Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1667830 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1667830 T3


EP 1667830 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2004 04761639.6 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1667830 T3 Int.Cl. B29C 47/12 (2006.01) B29C 47/86 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 28.09.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/39 EP 1667830 B1 B29C 33/34 (2006.01) B29C 49/00 (2006.01) B29C 49/48 (2006.01) Tytuł wynalazku: Ruchowa forma chłodzona zewnętrznie (30) (43) Pierwszeństwo: 01.10.2003 CA 2444096 Zgłoszenie ogłoszono: 14.06.2006 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2006/24 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 28.02.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/02 (73) Uprawniony z patentu: Lupke, Manfred Arno Alfred, Thornhill, CA Lupke, Stefan A., Thornhill, CA PL/EP 1667830 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: MANFRED ARNO ALFRED LUPKE, Thornhill, CA STEFAN A. LUPKE, Thornhill, CA (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Maciej Młodkowski POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). - 1 -   79P39107PL00 5  EP 1 667 830 B1 Opis DZIEDZINA WYNALAZKU [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy urządzenia do formowania 10  wyrobów takiego typu, w których do tworzenia ruchomej formy są stosowane sekcje blokowe formy. STAN TECHNIKI WYNALAZKU 15  [0002] Znane jest w przemyśle wytłaczania, a zwłaszcza w przemyśle wytłaczania rur, stosowanie ruchomych form w formowania rury na wyrób. Te ruchome formy są utworzone przez sekcje blokowe formy, które współpracują ze sobą, tworząc tunel 20  blokowy doprowadzane formy. z Stopione wytłaczarki do tworzywo ruchomego sztuczne tunelu jest formy. Następnie, sekcje blokowe formy są oddzielane wzdłużnie od siebie, co jest przemieszczenia z znane jako powrotem do przebieg powrotny, w celu położenia poprzedzającego w celu ponownego wprowadzenia ruchomej formy. Wyrób z tworzywa 25  sztucznego lub rura wychodzi z końca wylotowego ruchomej formy, gdzie sekcje blokowe formy są oddzielane od siebie przed ich przemieszczeniem na ich ścieżkę powrotną. [0003] Ponieważ sekcje blokowe formy przemieszczają się w kierunku wylotowym w tunelu ruchomej formy, pobierają one 30  duże ilości ciepła od roztopionego tworzywa sztucznego. Jest - 2 -   to szkodliwe dla chłodzenia i kształtowania wyrobu w ruchomej formie. W związku z tym, ważne jest podejmowanie w miarę możliwości prób chłodzenia sekcji blokowych formy. Zazwyczaj jest 5  to wykonywane podczas dopasowywania sekcji blokowych formy do siebie za pomocą ruchomej formy poprzez poddawanie jej działaniu różnych czynników chłodzących. Jeden czynnik chłodzący według konwencjonalnej praktyki może być w postaci obiegu schłodzonej wody przez lub na powierzchniach sekcji blokowych 10  formy. Innym czynnikiem chłodzącym jest obieg powietrza chłodzącego przez tunel formy. [0004] W blokowych przypadku formy, stosowania występują na wody ogół do chłodzenia problemy sekcji powstające w trakcie kierowania i odciągania przepływu wody. [0005]  15  W przypadku wprowadzania powietrza chłodzącego bezpośrednio do tunelu formy, powstają problemy związane z lokalizacją wprowadzania powietrza w celu wprowadzenia go do tunelu formy. obecnego urządzenia przepuszczane 20  Ponadto, występuje do powietrze, problem wytłaczania, w celu z przez chłodzeniem które wprowadzania jest powietrza do urządzenia do wewnątrz tunelu formy. [0006] Publikacja GB 1 540 091 dotyczy formowania wyrobów z termoplastycznego materiału polimerowego mającego trójwymiarowe wzory i tekstury Przenośnik transportuje materiał do 25  formy powierzchni. przez dodatkowe stanowisko chłodzenia w którym płyn chłodzący, na przykład natryski wodne, jest przemieszczającego się kierowany materiału. na obie Płyn powierzchnie chłodzący jest chwytany przez odbiornik. Alternatywnie, ciecz chłodząca jest podawana bezpośrednio na warstwę stali tworzącej materiał. 