym włókien trawy, Fig. 2 do Fig. 5 przedstawiają widoki przekrojowe poprzeczne włókien sztucznej trawy nie według wynalazku, Fig. 6 przedstawia przekrój poprzeczny przykładu wykonania włókna sztucznej trawy według wynalazku, 20 Fig. 7 przedstawia widok przekroju poprzecznego drugiego przykładu wykonania włókien sztucznej trawy według wynalazku, i Fig. 8 przedstawia etap wytwarzania związanych włókien sztucznej trawy według wynalazku, Fig. 1 pokazuje konwencjonalną sztuczną trawę 1 umieszczoną w warstwie stabilizacyjnej 25 i odwadniającej 2. Trawa 1 ma strukturę podobną do dywanu i zawiera sprężystą warstwę podłoża 3, warstwę 4 na wierzchu wymienionej warstwy podłoża 3 i wiele włókien sztucznej trawy 5, które mogą przyczepiane do podłoża 4 za pomocą tuftowania lub tym podobne. Warstwa 6 materiału wypełniającego, takiego jak, na przykład piasek i/lub cząstki gumy lub inne cząstki, jest obecny na powierzchni podłoża 4. Górne końce włókna 30 5 rozciągają się nad powierzchnią warstwy wypełniającej 6. 6 [0042] Fig. 2 do 5 pokazują element nie stanowiący części wynalazku, lecz który pomaga w jego zrozumieniu. [0043] Fig. 2 przedstawia, pod kątem prostym do osi podłużnej, włókno sztucznej trawy z syntetycznego polimeru 10 mające jednolity przekrój poprzeczny na całej długości. Te 5 włókna 10 mogą zastąpić włókna 6 z przykładu wykonania na fig. 1. [0044] Włókno 10 ma zasadniczo V-kształtny przekrój poprzeczny, który składa się ze środkowej części 11 i dwóch obszarów skrzydłowych 12, 13, które są integralne z środkowym obszarem i mają kierunek rozbieżny względem siebie. [0045] Obszary skrzydłowe 12, 13 mają identyczne pole przekroju poprzecznego, 10 określone przez dwie przeciwległe powierzchnie płaskie 12a, 12b i 13a, 13b. Po środku pomiędzy przeciwległymi powierzchniami każdego obszaru skrzydłowego 12, 13 może być rozpoznana pomocnicza linia środkowa 14, 15. Odległość pomiędzy liniami środkowymi 14, 15 w obszarach skrzydłowych 12, 13 jest największa na wolnych końcach obszarów skrzydłowych 12, 13. 15 [0046] Przeciwległe powierzchnie 12a, 12b, 13a, 13b każdego skrzydła 12, 13 określają grubość obszaru skrzydłowego prostopadle do linii środkowej. Grubość każdego obszaru skrzydłowego 12, 13 zwęża się od wymienionego środkowego obszaru 11 w kierunku do wolnego końca każdego skrzydła 12, 13. [0047] Obszar środkowy 11 włókna 10 ma grubość większą niż grubość obszarów 20 skrzydłowych 12, 13. Jak widać na fig. 2, obszar środkowy 11 ma - w kierunku dwusiecznej kąta 16 obu linii środkowych 14, 15 z obszarów skrzydłowych 12, 13 wymiar ?T?, który jest większy niż grubość przylegających obszarów skrzydłowych 12, 13. [0048] W tym przykładzie wykonania linie środkowe 14, 15 są proste i tworzą kąt. Punkt 25 przecięcia dwóch linii środkowych 14, 15 mieści się w środkowym obszarze 11 przekroju poprzecznego włókna 10. Na stronie z rozbieżnymi obszarami skrzydłowymi, obszar środkowy 11 ma powierzchnię 11b o zakrzywionym wklęsłym kształcie, która przylega w jednej płaszczyźnie do sąsiedniej płaskiej powierzchni 12b, 13b obszarów skrzydłowych 12, 13. 