Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1761323 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1761323 T3


EP 1761323 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.2005 05750391.4 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1761323 T3 Int.Cl. B01D 53/18 (2006.01) B01D 46/52 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 23.11.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/47 EP 1761323 B1 B01D 46/10 (2006.01) Tytuł wynalazku: Mata filtracyjna do zanieczyszczonego powietrza (30) (43) Pierwszeństwo: 17.06.2004 SE 0401552 Zgłoszenie ogłoszono: 14.03.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/11 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: Absolent AB, Lidköping, SE PL/EP 1761323 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: ROLF ANDERSSON, Vara, SE KAY GRINNEBACK, Kungälv, SE MIKAEL DAHLEN, Lidköping, SE JAN BERNTSSON, Kvänum, SE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Irena Rachubik SULIMA-GRABOWSKA-SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. 1O-1 Building ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). SGS-9949/VAL EP 1 761 323 B1 Opis 5 10 15 20 25 30 35 40 [0001] Niniejszy wynalazek jest oparty na macie włókninowej do oczyszczania zanieczyszczonego powietrza. Zanieczyszczone powietrze przechodzi przez matę włókninową od strony przedniej do strony tylnej. Podczas tego przejścia wchłaniane są cząstki stałe i krople cieczy (określane jako aerozole). Takie wchłaniane cząstki mogą skupiać się w pewnych punktach w macie filtracyjnej. W rezultacie efektywność oczyszczająca maty włókninowej obniża się, ponieważ te części masy włóknistej uniemożliwiają potem przepływ zanieczyszczonego powietrza. Uzyskany zwiększony spadek ciśnienia w filtrze stanowi dużą wadę. [0002] Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia różne rodzaje filtrów są wymagane do filtracji powietrza zawierającego olej nie tylko z tokarek, frezarek, wiertarek, szlifierek i hartowanych narzędzi wiertniczych, ale również z maszyn stosowanych do walcowania na zimno, walcowania na gorąco, formowania na gorąco, odlewania pod ciśnieniem, ciągnienia drutu i wytwarzania i obróbki mechanicznej gumy, tworzywa sztucznego i tak dalej. W powyższych obszarach zastosowania przepływ powietrza przez filtr jest duży, zwykle między 500 a 200 000 m 3 na godzinę. Filtr powinien być w stanie wytrzymać ciągłą pracę. Oznacza to, że przez co najmniej jeden rok, i bez przerw w osuszaniu i czyszczeniu, musi on być zdolny do filtrowania powietrza, które zawiera aerozole, zwykle między 0,5 a 100 mg na metr sześcienny powietrza. Filtr musi być drenażowy. Oznacza to, że olej wychwycony przez filtr musi zostać odprowadzony, kiedy filtr jest nadal w użyciu i z wciąż pracującymi obsługującymi maszynami. Przez cały okres eksploatacji filtr powinien, podczas filtracji aerozoli emulsyjnych i aerozoli olejowych, mieć skuteczność wychwytywania między 80 a 98 procent. Skuteczność wychwytywania można zmierzyć za pomocą instrumentów takich jak ?Dust Track TSI?. Ponadto filtr powinien być zmywalny i zdolny do ponownego zastosowania co najmniej pięć razy. [0003] Pod warunkiem, że filtr może wychwycić zanieczyszczenia w powietrzu przechodzącym przez niego, może być on jakiegokolwiek typu. [0004] Włókna są odpowiednim materiałem do filtrów. Korzystne są włókna szklane mniejsze niż 20 mikrometrów. Włókna szklane o wielkości włókien w zakresie 3 -12 mikrometrów są szczególnie korzystne. Materiał włóknisty może być utrzymywany razem przez igłowanie. W tym sposobie igły wbija się w materiał, pociągając tym samym niektóre z sąsiednich włókien z nimi. Włókna te zajmują poprzeczne wyrównanie i trzymają materiał razem, nawet po wyciągnięciu igieł. Ponieważ włókna zostały mocno ze sobą połączone za pomocą igłowania, a nie złączone za pomocą środka wiążącego, ryzyko samozapłonu w filtrze oleju jest znacznie zmniejszone. [0005] Maty filtracyjne z dodatkowymi warstwami drenażowymi są ujawnione w US 4249918, US 4086070 i US 5961678. Niniejszy wynalazek jest oparty na powyższych danych, a jego celem jest wyeliminowanie skupisk aerozoli, które występują w macie filtracyjnej. Ten drugi problem rozwiązuje