30  [0007] W publikacji US 4,439,130 ujawniono zespół walców karbujących do odbierania tworzywa sztucznego z wytłaczarki i ciągłego wytłaczania z niego falistej płytki z tworzywa sztucznego.  Ten zespół walców karbujących ma wiele zespołów - 3 -   formujących, które są przemieszczane w sposób ciągły tak, że toczą się po bieżni bez końca na ramie zespołu walców karbujących, którego część stanowi sekcję wytłaczającą. Każdy zespół formujący zawiera parę bloków formy zamontowanych tak, 5  że otwierają formujące się i zamykają wchodzą w sekcję obrotowo. Ponieważ formowania, ich zespoły bloki form zamykają się obrotowo i wchodzą w oddziaływanie oporowe z zamkniętymi blokami formy poprzedzających zespołów form w celu wspólnego tworzenia falistego tunelu formującego. 10  [0008] W publikacji zespół walców US 3,981,663 karbujących do ujawniono bardzo wytwarzania szybki falistych tub termoplastycznych zawierający parę komplementarnych górnych i dolnych zespołów formujących, z których każdy zawiera łańcuch bez końca przegubowo połączonych bloków formy oraz środki do 15  prowadzenia bloków formy wzdłuż toru bez końca mającego bieżnię postępową i bieżnię powrotną, przy czym każdy blok formy jest drugiego komplementarny zespołu, a do ponadto odpowiedniego te bloki formy bloku formy współpracują parami wzdłuż wspomnianej bieżni postępowej w celu utworzenia 20  rozciągającego się osiowo tunelu określającego formę rurową mającą falistą ściankę. [0009] W dokumencie US 5,167,781 A ujawniono ciągły proces 25  formowania z elastyczna forma taśmy z tworzywa z włókien, odpowiednio, górnej sztucznego i urządzenie, kauczuku silikonowego, porusza się i dolnej ramy ruchem w przyklejona ciągłym wózka. którym do wokół, Powierzchnia o pożądanym kształcie na jednej formie gumowej współdziała z pożądanym kształtem przeciwstawnej powierzchni gumowej formy, tworząc przemieszczający się ruchem ciągłym kanał formy, do 30  którego jest tworzywa formowania. podawany sztucznego Po gorący materiał z termoplastycznego w odpowiedniej wyładowaniu temperaturze uformowanego sztucznego, miejscowe ciepło wyrobu powierzchniowe w z do tworzywa formie jest - 4 -   usuwane za pomocą nadmuchiwania zimnego powietrza na powierzchnie formy. [0010] W dokumencie urządzenie 5  do US 3800018 wytwarzania A ujawniono zaglomerowanych sposób i granulek polistyrenu, w postaci arkuszy lub bloków. W urządzeniu do ciągłego wytwarzania, chłodzony taśmami pomiędzy odpowiedni dwoma przenośnikowymi wyrób umieszczonymi bez końca, jest prasowany naprzeciwko podczas gdy i siebie te taśmy przenośnikowe są ogrzewane za pomocą gorącego powietrza. 10  [0011] W publikacji DE 197 00 028 A1 ujawniono zamkniętą komorę otaczającą ruchomą formę do wytwarzania rur podczas biegu postępowego, zawierającą czynnik chłodzący. [0012] W dokumencie US 3,066,351 A ujawniono ciągły sposób i urządzenie 15  wydostawanie do formowania się gazów w wyrobów, celu które uniknięcia umożliwia porowatości. Zastosowano obudowę otaczającą ruchomą formę utworzoną przez taśmę przenośnikową w trakcie części przebiegu do przodu. Istota niniejszego wynalazku [0013] Niniejszy wynalazek zapewnia urządzenie do formowania 20  rur według zastrzeżenia 1 wyposażone w ruchomą formę, która jest poddawana działaniu powietrza chłodzącego na zewnątrz