Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1755401 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1755401 T3


EP 1755401 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.04.2005 05732146.5 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1755401 T3 Int.Cl. A23L 33/105 (2016.01) A23L 33/17 (2016.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 23.11.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/47 EP 1755401 B1 A61K 31/195 (2006.01) A61K 36/54 (2006.01) A61P 3/02 (2006.01) A61P 3/10 (2006.01) Tytuł wynalazku: Suplementy diety zawierające ekstrakty cynamonu i sposoby ich stosowania dla usprawniania transportu kreatyny (30) (43) Pierwszeństwo: 12.04.2004 US 823429 Zgłoszenie ogłoszono: 28.02.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/09 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: IN Ingredients, Inc., Spring Hill, US PL/EP 1755401 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: PETER MILLER, Broomfield, US TIMOTHY ROMERO, Sarasota, US (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Mirosława Ważyńska JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP. J. ul. Żelazna 28/30 Sienna Center 00-833 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 28845/16/ZWA/MW EP 1 755 401 Suplementy diety zawierające ekstrakty cynamonu i sposoby ich stosowania dla usprawniania transportu kreatyny Opis DZIEDZINA WYNALAZKU [0001] Wynalazek dotyczy zastosowania suplementów diety zawierających cynamon lub jego ekstrakty dla wzmożenia transportu substancji odżywczych zarówno u ludzi, jak i zwierząt. TŁO [0002] Cukrzyca typu II w Stanach Zjednoczonych szybko przeradza się w epidemię. Zwiększoną zachorowalność na cukrzycę typu II przypisywano diecie charakteryzującej się wysokim spożyciem tłuszczy i powtarzającym się spożywaniem rafinowanych produktów spożywczych i cukrów w połączeniu z niskim spożyciem błonnika i warzyw. Dieta w połączeniu z naturalnym sposobem starzenia powoduje pogorszenie się tego, jak organizm metabolizuje glukozę we krwi. Kiedy organizm nie może prawidłowo metabolizować glukozy we krwi występuje zazwyczaj skłonność do gromadzenia glukozy w postaci tłuszczu. Jest to jedna z przyczyn, dla których z wiekiem następuje wzrost ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. Wiadomo także, że cukrzyca jest powiązana z rozmaitymi innymi dolegliwościami, w tym chorobami serca, nadciśnieniem i otyłością. Znany jest związek pomiędzy insulinoopornością a zwiększoną otyłością trzewną. Cukrzyca stanowi także główną przyczynę jaskry i innych schorzeń związanych ze spadkiem jakości życia. [0003] Od dawna wiadomo, że substancje naturalne i/lub syntetyczne mogą być pomocne przy kontrolowaniu poziomu glukozy we krwi i usprawnianiu transportu substancji odżywczych. Substancje takie działają na zasadzie rozmaitych mechanizmów. Na przykład, niektóre substancje działają poprzez naśladowanie oddziaływania endogennej insuliny, a tym samym są zdolne zastąpić endogenną insulinę. Do takich substancji należą zastrzyki syntetycznej insuliny, takie jak te, które rutynowo przepisuje się osobom z cukrzycą typu I. Do innych powszechnie stosowanych substancji, co do których wiadomo, że naśladują działanie insuliny, należą naturalnie występujące związki tauryny, 4-hydroksyizoleucyna, arginina i wanad. Jakkolwiek związki te okazały się pełnić funkcję mimetyków insuliny poprzez działanie w organizmie zmniejszające ilość glukozy w surowicy krwi, nie udało się opracować na ich podstawie skutecznych terapii zaburzeń metabolizmu glukozy. [0004] Jeszcze inne substancje oddziałują bezpośrednio na zwiększenie tego, co określa się wrażliwością na insulinę lub tolerancją na glukozę. Nietolerancja