30 [0049] Po stronie oddalonej od rozbieżnych obszarów skrzydła 12, 13 środkowy obszar 11 ma powierzchnię 11a, która jest płaska i tworzy w ten sposób spłaszczony wierzchołek 7 wymienionego V-kształtnego przekroju poprzecznego. Powierzchnia 11a przylega, poprzez korzystnie zaokrąglone krawędzie do sąsiedniej płaskiej powierzchni 12a, 13a każdego obszaru skrzydłowego 12, 13. [0050] Każde skrzydło 12, 13 ma zaokrągloną końcówką 12c, 13c na swym wolnym 5 końcu. [0051] W praktycznym przykładzie wykonania całkowita powierzchnia przekroju poprzecznego włókna 10 wynosi 0,1981 mm, co odpowiada 1902 dtex. W tym przykładzie wykonania, kąt pomiędzy osiami 14, 15 wynosi 112 stopni. Wymiar T wynosi 0,197 mm. Szerokość włókna pomiędzy środkami końców 12c, 13c wynosi 1,35 mm. 10 [0052] Fig. 3 pokazuje włókna 20 mające taką samą podstawową konstrukcję przekroju poprzecznego, jak włókno 10 na fig. 2. W związku z tym podobne części są oznaczone tymi samymi numerami referencyjnymi. [0053] Główną różnicą jest kąt między osiami 14, 15, który wynosi 120 stopni w przykładzie wykonania z fig. 3. Wymiar T wynosi tu 0,13 mm. Całkowita powierzchnia 15 przekroju poprzecznego wynosi 0,1963 mm, dając 1885 dtex. [0054] Fig. 4 pokazuje włókno 30 mające taką samą podstawową konstrukcję przekroju poprzecznego, jak włókno 20 na fig. 3. W związku z tym podobne części są oznaczone tymi samymi numerami referencyjnymi. [0055] Główną różnicą jest konstrukcja końców obszarów skrzydłowych 12, 13. Na fig. 4 20 można zauważyć, że końcówki 12c, 13c mają zasadniczo kolisty przekrój poprzeczny mający średnicę, która jest większa, niż przylegająca część powierzchni skrzydła. W tym przykładzie wykonania, kąt pomiędzy osiami 14, 15 wynosi 120 stopni, jak w przykładzie wykonania z fig. 3. Wymiar T wynosi tu 0,13 mm. Szerokość między środkami końców 12c, 13c wynosi 1,32 mm. Całkowita powierzchnia przekroju poprzecznego wynosi 0,1926 25 mm, dając 1849 dtex. [0056] Fig. 5 pokazuje włókno 40 mające taką samą podstawową konstrukcję przekroju poprzecznego, jak włókno 10 na fig. 2. W związku z tym, podobne części są oznaczone tymi samymi numerami referencyjnymi. [0057] Główną różnicą jest konstrukcja środkowego obszaru 11. Tutaj powierzchnia 11b 30 nie jest wklęsła, jak na fig. 2, ale wypukła tak, że powierzchnia 11b wymienionej 8 środkowej części 11 tworzy wystającą na zewnątrz bańkę. Powoduje to, że wymiar T jest około 100% większy niż grubość przylegających obszarów skrzydłowych 12, 13. [0058] W tym przykładzie wykonania kąt pomiędzy osiami 14, 15 wynosi 112 stopni, jak w przykładzie wykonania z fig. 2. Wymiar T wynosi tu 0,167 mm. Szerokość między 5 środkami końców 12c, 13c wynosi tu 1,33 mm. Całkowita powierzchnia przekroju poprzecznego wynosi 0,1957 mm, co daje 1878 dtex. [0059] Fig. 6 przedstawia włókno 45, według wynalazku, o przekroju poprzecznym składającym się z środkowego obszaru 46 i dwóch obszarów skrzydłowych 47, 48. Każdy z obszarów skrzydłowych 47, 48 ma zakrzywioną linię środkową 47a, 48a. Włókno 45 ma 10 przeciwległe powierzchnie 47b, 47c i 48b, 48c, w tym przykładzie wyznaczające zasadniczo jednolitą grubość, między obszarem środkowym a zaokrągloną końcówką 47d, 48d o rosnącym promieniu. Obszar środkowy 46 tworzy wypukłość 46b względem powierzchni 47c, 48c obszaru skrzydłowego 47, 48, przy czym druga powierzchnia 46a znajduje się zasadniczo w jednej płaszczyźnie z położeniem obszaru środkowego 46. 