Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 1773522 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 1773522 T3


EP 1773522 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773522 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.07.2005 05777356.6 (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 08.09.2010 Europejski Biuletyn Patentowy 2010/36 EP 1773522 B1 (13) (51) T3 Int.Cl. B21D 51/38 (2006.01) B21D 51/44 (2006.01) B21D 22/22 (2006.01) B21D 22/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) Tytuł wynalazku: Sposób i urządzenie do kształtowania wieczka metalowego pojemnika (30) Pierwszeństwo: 29.07.2004 US 592784 P Zgłoszenie ogłoszono: 18.04.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/16 (43) (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 29.04.2011 Wiadomości Urzędu Patentowego 2011/04 (73) Uprawniony z patentu: BALL CORPORATION, Broomfield, US (72) Twórca(y) wynalazku: JESS N. BATHURST, Fort Collins, US JAMES D. TRAPHAGEN, Broomfield, US PL/EP 1773522 T3 (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Anna Słomińska-Dziubek POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). 77P27280PL00 EP 1 773 522 B1 Opis 5 Dziedzina techniki [0001] Wynalazek odnosi się do sposobu wytwarzania metalowych pojemników i wieczek, a zwłaszcza dotyczy sposobu i urządzenia do formowania ich geometrii o dużej wytrzymałości, przy zachowaniu koniecznej charakterystyki ściany wyoblonej i 10 panelu zamykającego. Tło wynalazku[0002] [0002] Wieczka metalowych puszek do napojów projektowano i wytwarzano od dawna, dla uzyskania usztywniającego zawinięcia 15 obrzeża nazwanego wgłębieniem. Właściwość ta może obejmować pionowe ściany połączone dnem o pełnym promieniu tworzącym kanał, a w niektórych przykładach wykonania może obejmować kształty pionowe 20 łukowe ściany lub mogą inne nie profile geometryczne. lecz Absolutnie im występować, generalnie, bardziej stają się one pionowe, tym większa będzie odporność na odkształcenia wynikające z wewnętrznego ciśnienia. [0003] Korpusy puszek do napojów i wieczka muszą być trwałe, aby wytrzymywać duże ciśnienia wewnętrzne, tym bardziej, że są wytwarzane z ekstremalnie cienkich i trwałych materiałów 25 jak aluminium, dla obniżenia ogólnego kosztu procesu wytwarzania i zmniejszenia ciężaru gotowego wyrobu. Zgodnie z tym, występuje znacząca potrzeba zapewnienia trwałego wieczka puszki 30 do napojów, podczas z które może wytrzymywać duże ciśnienia jest wewnętrzne wytwarzane przez gazowane napoje i zewnętrzne siły występujące wytwarzane transportu, lekkich i zwłaszcza które trwałych, ekstremalnie cienkich metalowych materiałów o konfiguracjach geometrycznych, które 2 zmniejszają wymagania materiałowe. wymagań materiału generalnie 5 wieczka dla puszek wymagają różnych się uzyskania realizuje W form celu i spełnienia geometrii, tych jakie agresywnej przeróbki kombinację wykorzystując oprzyrządowania wewnętrznego i zewnętrznego. Niestety, proces ten może prowadzić do niespójności w zakresie danego konturu lub geometrii. Niespójności formowania dotyczą również wymagań wytrzymałościowych. Agresywne formowanie w zakresie wgłębienia może zmienić inne właściwości w korpusie całej 10 konstrukcji. Występuje zatem znacząca potrzeba wprowadzenia urządzenia i sposobu formowania materiału, które zapewnią ulepszone poprawioną Właściwości wieczko te na geometrie i w jednym pojemnika, na pod z które ma wytrzymałość uzyskano odporność wieczka wyboczenie. wykonania ściśnięciem i równoczesnym przykładzie 15 poprzez podczas umieszczenie formowania, materiału dla uniknięcia materiału, pocienienia niepożądanego odkształcenia podparciem pewnych części geometrii ściany wyoblonej wieczka i korony zamknięcia podczas formowania i przy braku podparcia 20 innych części, dla wytworzenia zadanego kształtu. [0004] Jeden patent odniesiony do sposobu i urządzenia do wytwarzania wgłębienia wieczka pojemnika jest opisany w U.S. Nr 5,685,189 (dalej ?patent '189?), który jest przytoczony niniejszym dla informacji w całości. W patencie '189 część 25 wgłębienia przez że 30 formuje