glukozy zmusza organizm do wytwarzania dodatkowej insuliny w celu obniżenia glukozy we krwi. Wywiera to presję na komórki beta trzustki i uważa się, że jest to kluczowy czynnik prowadzący do powstawania cukrzycy typu II. W stanie nietolerancji glukozy mechanizm organizmu do usuwania glukozy we krwi nie działa optymalnie, a w rezultacie układ jest niewydolny. Do substancji, które zwiększają wrażliwość na insulinę lub tolerancję glukozy poprzez wspomaganie przywrócenia przez organizm optymalnej ilości glukozy we krwi należą kwas alfa-liponowy, pinitol i mio-inozytol. Substancje te nie mogą całkowicie zastąpić funkcji endogennej insuliny, ale działają na poziomie receptorów, wraz z endogenną insuliną, zwiększając -2- wrażliwość na insulinę lub tolerancję glukozy. Tutaj działanie jest wywierane bezpośrednio na receptor Glut-4 komórki i wywołuje kaskadę zwykle będącą skutkiem insuliny, która pozwala na obniżenie cukru we krwi poprzez transport substancji odżywczych do komórki. [0005] W przeszłości uważano, że chrom sprzyja spadkowi masy ciała poprzez kontrolowanie glukozy we krwi i uniemożliwianie odkładanie kwasów tłuszczowych. Jednakże jego działania były bardzo ograniczone, a te twierdzenia nigdy nie znalazły pokrycia w rzeczywistości. Cynamon, znany z wysokiego stężenia chromu, również stosowano do kontrolowania glukozy we krwi. Jednakże badacze wykazali, że za działaniem cynamonu nie stoi chrom, a inna klasa związków. W jednym z badań Kahn et al. porównali zawartość chromu w produktach spożywczych i przyprawach, w tym w cynamonie, ale nie udało im się stwierdzić zależności pomiędzy poziomem chromu a zwiększeniem poziomu insuliny. (Biological Trace Element Research, 1990; 24:183-188). Metaanaliza przeprowadzona przez Althuis et al. wykazała brak związku pomiędzy stężeniami chromu i glukozy lub insuliny. (Am. J. Clin. Nutr., 2002; 76:148-55). Badanie autorstwa Broadhurst et al. wykazało, że cynamon jest silnym wzmacniaczem insuliny w porównaniu do innych rozmaitych ziół i przypraw. (J. Agric. Food Chem., 2000; 48:849-852). [0006] Jeden konkretny ekstrakt cynamonu, polimer metylohydroksychalkonu (MHCP), wykazuje obiecujące dane w zakresie kontrolowania glukozy. W niedawnym badaniu porównano wpływ MHCP w adipocytach 3T3-L1 i insuliny. (Jarvill-Taylor et al., J. Am. College Nutr., 2001; 20:327-336). Wyniki tego badania stanowią poparcie dla teorii, że MHCP aktywuje kaskadę insuliny i późniejszy transport substancji odżywczych. Badanie wykazało także, że leczenie MHCP stymuluje wychwyt glukozy i syntezę glikogenu na podobnym poziomie, co insulina. Badanie wykazało dodatkowo, że leczenie endogenną insuliną i MHCP dawało efekt synergiczny. Wnioski te wskazują na to, że MHCP może okazać się bardzo cennym narzędziem w walce z cukrzycą tam, gdzie obecna jest insulina. [0007] Oprócz korzyści dla osób z cukrzycą typu II, cynamon może być korzystny dla osób z nieprawidłową tolerancją glukozy (tj. w stanie przedcukrzycowym). Ponadto wykazano, że cynamon posiada aktywność antyoksydacyjną związaną z peroksydacją lipidów. (ManciniFilho et al., Bollettino Chimico Farmaceutico, 1998; 37:443-47). Cynamon można stosować jako przeciwutleniacz spożywczy i do zwiększenia walorów smakowych żywności. [0008] Ogólnie rzecz biorąc transport substancji odżywczych polega na odkładaniu substancji odżywczych w rozmaitych tkankach. Przykładowo po kaskadzie insuliny system transportu Glut-4 aktywowany insuliną doprowadza substancje odżywcze takie jak węglowodany, aminokwasy (np. glutaminę, argininę, leucynę, taurynę, izoleucynę i walinę) i kreatynę do tkanek kostnych. Zazwyczaj jednocześnie do komórek doprowadzana jest woda. [0009] Kreatyna jest naturalnym