Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1767914 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1767914 T3


EP 1767914 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.09.2006 06019217.6 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 1767914 T3 Int.Cl. G01K 1/02 (2006.01) F24C 7/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 28.12.2016 Europejski Biuletyn Patentowy 2016/52 EP 1767914 B1 F24C 7/06 (2006.01) H01Q 1/00 (2006.01) H01Q 1/22 (2006.01) Tytuł wynalazku: Urządzenie gospodarstwa domowego z ogrzewaną przestrzenią obróbki zawierającą układ anteny do wymiany sygnałów pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem (30) (43) Pierwszeństwo: 26.09.2005 DE 102005046012 Zgłoszenie ogłoszono: 28.03.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/13 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 31.05.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/05 (73) Uprawniony z patentu: Miele & Cie. KG, Gütersloh, DE PL/EP 1767914 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: HELMUT KINDLER, Beelen, DE JÜRGEN SCHARMANN, Herzebrock-Clarholz, DE JENS KUHN, Manebach, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP. J. ul. Żelazna 28/30 Sienna Center 00-833 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 28966/16/ZWA/GP EP 1 767 914 Urządzenie gospodarstwa domowego z ogrzewaną przestrzenią obróbki zawierającą układ anteny do wymiany sygnałów pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem Opis [0001] Układ anteny do wymiany sygnałów pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem z ogrzewaną przestrzenią obróbki. Wynalazek dotyczy układu anteny do wymiany sygnałów pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem w urządzeniu gospodarstwa domowego z ogrzewaną przestrzenią obróbki. [0002] Z EP 0 687 866 B1 znany jest piecyk, w którym można bezprzewodowo, za pomocą sygnałów elektrycznych regulować temperaturę obróbki cieplnej pomiędzy elementem przewodzącym, wprowadzonym w mięso i odbiornikiem umieszczonym poza przestrzenią pieczenia. Zainstalowanie odbiornika poza przestrzenią pieczenia nie jest korzystne, ponieważ wymiana sygnałów pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem jest zakłócona przez osłonę wymaganą między przestrzenią pieczenia i odbiornikiem. [0003] Ponadto z DE 29 35 282 C2 znane jest, że element grzewczy, umieszczony w przestrzeni pieczenia sam może być odbiornikiem sygnałów dla nadajnika umieszczonego również w przestrzeni pieczenia. [0004] Dalszy odpowiedni stan techniki można znaleźć w dokumentach DE 195 05 588 i IT M020 040 193. [0005] Celem wynalazku jest podanie układu anteny wraz z umieszczonym w przestrzeni obróbki odbiornikiem, którego obsługa nie będzie sprawiała problemów użytkownikowi. [0006] Według wynalazku cel ten jest osiągnięty przez układ anteny o cechach z zastrzeżenia patentowego 1. Korzystne przykłady wykonania i realizacje wynalazku są określone w następnych zastrzeżeniach patentowych zależnych. [0007] Zalety, które ma ten wynalazek, polegają przede wszystkim na tym, że odbiornik nie utrudnia obsługi użytkownikowi, który posługuje się tym urządzeniem i nie postrzega tego jako kłopotliwe. Poza tym możliwe jest również zainstalowanie tańszych odbiorników, ponieważ odbiornik nie jest na stałe zintegrowany termicznie z elementem grzewczym. Instalacja całego bardzo kompaktowego modułu składającego się z elementu grzewczego, elementu mocowania i odbiornika jest również możliwa, a dostęp użytkownika do wnętrza przestrzeni obróbki, na przykład dla włożenia produktów spożywczych lub czyszczenia, nie