się, lecz gdy wgłębienie jest nie jest podparte narzędzie, ten wgłębienie poddaneściśnięciu. ściany Niestety, przy mniejszych grubościach materiału stwierdzono, sposób powoduje niepożądane odkształcenie wyoblonej i korony zamknięcia, a tym samym niedokładności w zakresie geometrii wieczka. [0005] US 2003/0056563 osłony A1 ujawnia do urządzenie w i sposób korpusie formowania końcowej zastosowania pojemnika formowanego w jednym cyklu prasowania, gdzie część osłony końcowej wytwarza się na pierwszym poziomie, a końcowe 35 formowanie końcowej osłony, włącznie z formowaniem 3 pierścieniowego żebra wzmacniającego i obwodowego zawinięcia formuje się na drugim poziomie w prasie, z której wyrzucany jest gotowy produkt. 5 Podsumowanie wynalazku [0006] wieczek Wynalazek z odnosi się do urządzenia i sposobu (o formowania korzystnego kształtu geometrycznego pojemników i zastosowaniem cienkościennych materiałów grubości 0,0084 lub poniżej, co wynosi około 0,00021 m), o 10 ulepszonej wytrzymałości i właściwościach materiałowych. Tak więc, w jednym aspekcie niniejszego wynalazku stosuje się sposób wieczka 15 jest "swobodnego metalowego mniej formowania" pojemnika, na w w wytwarzaniu co i metalowego część na z którym najmniej materiału poddaje się prasowaniu podczas formowania, przez co ona i narażona do pocienienie ostatecznie kształtu osłabienie. W następnym aspekcie obecny wynalazek przedstawia sposób urządzenie formowania zadanego metalowego materiału, w którym część metalowego materiału nie jest podparta przez narzędzie podczas formowania. Tak więc, 20 część metalowego materiału jest poddawana "swobodnemu podparcia formowaniu" do żądanego kształtu zasadniczo bez zarówno na górnej lub dolnej powierzchni materiału. [0007] Następnym aspektem obecnego wynalazku jest zapewnienie prasy 25 znaną formującej wieczka w obecnie do z tym formowania dużą przemyśle korzystnej procesu o oraz geometrii formowania, podwyższonej metalowego szybkością niezawodności. Tak więc, w jednym aspekcie obecnego wynalazku zastosowana jest wewnętrzna tuleja dociskowa w połączeniu z krytycznymi 30 parametrami formowania, dla zapewnienia, aby wieczko uzyskało zadaną geometrię i było efektywnie wyrzucane z procesu formowania z szybkością 1800 - 11.000 wieczek na minutę. [0008] Następnym aspektem obecnego wynalazku która jest jest przedstawienie wewnętrznej tulei dociskowej, 4 napędzana sworzniami wystającymi pomiędzy nią i tłokiem pneumatycznym, płytą na sprężynach lub osobnymi sprężynami, dla przyłożenia wystarczającej siły podparcia części ściany wyoblonej 5 wieczka, dla uformowania korzystnej geometrii podczas wytwarzania. [0009] Innym aspektem niniejszego wynalazku jest zapewnienie urządzenia są 10 podparte i sposobu na formowania wewnętrznej inna korzystnego jak i i na kształtu geometrycznego wieczka pojemnika, gdzie inne części wieczka zarówno aby zewnętrznej "formowana powierzchni, odkształceniu, zapobiec ruchowi część niepożądanemu natomiast jest swobodnie". Zatem, w jednym przykładzie wykonania obecnego wynalazku stosuje się "tuleję dociskową" do podparcia ściany wyoblonej 15 wieczka i/lub promienia geometrii. w do panelu Tak zamykającego, w jednym do dla jest natomiast co najmniej część wgłębienia ulega prasowaniu dla zaformowania aspekcie utworzenia 20 geometrii. geometrii wytwarzania 25 wprowadzenia korzystnej więc, obecnego wieczka Innym wieczka które wieczka wynalazku pojemnika aspektem zastosowano metalowej napoju urządzenie wykrojce, o formowania korzystnego kształtu korzystnej obecnego wynalazku przedstawienie sposobu i urządzenia do formowania ulepszonej generalnie jest pojemnika, a poprzez znane zatem Tak zastosowanie w zakładzie tylko jednym w wymaga więc, oprzyrządowania, dobrze niewielkich modyfikacji. przykładzie wykonania wynalazku przedstawiono urządzenie do formowania metalowego wieczka, które generalnie zawiera: pierwsze narzędzie w przeciwsobnej zależności do drugiego narzędzia, które jest dostosowane do 30 zaciskania materiału; trzecie narzędzie w przeciwsobnej zależności do czwartego narzędzia, które jest dostosowane do wywierania siły