składnikiem diety występującym głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego. W organizmie kreatyna jest przechowywana przede wszystkim w mięśniach szkieletowych, zwłaszcza w postaci fosforylowanej kreatyny, ale także w stanie wolnym. Całkowita zawartość kreatyny w mięśniach szkieletowych u ssaków (tj. kreatyny i fosforylowanej kreatyny) zazwyczaj waha się od około 100 do około 140 mmol/kg. Poziom -3- kreatyny i fosforylowanej kreatyny obecny w mięśniach szkieletowych można zwiększać poprzez suplementację kreatyną. [0010] Paliwem dla całej pracy mięśni w organizmie jest adenozynotrójfosforan, czyli ATP. Podczas intensywnego wysiłku fizycznego ATP zużywa się bardzo szybko. Organizm nie przechowuje dużej ilości ATP w mięśniach, przez co zachodzi potrzeba rozłożenia innych substancji w celu uzupełnienia ATP, który ulega szybkiemu rozłożeniu podczas wysiłku fizycznego. W razie nieuzupełnienia ATP następuje zmęczenie i spadek siły/mocy produkcyjnych. Spośród wszystkich substancji w organizmie, które mogą uzupełniać ATP, najszybszą jest fosforylowana kreatyna. A zatem podstawową funkcją fosforylowanej kreatyny w mięśniach jest stabilizowanie ATP poprzez zapobieganie spadkom ATP podczas wysiłku fizycznego. [0011] Kreatyna jest wychwytywana przez tkanki, takie jak mięśnie szkieletowe, za pomocą aktywnego systemu transportowego, który zazwyczaj obejmuje szlak zależny od insuliny. W badaniu autorstwa Stengee et al. podawano insulinę w połączeniu z suplementacją kreatyny. (Am. J. Physiol., 1998; 275:E974-79). Wyniki tego badania wykazały, że insulina może zwiększać gromadzenie kreatyny w mięśniach, ale tylko jeżeli insulina występuje w niezwykle wysokich lub ponad-fizjologicznych stężeniach. Stengee et al. odwołuje się do wcześniejszego badania autorstwa Green et al., które obejmowało przeprowadzenie eksperymentu w zakresie spożywania kreatyny w połączeniu z roztworem zawierającym węglowodany dla zwiększenia wychwytu kreatyny przez mięśnie poprzez wytworzenie fizjologicznie wysokich stężeń insuliny w osoczu. Stengee et al. podaje, że Green et al. stwierdził, że ilość węglowodanów niezbędnych do wytworzenia znacznego wzrostu wchłaniania kreatyny, w porównaniu do samej suplementacji kreatyny, była zbliżona do granicy akceptowalnego smaku. [0012] US 2,004/0043013 A1 ogólnie dotyczy nowych pomysłów związanych z metabolizmem elektronów o wysokiej energii u zwierząt, szczególnie metabolicznej terapii rozprzęgającej (MUT). Ujawnia się uzupełniający dodatek do batonika proteinowego, kompozycje zawierające między innymi kreatynę i cynamon w proszku. Kreatynę wybrano ze względu na jej zdolność do obniżania poziomu homocysteiny, co jest szczególnie korzystne dla serca, natomiast przyprawę cynamon dodano, ponieważ poza tym, że jest to środek aromatyzujący, powinien on także zwiększać wrażliwość na insulinę. [0013] US 6,485,773 B1 dotyczy formulacji suplementu diety, który znacznie poprawia smak męskiego ejakulatu i ujawnia kompozycję zawierającą cynamon w proszku i kreatynę w proszku, którą można stosować, na przykład, jako napój w proszku. [0014] A zatem istnieje zapotrzebowanie w dziedzinie na skuteczny sposób zwiększania wychwytu kreatyny przez tkanki ssaka, takie jak mięśnie szkieletowe. Ponadto, istnieje zapotrzebowanie w dziedzinie na suplement diety, którego podawanie w normalnych stężeniach fizjologicznych skutkowałoby takim wzrostem wychwytu kreatyny. [0015] Ujawniono -4- zastosowanie suplementu diety zawierającego cynamon i ekstrakt cynamonu i pochodną kreatyny wybraną z grupy składającej się z monohydratu kreatyny i innych hydratów kreatyny, soli kreatyny takich jak cytrynian kreatyny, estrów kreatyny, fosforylowanej kreatyny