15 [0060] Poprzez wypukłość 11b, 46b, w środkowej części włókna wewnątrz V lub Ukształtnej geometrii włókna, dochodzi do sytuacji, w której zdolność do zginania włókna jest większa w jednym kierunku, niż w drugim kierunku. Oznacza to, że gdy piłka toczy się po włóknach, napotka mniejszy opór, gdy natrafi na włókno V lub U-kształtne. Gdy sztuczna trawa jest wytwarzana w maszynie do tuftingu włókna mają losowe kierunki. W 20 rezultacie, tocząca się piłka napotyka włókna, które wyginają się łatwo i włókna, które stawiają większy opór. Po intensywnych testach pod względem odpowiednich norm, stwierdzono, że z powodu tej przypadkowości, piłka może osiągnąć odległość toczenia się wynoszącą od 6 m do 8 m. [0061] Fig. 7 przedstawia alternatywną konstrukcję włókna, w której nie tylko środkowy 25 obszar 71 włókna 70 ma grubość większą niż grubość obszarów skrzydłowych 72, 73, lecz także włókno wzmacniające 74 jest osadzone w środkowym obszarze 71. [0062] W praktycznym przykładzie wykonania włókno 74 jest włóknem poliamidowym, podczas gdy włókno 74 jest osadzone w innym polimerze, takim jak polietylen. [0063] Włókno wzmacniające 74 korzystnie ma wyższy moduł E niż polimer, w którym 30 jest osadzone. Włókno może zostać osadzone w wyniku wytłaczania włókna 70. 9 [0064] Fig. 8 przedstawia wiązkę wielu włókien sztucznej trawy 50, według wynalazku, np. włókien 45 lub 70, jak pokazano na fig. 6-7. [0065] Włókna sztucznej trawy 50, w tym przykładzie sześć włókien, są związane ze sobą przez jedno lub więcej włókien owijających 60, które są owinięte wokół włókna sztucznej 5 trawy 50. W tym przykładzie, dwa włókna owijające 60a, 60b są owinięte wokół włókna sztucznej trawy spiralnie, o przeciwnych kierunkach, tak, by włókna 60a, 60b przecinały się ze sobą w punktach krzyżowych 61. Włókna 60a, 60b są utrzymywane w tym przykładzie, w czasie owijania, w położeniu równoległym względem siebie w jednej płaszczyźnie płaskiej. 10 [0066] W tych punktach krzyżowych 61 włókna owijające 60a, 60b są ze sobą związane, w tym przykładzie wykonania związane rozłącznie. [0067] Również włókna owijające 60a, 60b są związane, w tym przykładzie rozłącznie związane, z włóknami sztucznej trawy 50. [0068] Wiązka przedstawiona na fig. 8 jest korzystnie wytwarzana przez owijanie 15 poddanych obróbce cieplnej włókna owijających 60a, 60b z polimerów syntetycznych, wokół włókien sztucznej trawy 50, które są korzystnie również poddane obróbce cieplnej. Ale przy odpowiedniej obróbce cieplnej można uzyskać taki efekt, że zgrzewanie odbywa się pomiędzy przecięciami włóknami owijających 60a, 60b (co jest korzystne), pomiędzy włóknami owijającymi 60a, 60b i włóknami sztucznej trawy 50. 20 [0069] Zwłaszcza przewiduje się, że włókna owijające 60a, 60b są związane rozłącznie tak, że pod wpływem działania mechanicznego, korzystnie procesu szczotkowania, wiązania zostają rozerwane. W praktyce, włókna owijające 60a, 60b mogą być ogrzewane do temperatury topienia na ich powierzchni, tak, że powierzchnia włókien owijających przylega do powierzchni włókien sztucznej trawy. W ten sposób powstaje wiązanie, które 25 może zostać później rozerwane, jak to zostanie wyjaśnione poniżej. W praktycznym sposobie produkcyjnym włókna sztucznej trawy, jak również włókna owijające mogą zostać poddane wspólnej obróbce cieplnej przed owijaniem. Następnie jest korzystne, by włókna owijające miały grubość, która jest mniejsza niż grubość włókien sztucznej trawy, tak, że włókna owijające osiągają wyższą temperaturę, a ich gorąca powierzchni przywiera 30 do nieco chłodniejszej powierzchni włókien sztucznej trawy. 