wokół ruchomej formy. Eliminuje to opisane powyżej problemy. [0014]  Bardziej według 25  szczegółowo, niniejszego wynalazku urządzenie zawiera do formowania ruchomą rur formę do kształtowania wewnątrz ruchomej formy wyrobu ze stopionego tworzywa sztucznego. Ta ruchoma forma jest otoczona przez obudowę powietrzną bloku wyznaczającą na zewnątrz komorę chłodzącą wokół ruchomej formy. Źródło powietrza chłodzącego może 30  dostarczać czynnik chłodzący, który znajduje się w obudowie wewnątrz komory chłodzącej, tak, żeby działał na ruchomą formę i zapewniał jej chłodzenie. Krótki opis rysunków - 5 -   [0015]  Powyższe oraz inne zalety i cechy niniejszego wynalazku zostaną opisane bardziej szczegółowo na podstawie korzystnych przykładów wykonania niniejszego wynalazku, w odniesieniu do których: 5  Figura 1 jest widokiem z boku całego urządzenia do formowania według korzystnego przykładu wykonania niniejszego wynalazku; Figura 2 przedstawia widok w przekroju przez obszar ruchomej formy urządzenia z Figury 1; 10  Figura 3 przedstawia powiększony widok przekroju przez wlotowy koniec obszaru ruchomej formy z Figury 1. 15  SZCZEGÓŁOWY OPIS KORZYSTNYCH PRZYKŁADÓW WYKONANIA NINIEJSZEGO WYNALAZKU, W KTÓRYCH: [0016]  Figura 1 przedstawia urządzenie do formowania rur oznaczone ogólnie numerem 1. Całość tego urządzenia obejmuje 20  urządzenie 3 do wytłaczania na wlotowym końcu urządzenia. To urządzenie do wytłaczania sztuczne, które jest dostarcza wprowadzane stopione do obszaru tworzywo formowania, oznaczonego ogólnie numerem 5. Wyrób z tworzywa sztucznego, w tym przypadku rura z tworzywa sztucznego, jest kształtowany 25  ze stopionego tworzywa Następnie, rura formowania w chłodnicy 17 z celu sztucznego tworzywa dalszego znajdującej w obszarze sztucznego utrwalania się za formowania. opuszcza lub obszarem obszar utwardzania formowania w 5, patrząc w kierunku biegu procesu. 30  [0017] Sam obszar formowania zawiera parę torów bez końca sekcji blokowych 7 i 9 formy. Sekcje blokowe formy, jak lepiej widać na Figurze 2 rysunków, spotykają się w celu - 6 -   utworzenia ruchomej formy mającej tunel 10 formy. Następnie, sekcje blokowe formy są oddzielane od siebie wzdłuż przebiegu powrotnego, przed ponownym wejściem w tunel ruchomej formy. Na 5  Figurze 2, sekcje blokowe 7a formy z górnego toru 7 współpracują z sekcjami blokowymi 9a formy z dolnego toru 9 w tworzeniu tunelu ruchomej formy. Na Figurze 2 pokazano również sekcje blokowe 7b formy z górnego toru oraz sekcje blokowe 9b formy z dolnego toru w ich konfiguracji otwartej podczas ich przemieszczania się wzdłuż odpowiednich ścieżek 10  powrotnych. [0018]  Na Figurze 3 rysunków pokazano, że urządzenie matrycowe zawiera oprzyrządowanie matrycowe 4, które podaje stopione tworzywo sztuczne do tunelu 10 ruchomej formy, w którym z tworzywa sztucznego jest faktycznie kształtowany lub 15  formowany trzon rury. [0019]  Wracając do Figury 2 rysunków, można zauważyć, że ruchoma forma zawierająca zarówno przebieg do przodu, jak i przebieg powrotny dla każdego z torów 7 i 9, jest otoczona przez obudowę powietrzną 11 bloku. Obudowa powietrzna bloku, 20  jak to opisano szczegółowo później, określa komorę chłodzącą 13 w zewnętrznej części wokół ruchomej formy. [0020]  Komora chłodząca 13 zawiera powietrze chłodzące, które jest uwięzione wewnątrz komory chłodzącej, w celu działania na powierzchnie zewnętrzne sekcji blokowych formy, w trakcie 25  ich przemieszczania się przez tunel 10 formy. To samo uwięzione powietrze działa również na powierzchnie wewnętrzne sekcji blokowych formy, kiedy sekcje blokowe formy znajdują się w konfiguracji otwartej wzdłuż przebiegu powrotnego do