i pirogronianu kreatyny lub prekursora kreatyny wybranego z grupy składającej się glikocyjaminy lub kwasu guanidynooctowego i aminokwasów argininy, glicyny i metioniny, kwasu guanidopropionowego, trimetyloglicyny, S-adenozylometioniny dla wzmożenia wychwytu substancji odżywczych w mięśniach ssaków, i dodatkowo usprawniania transportu substancji odżywczych, i poprawy wydolności fizycznej wiążącej się z podawaniem suplementu diety. [0016] W związku z tym celem wynalazku jest zapewnienie zastosowania suplementu diety, który usprawniałby wychwyt substancji odżywczych w mięśniach ssaków. Dokładniej, celem wynalazku jest zapewnienie zastosowania suplementu diety, który usprawniałby wychwyt kreatyny w mięśniach szkieletowych. Kolejnym celem wynalazku jest zapewnienie zastosowania suplementu diety, który aktywuje szlak zależny od insuliny w celu usprawnienia wychwytu kreatyny w mięśniach szkieletowych. Jeszcze innym celem wynalazku jest zapewnienie zastosowania suplementu diety, który osiąga te zamierzenia podczas podawania w fizjologicznie dopuszczalnych ilościach. [0017] Inne cele, zalety i cechy wynalazku staną się oczywiste w świetle poniższego szczegółowego opisu i zastrzeżeń. KRÓTKI OPIS KORZYSTNEGO PRZYKŁADU WYKONANIA [0018] Suplementy diety zawierające kreatynę stosowane w wynalazku zawierają cynamon lub jego ekstrakt i pochodną kreatyny wybraną z grupy składającej się z monohydratu kreatyny i innych hydratów kreatyny, soli kreatyny takich jak cytrynian kreatyny, estrów kreatyny, fosforylowanej kreatyny i pirogronianu kreatyny lub prekursora kreatyny, wybranego z grupy składającej się z glikocyjaminy lub kwasu guanidynooctowego i aminokwasów argininy, glicyny i metioniny, kwasu guanidopropionowego, trimetyloglicyny, S-adenozylometioniny, z węglowodanem lub bez. [0019] Co więcej, suplementy diety do redukcji tkanki tłuszczowej ciała i do odchudzania według wynalazku zawierają cynamon lub jego ekstrakt. [0020] Cynamon jest jedną z najpopularniejszych przypraw na świecie. Cynamon zawiera w sobie ponad sto różnych chalkonów. Chalkony są rodzajem polifenolu lub flawonoidu. Chalkony te można ekstrahować z cynamonu i izolować, a opcjonalnie tworzyć pochodne. Jednym z chalkonów, które można ekstrahować z cynamonu, jest roślinny środek chemiczny polimer metylohydroksychalkonu, czyli MHCP. W korzystnym przykładzie wykonania wynalazku suplement diety obejmuje MHCP. [0021] Izolowanie roślinnych środków chemicznych z cynamonu podlega ogólnemu sposobowi ekstrakcji wodnej, po którym następuje odwirowanie dla usunięcia związków nierozpuszczalnych. Konkretnie, MHCP i inne rozpuszczalne w wodzie polimery polifenoli -5- można ekstrahować z cynamonu następująco: 5 g cynamonu i 100 ml 0,1 N kwasu octowego łączy się i autoklawuje przez 15 minut. Otrzymaną mieszaninę ochładza się, a następnie odwirowuje, a osad wyrzuca. Cztery objętości etanol/0,1 N kwas octowy dodaje się do supernatantu, a mieszaninę przechowuje przez noc w 4 C[stopnie]. Mieszaninę przepuszcza się przez filtr, a następnie wprowadza na kolumnę LH-20 i przemywa 600 ml etanol/0,1 N kwas octowy. Pożądaną frakcję eluuje się następnie z mieszaniny 1:1 acetonitryl i 0,2 N kwas octowy. Eluent następnie zatęża się i wprowadza na kolumnę HPLC przy 275 nm. [0022] Chemiczną nazwą kreatyny jest kwas metyloguanidynooctowy. Jest to wolna postać kreatyny. Pochodne kreatyny według tego wynalazku wybiera się z grupy składającej się z monohydratu kreatyny i innych hydratów, soli kreatyny takich jak cytrynian kreatyny, estrów kreatyny, fosforylowanej kreatyny i pirogronianu kreatyny. Prekursory kreatyny według tego wynalazku wybiera się z grupy składającej się z glikocyjaminy lub kwasu guanidynooctowego