10 [0070] Będzie oczywiste, że wiązki, jak pokazano na fig. 8 mogą być zintegrowane ze sztuczną trawą jak na fig. 1, przy czym konwencjonalne włókna 5 zostają zastąpione przez związane włókna sztucznej trawy z włóknami owijającymi 60a, 60b owijającymi się wokół włókien sztucznej trawy 50. 5 [0071] Owinięcie włókien 50 ma oczywiście wpływ na zachowanie sztucznej trawy. Przewiduje się, że wiązanie włókien owijających jest takie, że jest łatwo rozrywane od wiązek sztucznej trawy nie podczas produkcji dywanu sztucznej trawy, a przede wszystkim po zainstalowaniu trawy, zwłaszcza po tym jak materiał wypełniający został rozprowadzony pomiędzy wiązkami. Wiązania mogą być takie, że rozerwanie odbywa się 10 poprzez normalne korzystanie z trawy, na przykład poprzez uprawianie na niej sportu, takiego jak piłka nożna. [0072] Przewiduje się również, jako alternatywę dla normalnego użytkowania lub w połączeniu z nim, że w trawie zachodzi zerwanie włókien owijających, co skutkuje zerwaniem włókien owijających 60a, 60b z włókien sztucznej trawy 50, co najmniej do 15 wysokości górnej części wiązek w strukturze trawy. [0073] Korzystnie, zerwanie włókien owijających prowadzi się wyłącznie po tym, jak materiał wypełniający 6 zostanie osadzony pomiędzy wiązkami włókien sztucznej trawy jak przedstawiono na fig. 1. W praktyczny sposób, materiał wypełniający jest rozprowadzany na trawie. Ponieważ puste przestrzenie pomiędzy wiązkami 50 są łatwo 20 dostępne dla materiału wypełniającego, można uniknąć problemów ze stanu techniki. Następnie, korzystnie przez odpowiednie szczotkowanie, włókna owijające są zrywane z włókien sztucznej trawy. Sposób ten jest szczególnie przydatny, gdy materiał wypełniający zawiera cząstki gumy, które przyczyniły się do poważnych problemów w przeszłości. Zastrzeżenia patentowe 1. 25 Włókna sztucznej trawy, przy czym włókno (20; 30; 40; 45) ma w przekroju poprzecznym: środkowy obszar (11; 46); i 11 dwie powierzchnie skrzydłowe (12, 13; 47, 48) po przeciwnych stronach obszaru środkowego i integralne z obszarem środkowym, przy czym powierzchnie skrzydłowe (12, 13; 47, 48) są umieszczone w położeniu rozbieżnym, przy czym każda powierzchnia skrzydłowa jest określona przeciwległymi powierzchniami (12a, 12b, 13a, 13b; 47a, 47b, 48a, 48b), 5 przy czym na zewnętrznej stronie rozbieżnych obszarów skrzydłowych (12,13; 47, 48) obszar środkowy (11; 46) ma powierzchnię (11a; 46a), która jest w zasadzie w jednej płaszczyźnie z położeniem środkowego obszaru (11; 46) i łączy się z sąsiednimi powierzchniami (12a, 13a; 47b, 48b) każdego obszaru skrzydłowego (12, 13; 47, 48), i 10 na wewnętrznej stronie rozbieżnych obszarach skrzydłowych, środkowy obszar (11; 46) tworzy wystającą na zewnątrz bańkę, korzystnie mające powierzchnię (11b; 46b) o zakrzywionym i wypukłym kształcie, tak że środkowy obszar (11; 46) tworzy wypukłość w stosunku do sąsiednich powierzchni (12b,13b; 47c, 48c) obszarów skrzydłowych (12, 13; 47, 48), 15 znamienne tym, że wolny koniec każdego obszaru skrzydłowego ma zaokrągloną końcówkę (12c, 13c; 47d, 48d) o zasadniczo okrągłym przekroju poprzecznym, o średnicy większej niż grubość części obszaru skrzydłowego przylegającego do zaokrąglonej końcówki. 