tunelu 30  ruchomej formy. A konkretnie, powietrze chłodzące działa na powierzchnie zewnętrzne sekcji blokowych 7a i 9a formy, a także działa na obie powierzchnie zewnętrzne sekcji blokowych 7b i 9b formy. wewnętrzne i - 7 -   [0021]  Powietrze chłodzące może pochodzić z wielu różnych źródeł. Źródła te mogą być umieszczone zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obudowy powietrznej bloku. Kiedy źródło chłodzenia znajduje się na zewnątrz obudowy, to musi ono być 5  przemieszczane do obudowy za pomocą środków doprowadzających powietrze, takich jak kanały 15 pokazane na Figurach 1 i 2. [0022] Źródłem powietrza chłodzącego może być albo wytworzone źródło powietrza albo może to być powietrze z otoczenia, kiedy urządzenie znajduje się w stosunkowo zimnym klimacie. 10  Do przemieszczania powietrza przez kanały ze źródła zasilania do obudowy można zastosować dmuchawę. [0023]  Według korzystnego przykładu wykonania wynalazku, jak pokazano na powietrznego 15  otoczonej Figurze 2 umieszczono przez obudowę rysunków, zespoły chłodzenia bezpośrednio wewnątrz komory 11. ta korzystnie Obudowa jest 13 izolowana w celu zapobiegania stratom ciepła przez obudowę. [0024]  Zespoły chłodzące, takie jak wymienniki ciepła 21, mogą znajdować się, na przykład, z obu stron tunelu ruchomej formy. 20  Dmuchawy 23 pomagają w wytwarzaniu wymiany ciepła pomiędzy urządzeniami chłodzącymi i zewnętrzną powierzchnią tunelu ruchomej formy. Można zastosować kolejne zespoły chłodzące, takie jak wymienniki ciepła 25 ze związanymi z nimi dmuchawami 27, umieszczone nad i pod sekcjami blokowych 7b i 9b otwartej formy wzdłuż ich tras powrotnych. 25  [0025]  Powyższe wymienniki ciepła zawierają dowolny spośród wielu różnych rodzajów urządzeń chłodniczych do chłodzenia powietrza wewnątrz komory chłodzącej. To schłodzone powietrze jest następnie przemieszczane na wiele różnych powierzchni 30  sekcji blokowych formy. sekcji blokowych formy wymienników ciepła. Ogrzane jest Przepływ z powietrze kolei lub wypływające chłodzone turbulencja za z pomocą powietrza wewnątrz komory chłodzącej 13 intensyfikuje efekt chłodzenia powietrza zimnego lub chłodzącego. Powietrze to nie ma - 8 -   możliwości ucieczki blokowych formy z z bezpośredniego tego względu, że sąsiedztwa jest ono sekcji uwięzione wewnątrz obudowy powietrznej 11 bloku. [0026]  Jak 5  opisano wcześniej, oprzyrządowanie 4 matrycy zasila tunel 10 formy. Wpływa ono do komory chłodzącej przez otwór 12 w obudowie oprzyrządowanie 11. matrycowe Otwór w ten celu ściśle zahamowania otacza w miarę możliwości ucieczki zimnego powietrza z komory 13. [0027]  Jak 10  wynika z opisu znajdującego się bezpośrednio powyżej, oprzyrządowanie 4 matrycy jest samo wystawione na działanie powietrza chłodzącego wewnątrz komory 13. Jednakże, chłodzenie oprzyrządowania funkcjonowania matrycy wytłaczarki. W jest związku niekorzystne z tym, dla grzejnik 31 mający komorę 33 dostarcza gorące powietrze bezpośrednio na 15  powierzchnię zewnętrzną oprzyrządowanie oprzyrządowania matrycy wchodzi do 4 matrycy, komory 11. To gdzie gorące powietrze ogrzewające oprzyrządowanie matrycy równoważy wpływ powietrza chłodzącego wewnątrz komory na oprzyrządowanie matrycy. 