i aminokwasów argininy, glicyny i metioniny, kwasu guanidopropionowego, trimetyloglicyny i S-adenozylometioniny. W korzystnym przykładzie wykonania wynalazku dla suplementów diety zawierających kreatynę, suplement diety zawiera monohydrat kreatyny. [0023] Do opcjonalnych węglowodanów w suplementach diety zawierających kreatynę według wynalazku należą cukry proste, takie jak monosacharydy - glukoza i dekstroza. [0024] Do typowych formulacji suplementów diety zawierających kreatynę według wynalazku należą: suplementy diety zawierające od około 0,1 mg do około 100 mg ekstraktu cynamonu na gram suplementu diety; suplementy diety zawierające od około 1 mg do około 900 mg kreatyny lub pochodnej kreatyny lub prekursora kreatyny na gram suplementu diety, a korzystnie od około 50 mg do około 125 mg kreatyny lub pochodnej kreatyny lub prekursora kreatyny na gram suplementu diety; suplementy diety zawierające od około 1 mg do około 950 mg węglowodanu na gram suplementu diety, korzystnie od około 400 mg do około 900 mg węglowodanu na gram suplementu diety, a korzystniej od około 500 mg do około 800 mg węglowodanu na gram suplementu diety. [0025] Do typowych preparatów suplementów diety do redukcji tkanki tłuszczowej organizmu i do odchudzania należą suplementy diety zawierające od około 1 mg do około 1000 mg ekstraktu cynamonu na gram suplementu diety. [0026] Typowe dawkowania dzienne suplementów diety zawierających kreatynę według wynalazku wynoszą od około 10 mg do około 10 000 mg ekstraktu cynamonu i od około 100 mg do około 25 000 mg pochodnej kreatyny lub prekursora kreatyny, a korzystnie od około 500 mg do około 10 000 mg kreatyny lub pochodnej kreatyny lub prekursora kreatyny. Ogólnie suplementy diety zawierające kreatynę według wynalazku podaje się w ilości od około 200 mg do około 500 g na dzień. [0027] Typowe dawkowania dzienne suplementów diety do redukcji tkanki tłuszczowej organizmu i do odchudzania wynoszą od około 10 mg do około 10 000 mg ekstraktu cynamonu. Na ogół, suplementy diety do redukcji tkanki tłuszczowej organizmu i do odchudzania podaje się w ilości od około 100 mg do około 500 g na dzień. -6- [0028] Suplementy diety według wynalazku podaje się doustnie i mogą one występować w postaci kapsułek, tabletek, napojów w proszku, batoników, żeli lub napojów. [0029] Podawanie suplementów diety według wynalazku będzie imitować działanie insuliny i zmniejszać nietolerancję na glukozę, zwiększając tym samym wydajność insuliny. W rezultacie podawanie suplementów diety zawierających kreatynę według wynalazku usprawni transport kreatyny do tkanek takich jak mięśnie szkieletowe. Zwiększenie ilości gromadzenia kreatyny w mięśniach można mierzyć za pomocą biopsji mięśnia. Po podawaniu suplementów diety zawierających kreatynę według wynalazku przez określoną liczbę dni (np. zaledwie 4 dni i aż 30 dni), całkowita zawartość kreatyny w mięśniach szkieletowych (tj. wolnej i fosforylowanej kreatyny) będzie wzrastać od około 10% do około 40%, zakładając, że typowy poziom całkowitej kreatyny w mięśniach szkieletowych przed podawaniem leku wynosi od około 100 do około 140 mmol/kg suchej masy mięśni. [0030] Podawanie suplementów diety do redukcji tkanki tłuszczowej organizmu i do odchudzania, szczególnie osobom z nieprawidłową tolerancją glukozy, będzie skutkować przywróceniem optymalnego funkcjonowania glukozy, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo odkładania tkanki tłuszczowej i prowadząc do redukcji tkanki tłuszczowej organizmu i wagi ciała. PRZYKŁAD 1 [0031] Cztery osobniki (mężczyźni w wieku 18-45 lat) spożywały jedną porcję opisanego tu suplementu diety cztery razy dziennie przez pięć dni. Każda porcja suplementu