jest utrudniony. Poza tym poprawiony jest w wyniku tego wynalazku wygląd optyczny przestrzeni obróbki, a odbiornik nie jest rozpoznawany przez użytkownika jako osobny element. [0008] Korzystnym przykładem wykonania wynalazku jest to, że odbiornik ma izolację, która izoluje elektrycznie odbiornik od uchwytu. Przez to odbiornik może przejąć funkcję dipolu naprzeciwko przestrzeni obróbki. [0009] Korzystnie odbiornik ma izolację elektryczną, która izoluje elektrycznie odbiornik całkowicie od otoczenia. -2- [0010] Zasadniczo odbiornik jest wybieralny w zależności od rodzaju, materiału i geometrii w szerokich właściwych granicach. Korzystnie odbiornik jest wykonany jako antena prętowa. Przez to układ anteny jest realizowany w sposób prosty konstrukcyjnie, a więc dogodny kosztowo. [0011] Szczególnie korzystnym przykładem wykonania jest to, że odbiornik ma czujnik, zwłaszcza czujnik temperatury. W ten sposób dostęp przez użytkownika do przestrzeni obróbki i wykorzystanie jego pojemności są poprawione. [0012] Korzystną dalszą realizacją wymienionego przykładu wykonania jest to, że odbiornik ma wgłębienie, w którym jest umieszczony czujnik. Przez to czujnik jest bardzo chroniony przed wpływem otoczenia. Ponadto czujnik nie jest więc widoczny dla użytkownika, tak że ogólne wrażenie optyczne przestrzeni obróbki nie jest zakłócone. [0013] Zasadniczo element grzewczy jest wybierany w zależności od rodzaju, materiału, wymiarów, geometrii i układu w szerokich właściwych granicach. Korzystnie element grzewczy jest wykonany jako promiennik. [0014] Uchwyt jest wybierany w zależności od rodzaju i materiału w szerokich właściwych granicach. Korzystnie uchwyt jest wykonany jako kołnierz, w którym są wykonane wycięcia dla elektrycznego przyłączenia elementu grzewczego i odbiornika do układu sterowania urządzenia gospodarstwa domowego. [0015] Przykład wykonania wynalazku jest przedstawiony schematycznie na rysunku i jest następnie opisany bliżej. Pokazuje on: figura 1 układ anteny według wynalazku w urządzeniu gospodarstwa domowego, wykonanym jako piekarnik, figura 2 odbiornik z układem anteny, jak na fig. 1, jak również alternatywny odbiornik w widoku z góry i figura 3 odbiornik z fig. 1 w przekroju bocznym. [0016] Na fig. 1 jest przedstawione częściowo urządzenie gospodarstwa domowego, wykonane jako piekarnik, w obszarze przestrzeni obróbki 2 wykonanej jako przestrzeń pieczenia. Na ściankach przestrzeni pieczenia 2 jest umieszczona kratka z uchwytem 4, na której można wsunąć naczynia z produktami spożywczymi, na przykład blachę do pieczenia 6, na przykład z kawałkiem mięsa 8, do przestrzeni pieczenia 2. W podanym przykładzie wykonania w kawałek mięsa 8 jest wkładany czujnik temperatury 10. W uchwycie czujnika temperatury 10 jest zintegrowany zaznaczony linią przerywaną nadajnik 12, który przekazuje bezprzewodowo elektryczne sygnały wyjściowe czujnika temperatury 10 do odbiornika 14 również umieszczonego w przestrzeni pieczenia 2 i wykonanego jako antena prętowa. Sygnały odbierane przez odbiornik 14 są w odpowiedni sposób znany specjaliście przekazywane dalej do również zaznaczonego linią przerywaną urządzenia sterującego 16, aby w zależności od tych sygnałów włączać lub wyłączać element grzewczy 18 umieszczony również w przestrzeni pieczenia 2 i wykonany jako promiennik. -3- [0017] Element grzewczy 18 i odbiornik 14 są zamocowane za pomocą wspólnego uchwytu 20 do tylnej ścianki 2.1 przestrzeni pieczenia 2. Uchwyt 20 jest wykonany w podanym przykładzie wykonania jako kołnierz. W kołnierzu 20 są wykonane wycięcia 20.1 do elektrycznego połączenia