20 2. Włókno sztucznej trawy według zastrzeżenia 1, przy czym włókno, korzystnie obszar środkowy jest wzmacniany przez jedno lub więcej włókien wzmacniających (74). 3. Włókno sztucznej trawy według zastrzeżenia 1, przy czym obszar środkowy (11; 46) włókna ma grubość co najmniej 50%, korzystnie co najmniej 100%, większą 25 niż grubość obszarów skrzydłowych (12, 13; 47, 48) co najmniej części każdego obszaru skrzydłowego przylegającego do obszaru środkowego. 4. Włókno sztucznej trawy według jednego lub więcej z poprzednich zastrzeżeń, przy czym powierzchnie skrzydłowe mają przekrój poprzeczny różny od siebie. 12 5. Włókno sztucznej trawy według jednego lub więcej z poprzednich zastrzeżeń, przy czym odległość pomiędzy osiami obszarów skrzydłowych (12, 13; 47, 48) jest największa na wolnych końcach obszarów skrzydłowych. 6. Włókno sztucznej trawy według jednego lub więcej z poprzednich zastrzeżeń, przy czym osie (14, 15) obszarów skrzydłowych, jeśli osie są zasadniczo proste, lub 5 pomocnicze linie łączące punkt środkowy środkowej części (46) z punktem, w którym każda z linii środkowych przecina wolny koniec obszaru skrzydłowego (47, 48), jeżeli te linie środkowe są zasadniczo zakrzywione, obejmują kąt mniejszy niż 170 stopni. 10 7. Włókno sztucznej trawy według zastrzeżenia 6, przy czym kąt wynosi pomiędzy 90 a 170 stopni, korzystnie pomiędzy 100 a 150 stopni, a najkorzystniej pomiędzy 100 a 135 stopni. 8. Włókno sztucznej trawy według jednego lub więcej z poprzednich zastrzeżeń, przy czym obszary skrzydłowe (12, 13) mają grubość mierzoną pod kątem prostym do powiązanej linii środkowej (14, 15), przy czym każdy z obszarów skrzydłowych 15 ma grubość, która zwęża się w kierunku wolnego końca skrzydła. 9. Włókno sztucznej trawy według jednego lub więcej z poprzednich zastrzeżeń, przy czym obszary skrzydłowe (46, 47) mają zasadniczo prostą linię środkową. 10. Włókno sztucznej trawy według jednego lub więcej z poprzednich zastrzeżeń, przy czym każdy obszar skrzydłowy (46, 47) ma zakrzywioną linię środkową. 20 11. Włókno sztucznej trawy według jednego lub więcej z poprzednich zastrzeżeń, przy czym włókno (10, 20, 30, 40; 45, 70) zawiera co najmniej jeden polimer syntetyczny. 12. Włókno sztucznej trawy według zastrzeżenia 11, przy czym włókno (10, 20, 30, 40; 45, 70) zawiera polietylen. 25 13. Włókno sztucznej trawy według zastrzeżenia 2 i 11, przy czym jedno lub więcej włókien wzmacniających jest włóknami z poliamidu lub PBT (poli(tereftalan butylenu)), osadzonym w polietylenie lub innym polimerze. 14. 30 Włókno sztucznej trawy według jednego lub więcej z poprzednich zastrzeżeń, przy czym włókno zawiera materiał organiczny. 13 15. Włókno sztucznej trawy (1) zawierające podłoże i wiele włókien sztucznej trawy według jednego lub więcej z poprzednich zastrzeżeń, zakotwiczone w podłożu i wystające z niego. 16. Włókno sztucznej trawy według zastrzeżenia 15, przy czym włókna są wstrzykiwane do podłoża, i przy czym podłoże jest korzystne glebą. 5 17. Włókno sztucznej trawy według zastrzeżenia 15, przy czym podłoże (4) jest dywanem i włókna są przymocowane do dywanu. 18. Włókno sztucznej trawy według zastrzeżenia 15, przy czym sztuczna trawa zawiera ponadto wsparcie (3) podłoża (4), przy czym włókno jest przymocowane do 10 podłoża. Uprawniony: Ten Cate Thiolon B.V. Pełnomocnik: mgr inż. Małgorzata Grabowska Rzecznik patentowy 14 15 16
Grupy dyskusyjne