20  [0028] Rura formowania z 5 tworzywa urządzenia, sztucznego, będzie w która opuszcza znacznie obszar trwalszym lub bardziej utwardzonym stanie niż byłoby to w konwencjonalnej ruchomej formie. Wynika to z tego, że same sekcje formy są utrzymywane w stanie znacznie chłodniejszym niż jest to w 25  normalnej praktyce. W związku z tym, takie sekcje blokowe formy są w stanie znacznie łatwiej pochłaniać ciepło z tworzywa sztucznego dla utrwalenia kształtu rury w obszarze formowania. [0029]  Na Figurze 1, jak wspomniano powyżej, pokazano również 30  chłodnicę 17 wyrobu znajdującą się w linii z tunelem 10 formy i za nim, patrząc w kierunku biegu procesu. Jeśli chłodnica ta jest potrzebna, zapewnia ona dodatkowe utwardzanie rury poza obszarem formowania. Według korzystnego przykładu - 9 -   wykonania wynalazku, chłodnica 17 jest skonfigurowana w sposób bardzo podobny do rzeczywistego obszaru formowania z tego względu, że może ona być wyposażona we własne źródło powietrza 5  chłodzącego znajdujące się wewnątrz obudowy chłodnicy 17. Następnie, to powietrze chłodzące jest więzione na zewnątrz wokół i działa bezpośrednio na tworzywo sztuczne rury. Dlatego zapewnia to skrajnie szybkie środki do ostatecznego chłodzenia rury. [0030] Na rysunkach pokazano urządzenie i w szczególności 10  ruchomą formę, która działa w kierunku poziomym. Wynalazek, to jest otoczenie ruchomej formy przez obudowę powietrzną bloku, która zawiera powietrze chłodzące, może być z równym powodzeniem stosowany do urządzenia do formowania wyrobów z tworzywa sztucznego, w którym ruchoma forma ma orientację 15  pionową. [0031]  Chociaż szczegółowo opisano różne korzystne przykłady wykonania niniejszego wynalazku, to dla specjalistów w tej dziedzinie będzie oczywiste, że można dokonywać w nim zmian w ramach zakresu załączonych zastrzeżeń patentowych. 20  Lupke Manfred Arno Alfred Lupke Stefan A. Pełnomocnik: - 10 79P39107PL00 EP 1 667 830 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Urządzenie (1) do formowania rury zawierające ruchomą formę do kształtowania ze stopionego tworzywa sztucznego wyrobu wytwarzanego we wspomnianej ruchomej formie, źródło powietrza chłodzącego i obudowę powietrzną (11) bloku, przy czym wspomniana ruchoma forma zawiera tunel (10) formy utworzony przez sekcje blokowe (7a) formy z górnego toru (7) bez końca, współpracujące z sekcjami blokowymi (9a) konfiguracji sekcje formy z zamkniętej blokowe (7a, dolnego toru wzdłuż biegu 9a) formy (9) do są bez końca przodu, w zaś przystosowane do oddzielania się od siebie w otwartej konfiguracji wzdłuż biegu powrotnego,  znamienne tym,  że wspomniana ruchoma forma jest otoczona przez wspomnianą obudowę powietrzną (11) bloku w znajdującej celu się wyznaczenia na zewnątrz komory wokół chłodzącej wspomnianych (13) sekcji blokowych (7a, 7b, 9a, 9b) ruchomej formy zarówno podczas biegu do powietrze przodu, jak chłodzące i (24) biegu jest powrotnego, zawarte we przy czym wspomnianej obudowa (11) bloku wewnątrz wspomnianej komory chłodzącej (13) tak, że działa na wspomnianą ruchomą formę i zapewnienia jej chłodzenie. 2. Urządzenie według zastrzeżenia 1, w którym źródło powietrza chłodzącego zawiera co najmniej jeden zespół (21, 25) powietrza chłodzącego.   - 11 3. Urządzenie zespół według chłodzący zastrzeżenia (21, 25) 2, jest w którym wspomniany usytuowany wewnątrz wspomnianej obudowy powietrznej (11) bloku. 4. Urządzenie według zastrzeżenia 3, zawierające co najmniej jedną dmuchawę powietrza (24) (27) do wewnątrz cyrkulowania wspomnianej schłodzonego komory chłodzącej którym wspomniany (13). 5. Urządzenie według zastrzeżenia 2, w zespół chłodzący (21, 25) jest usytuowany na zewnątrz wspomnianej obudowy powietrznej (11) bloku, przy czym wspomniane urządzenie zawiera kanały (15) ze wspomnianego zespołu (21, 25) do wspomnianej obudowy powietrznej (11) bloku oraz dmuchawę (27) do przemieszczania schłodzonego powietrza ze wspomnianego zespołu chłodzącego (21, 25) przez wspomniany układ kanałów do obudowy powietrznej (11) bloku. 