diety wynosi około 96 g i zawiera następujące składniki aktywne: Związek Ilość monohydrat kreatyny około 7,5 g chelat kreatyny i magnezu około 2,5 g Cinnulin PF(?) (źródło rozpuszczalnych w wodzie ekstraktów cynamonu) około 200 mg węglowodany (dekstroza, maltodekstryna, trehaloza i maltoza) około 69 g [0032] Każdą porcję wynoszącą w przybliżeniu 96 g miesza się z 8 uncjami wody dla dostarczenia płynnego napoju do konsumpcji. Osobniki realizowali plan podnoszenia ciężarów podczas czterech z pięciu dni. Podczas tych czterech dni treningu badani spożywali jedną porcję suplementu diety na 60 minut przed treningiem i kolejną porcję suplementu diety bezpośrednio po zakończeniu treningu. Osobniki spożywali dwie pozostałe porcje suplementu diety z posiłkami zawierającymi węglowodany. Podczas jednego dnia bez treningu osobniki spożywali jedną porcję suplementu diety co cztery godziny. Badanie to wykazało, że podawanie suplementu diety spowodowało średnio 20% wzrost siły osobników, mierzony podnoszeniem sztangi w pozycji leżącej na ławce (liczba powtórzeń) aż do momentu niepowodzenia. -7- Zastrzeżenia patentowe 1. Zastosowanie suplementu diety zawierającego: a. cynamon lub ekstrakt cynamonu, i b. pochodną kreatyny, wybraną z grupy składającej się z monohydratu kreatyny i innych hydratów kreatyny, soli kreatyny takich jak cytrynian kreatyny, estrów kreatyny, fosforylowanej kreatyny i pirogronianu kreatyny lub prekursora kreatyny, wybranego z grupy składającej się z glikocyjaminy lub kwasu guanidynooctowego i aminokwasów argininy, glicyny, metioniny, kwasu guanidopropionowego, trimetyloglicyny i S-adenozylometioniny do usprawnienia wychwytu substancji odżywczych przez mięśnie ssaków. 2. Zastosowanie według zastrzeżenia 1, przy czym element (a) zawiera rozpuszczalny w wodzie ekstrakt cynamonu. 3. Zastosowanie według zastrzeżenia 1, przy czym element (a) zawiera polimer pochodzący z cynamonu, korzystnie polimer metylohydroksychalkonu. 4. Zastosowanie według zastrzeżenia 1, przy czym element (b) zawiera chelat kreatyny i magnezu. 5. Zastosowanie według zastrzeżenia 1, przy czym element (b) zawiera monohydrat kreatyny i chelat kreatyny i magnezu. 6. Zastosowanie według zastrzeżenia 1, przy czym suplementu zawiera dodatkowo co najmniej jeden węglowodan. 7. Zastosowanie według zastrzeżenia 6, przy czym węglowodan wybrany jest z grupy składającej się z dekstrozy, maltozy, maltodekstryny i trehalozy. 8. Zastosowanie według zastrzeżenia 1, przy czym element (a) występuje w ilości od 0,1 mg do 100 mg na gram suplementu diety, a element (b) występuje w ilości od 10 mg do 900 mg na gram suplementu diety. 9. Zastosowanie według zastrzeżenia 8 obejmujące dodatkowo węglowodany występujące w ilości od 1 mg do 950 mg na gram suplementu diety. 10. Zastosowanie suplementu diety według dowolnego z zastrzeżeń 1 do 9 do podawania doustnego zawierającego od 100 mg do 25 000 mg pochodnej kreatyny lub prekursora kreatyny i od 10 mg do 2000 mg rozpuszczalnego w wodzie ekstraktu cynamonu. 11. Zastosowanie suplementu diety do podawania doustnego według dowolnego z zastrzeżeń 1 do 9 zawierającego 2 mg rozpuszczalnego w wodzie ekstraktu cynamonu na gram suplementu diety i 78 mg monohydratu kreatyny na gram suplementu diety. 12. Zastosowanie suplementu diety według zastrzeżenia 11, przy czym suplement dodatkowo zawiera 26 mg chelatu kreatyny i magnezu na gram suplementu diety. -8- 13. Zastosowanie suplementu diety według zastrzeżenia 11, przy czym suplement dodatkowo zawiera 719 mg węglowodanów na gram suplementu diety. 14. Zastosowanie suplementu diety według zastrzeżenia 13, przy czym węglowodany obejmują dekstrozę, maltozę, maltodekstrynę i trehalozę.
Grupy dyskusyjne