się za pomocą maty filtracyjnej według zastrzeżenia 1. Korzystne jest połączenie knotów do tylnej powierzchni maty filtracyjnej w miejscach, w których szacuje się, że zbierają się wyżej wspomniane aerozole. Wspomniane knoty muszą być w stanie przyciągnąć skupiska w taki sposób, żeby mata włókninowa zachowywała pełną sprawność. Knoty mogą być pręcikami, plecionymi rurkami lub nićmi. Korzystnie powinny one być wykonane z materiału, 2 5 10 15 20 25 30 który osiąga napięcie powierzchniowe, które prowadzi do pożądanych właściwości drenażowych. Szerokość, grubość i długość konta są dostosowane do wytworzenia pożądanego skutku. Dowiedziono, że szczególnie korzystne jest wytworzenie knotów z igłowanego materiału z włókna szklanego. Jeszcze dokładniej dowiedzono, że odpowiednie do zastosowania są złożone maty włókninowej, w których knoty są umieszczone w miejscach, gdzie włókninowa zmienia kierunek. Korzystne jest, aby mata włókninowa miała mniej lub bardziej pionowe wyrównanie. [0006] Dalsze szczegóły niniejszego wynalazku są podane w poniższych zastrzeżeniach patentowych. [0007] Przykłady wykonania niniejszego wynalazku są podane w załączonym rysunku, gdzie: figura 1 przedstawia matę filtracyjną z knotami; figura 2 przedstawia wspomnianą matę z boku; figura 3 przedstawia inne wykonanie maty włókninowej i knotów; i figura 4 przedstawia złożoną matę włókninową i jej knoty. [0008] Figury 1 i 2 przedstawiają zasadniczo pionową matę włókninową z trzema knotami (2), gdzie zarówno mata włókninowa jak i knoty mogą być wykonane z igłowanych włókien szklanych o wyżej podanych wymiarach. Płynne aerozole, które zbierają się w kierunku dolnego końca maty włókninowej są zasysane przez knoty w dolnej części maty włókninowej. [0009] Figura 3 przedstawia matę włókninową, która zawiera dwie ścianki. Na figurze 4 mata włókninową została złożona, a na dolnym końcu jej fałd (5) wyposażona jest w knoty (2). [0010] Zastosowanie knotów eliminuje płyn z maty włókninowej w taki sposób, że jest ona w pełni funkcjonalna w każdej chwili. [0011] Knoty maty włókninowej można wymieniać. W rezultacie dzięki zastosowaniu knotów każdą matę włókninową można używać znacznie dłużej. [0012] Istotą niniejszego wynalazku jest to, że mata włókninowa i knoty powinny być z takich materiałów, aby mata włókninowa przyciągała aerozole, a knoty przyciągały aerozole, które zmniejszają wydajność maty włókninowej. [0013] Oczywiste jest, że zastosowanie maty włókninowej wyposażonej w knoty zmniejsza koszty oczyszczania powietrza, ponieważ, między innymi, wymiana knotów jest tańsza, niż wymiana całego filtra. [0014] Wielką zaletą układu w niniejszym wynalazku jest to, że spadek ciśnienia w filtrze zmniejsza się. To z kolei jest wielką zaletą, ponieważ obniża zużycie energii. Zastrzeżenia patentowe 1. 35 40 2. 3. 4. 45 Mata filtracyjna do przepływu zanieczyszczonego powietrza, w której zanieczyszczeniami mogą być cząstki i/albo krople cieczy, to jest aerozole, przy czym ta mata filtracyjna zawiera jeden lub więcej knotów przyłączonych do tyłu maty do usuwania wchłonionych aerozoli z maty, znamienna tym, że każdy z knotów stanowi przedłużenie rozciągające się na zewnątrz od krawędzi powierzchni tylnej maty filtracyjnej. Mata filtracyjna według zastrzeżenia 1, znamienna tym, że knoty mają postać pręcika, siateczki, nici, rurki lub płytki. Mata filtracyjna według zastrzeżenia 1, znamienna tym, że jeden lub więcej knotów jest wymienny. Mata filtracyjna według zastrzeżenia 1, znamienna tym, że knoty są umieszczone tam, gdzie zbierają się aerozole. 3 5. 6. 5 7. Mata filtracyjna według zastrzeżenia 1, która to mata filtracyjna jest złożona, znamienna tym, że knoty są umieszczone tam, gdzie mata zmienia kierunek. Mata filtracyjna według jednego lub większej liczby poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że mata i/albo knot(y) są wykonane z materiału włóknistego takiego jak włókna szklane, które są korzystnie utrzymywane razem za pomocą igłowania. Mata filtracyjna według jednego lub większej liczby poprzednich zastrzeżeń, znamienna tym, że mata ma grubość między 3 a 40 mm. Uprawniony: Absolent AB Pełnomocnik: mgr inż. Irena Rachubik Rzecznik patentowy 4
Grupy dyskusyjne