6. Urządzenie według zastrzeżenia 1, w którym wspomniane źródło powietrza chłodzącego zawiera schłodzone powietrze z otoczenia (13), kanałów przy na zewnątrz czym (15) od wspomnianej wspomniane wspomnianej komory urządzenie obudowy chłodzącej zawiera (11) do układ źródła powietrza chłodzącego. 7. Urządzenie według zastrzeżenia 6, zawierające dmuchawy do przemieszczania powietrza chłodzącego ze wspomnianego źródła przez wspomniany układ kanałów (15) do wspomnianej komory chłodzącej (13).   - 12 8. Urządzenie obudowa według zastrzeżenia powietrzna (11) 1, bloku w którym jest wspomniana izolowana w celu zminimalizowania strat ciepła powietrza chłodzącego przez wspomnianą obudowę (11). 9. Urządzenie według zastrzeżenia 8, zawierające drzwiczki dostępowe przez wspomnianą obudowę do wspomnianej ruchomej formy, przy czym wspomniane drzwiczki dostępowe są również izolowane. 10. Urządzenie który według wskazuje, zastrzeżenia że nastąpiło 9, zawierające otwarcie alarm, wspomnianych drzwiczek dostępowych. 11. Urządzenie według oprzyrządowanie wspomnianą obudowy celu ruchomą (11) ogrzewania (4) i zastrzeżenia matrycy formę wspomnianego skompensowania wytłaczarki na zawierające 1, jednym ponadto wchodzące końcu powietrza (4) we wspomnianej grzejnik oprzyrządowania wpływu zawierające (31) do matrycy w chłodzącego we wspomnianej komorze chłodzącej (13) na oprzyrządowanie (4) matrycy. 12. Urządzenie według zastrzeżenia 1, w którym wspomniana ruchoma forma zawiera urządzenie (7, 9) do falowania rur. 13. Urządzenie według zastrzeżenia 1, w którym wspomniana ruchoma forma przemieszcza się w kierunku pionowym przez wspomnianą komorę chłodzącą (13).   - 13 14. Urządzenie według zastrzeżenia 1, w którym wspomniana ruchoma forma przemieszcza się w kierunku poziomym przez wspomnianą komorę chłodzącą (13). 15. Urządzenie według zastrzeżenia 1, zawierające chłodnicę (17) wyrobu wspomnianą za, patrząc obudową w kierunku powietrzną (11) biegu bloku, procesu, przy czym wspomniana chłodnica (17) wyrobu znajduje się w linii ze wspomnianą ruchomą sztucznego ze obudowę formą wspomnianej chłodnicy wewnątrz wokół wspomnianej wspomniany chłodnicy i wymiennik zapewnia odbiera wyrób ruchomej formy wyrobu oraz obudowy ciepła z schłodzone i zawiera wymiennik chłodnicy, we tworzywa ciepła przy wspomnianej powietrze, czym obudowie które jest uwięzione wewnątrz obudowy chłodnicy tak, żeby działało na wyrób po uwolnieniu tego wyrobu z ruchomej formy. 16. Urządzenie wymienników według zastrzeżenia ciepła (21, 25) 1, zawierające znajdujących się wiele wewnątrz wspomnianej komory chłodzącej (13), przy czym wspomniane wiele wymienników drugi wymiennik ciepła ciepła (21, 25) znajdujące zawiera pierwszy się przeciwnych po i stronach wspomnianej ruchomej formy. 17. Urządzenie według zastrzeżenia 1, w którym wspomniana ruchoma forma zawiera sekcje blokowe (7, 9) formy, które przemieszczają się w kierunku zgodnym z biegiem procesu przez wspomniane konfiguracji komory bloków chłodzące formy podczas (13) biegu w zamkniętej do przodu, i które przemieszczają się w kierunku przeciwnym do biegu procesu we wspomnianej komorze chłodzącej w otwartej konfiguracji bloków formy podczas biegu powrotnego, przy   - 14 czym wspomniane wymiennik urządzenie ciepła (21) zawiera znajdujące pierwszy się na i drugi pierwszej i drugiej stronie wspomnianej ruchomej formy i skierowane na wspomniane sekcje blokowe (7, 9) formy w zamkniętej konfiguracji bloków formy, a ponadto zawiera trzeci i czwarty wymienniki ciepła (25) do trzeciego i czwartego boku wspomnianej ruchomej formy, skierowane na wspomniane sekcje blokowe (7, 9) formy w konfiguracji otwartej sekcji blokowych formy. Lupke Manfred Arno Alfred Lupke Stefan A. Pełnomocnik:    

Grupy dyskusyjne