elementu grzewczego 18 i odbiornika 14 w sposób znany specjaliście z urządzeniem sterującym 16 piekarnika. [0018] Fig. 2a przedstawia powyższy przykład wykonania w widoku z góry jako moduł składający się z uchwytu 20, elementu grzewczego 18 i odbiornika 14 bez piekarnika. Jak jasno wynika z fig. 2a, antena prętowa 14 ma wgłębienie 14.1, w którym jest umieszczony czujnik 22 wykonany jako czujnik temperatury. Przez czujnik temperatury 22 mierzy się temperaturę występującą w przestrzeni pieczenia i przesyła się ją w sposób znany specjaliście do urządzenia sterującego 16 dla ich dalszego przetwarzania. Czujnik temperatury 22 może być przykładowo użyty do kalibracji czujnika termometrycznego 10. [0019] Fig. 2b pokazuje drugi alternatywny przykład wykonania układu anteny. W odróżnieniu od wymienionego wcześniej przykładu wykonania, czujnik 22 nie jest zintegrowany z odbiornikiem 14 lub umieszczony przy odbiorniku, lecz jest osobnym modułem 22 zamocowanym na uchwycie 20. [0020] Na fig. 3 odbiornik 14 z pierwszego przykładu wykonania jest przestawiony szczegółowo. Widać jasno, że odbiornik 14 ma izolację elektryczną 14.2, która jest umieszczona pomiędzy pozostałą częścią odbiornika 14 i nieprzedstawionym na fig. 3 uchwytem 20, tak że zapobiega się zasadniczo przewodzeniu ciepła od uchwytu 20 do odbiornika 14. [0021] Ponieważ odbiornik 14 w przestrzeni pieczenia 2 może być dotknięty, należy zapewnić, że zasilanie napięciem urządzenia sterującego 16 spełnia tak zwany standard SELF (niskie napięcie zabezpieczające). Można to osiągnąć na przykład przez właściwe i znane specjaliście środki przy budowie zasilacza. Alternatywnie do tego odbiornik 14 może być wyposażony w ceramiczną osłonę 14.3. Grażyna Palka Rzecznik patentowy -4- Zastrzeżenia patentowe 1. Urządzenie gospodarstwa domowego z ogrzewaną przestrzenią obróbki, mającą układ anteny do wymiany sygnałów pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem urządzenia gospodarstwa domowego z ogrzewaną przestrzenią obróbki, zwłaszcza do pomiaru temperatury w przestrzeni obróbki, przy czym odbiornik jest umieszczony w przestrzeni obróbki, znamienne tym, że odbiornik (14) jest zamocowany przez wspólny uchwyt (20) z elementem grzewczym (18) na ściance (2.1) przestrzeni obróbki, przy czym odbiornik (14) ma izolację elektryczną (14.2), przez co odbiornik (14) jest odizolowany elektrycznie od uchwytu (20) i tak jest utworzony jako dipol naprzeciwko ścianek (2.1) przestrzeni pieczenia. 2. Urządzenie gospodarstwa domowego według zastrz. 1, znamienne tym, że odbiornik (14) ma izolację elektryczną (14.3), która izoluje całkowicie elektrycznie odbiornik (14) od otoczenia. 3. Urządzenie gospodarstwa domowego według zastrz. 1 do 2, znamienne tym, że odbiornik (14) jest wykonany jako antena prętowa. 4. Urządzenie gospodarstwa domowego według zastrz. 1 do 3 znamienne tym, że odbiornik (14) ma czujnik (22), zwłaszcza czujnik temperatury (22). 5. Urządzenie gospodarstwa domowego według zastrz. 4, znamienne tym, że odbiornik (14) ma wgłębienie (14.1), w którym jest umieszczony czujnik (22). 6. Urządzenie gospodarstwa domowego według jednego z zastrz. 1 do 5, znamienne tym, że element grzewczy (18) jest wykonany jako promiennik (18). 7. Urządzenie gospodarstwa domowego według jednego z zastrz. 1 do 6, znamienne tym, że uchwyt (20) jest wykonany jako kołnierz (20), w którym są wykonane są wycięcia (20.1) do elektrycznego przyłączenia elementu grzewczego (18) i odbiornika (14) do urządzenia sterującego (16) urządzenia gospodarstwa domowego. Grażyna Palka Rzecznik patentowy -5- -6-


Grupy dyskusyjne