na części panelu wywierania siły metalowego zamykającego 5 zaciskania materiału; piąte 5 narzędzie umieszczone pomiędzy wspomnianym na części centralnego panelu metalowego pierwszym narzędziem i wspomnianym trzecim narzędziem, które jest dostosowane do podparcia co najmniej części ściany wyoblonej metalowego materiału; i zapewnienie najmniej 10 wieczku korzystną ruchu posuwisto-zwrotnego piątym narzędziem pomiędzy i co wspomnianym pojemnika wspomnianym przy czym zatem pierwszym oraz drugim narzędziem, gdy część wgłębienia w pozostaje niepodparta, się we geometrię wytwarza wgłębieniu wytwarzającym pogrubienie materiału, unikając zmniejszenia grubości wgłębienia. [0010] 15 sposób W innym aspekcie obecnego wynalazku w przedstawiono metalowego zamykający panel oraz ściany formowania wieczko do mający zadanego w kształtu dół wieczku panel oś pojemnika, połączony centralny 20 generalnie zasadniczo zawiera ściany do pionową wystającej wyoblonej, symetrii części wgłębienie, integralnie połączone dolnej wyoblonej i centralnego panelu, obejmujący : ustawienie formowania; wywieranie siły zaciskania na co najmniej części panelu zamykającego pomiędzy pierwszym narzędziem i drugim metalowej wykrojki wieczka na prasie do 25 narzędziem; wywieranie siły zaciskania na co najmniej część panelu centralnego panelu; pomiędzy trzecim narzędziem i czwartym narzędziem, aby zasadniczo zapobiec ruchowi centralnego 30 podpieranie co najmniej części ściany wyoblonej zarówno na wewnętrznej, jak i na zewnętrznej powierzchni, aby zasadniczo zapobiec ruchowi co najmniej ściany wyoblonej; 6 podpieranie jednym wspomnianego pierwszej części wgłębienia trzeciego narzędzia, co najmniej i spośród wspomnianego czwartego narzędzia jednocześnie pozostawiając niepodpartą inną część wgłębienia, i 5 wywieranie na wgłębienie siły ściskającej podczas utrzymywania ściany wyoblonej w korzystnym położeniu, w którym formuje się wieczko w zadanym kształcie. Skrócony opis rysunków [0011] 10 Fig. 1 jest przekrojowym widokiem z przodu typowego wieczka pojemnika do napojów; Fig. 2 jest przekrojowym widokiem z przodu przykładu wykonania wieczka pojemnika do napojów; Fig. 3 jest przekrojowym widokiem z przodu innego przykładu 15 wykonania wieczka pojemnika do napoju; Fig. 4 jest przekrojowym widokiem z przodu wieczka pojemnika formowanego techniki; Fig. 5 jest przekrojowym widokiem z przodu wgłębienia wieczka 20 pokazanego na fig. 4, podczas formowania wgłębienia; Fig. 6 jest przekrojowym widokiem z przodu znanego urządzenia stosowanego do formowania wieczka, jak opisano w U.S. Pat. Nr 5,685,189; Fig. 7 jest przekrojowym widokiem z przodu znanego urządzenia 25 pokazanego na fig. 6 i ponadto pokazującego ruch w ścianie wyoblonej; Fig. 8 jest przekrojowym widokiem z przodu jednego przykładu wykonania obecnego wynalazku, z pokazaniem wewnętrznej tulei dociskowej 30 umieszczonej przy ścianie wyoblonej oraz siły działającej na wieczko podczas formowania wgłębienia; Fig. 9 jest schematem przebiegu czasowego dla wewnętrznej tulei dociskowej i cyklu formowania, gdy wewnętrzna tuleja na prasie pojedynczego działania ze stanu 7 dociskowa przechodzi z górnego punktu zwrotnego do dolnego punktu zwrotnego i powraca do górnego punktu zwrotnego; Fig. 10 jest przekrojowym widokiem z przodu jedego przykładu wykonania niniejszego wynalazku pokazanego podczas formowania 5 wieczka i pokazujący tuleję dociskową zapewniającą podparcie dla części ściany wyoblonej i promienia wewnętrznego panelu zamykającego; Fig. 11 jest przekrojowym widokiem z przodu przykładu wykonania wewnętrznej tulei dociskowej; 10 Fig. 12 jest przekrojowym widokiem z przodu porównującym znane urządzenie formujące po prawej stronie rysunku i nowy przykład wykonania niniejszego wynalazku pokazany po lewej stronie rysunku, podczas procesu formowania; Fig. 15 13 jest przekrojowym widokiem z przodu porównującym znane urządzenie formujące po prawej stronie rysunku i nowey przykład wykonania niniejszego wynalazku pokazany po lewej stronie rysunku, podczas procesu formowania; Fig. 14 jest przekrojowym widokiem z przodu porównującym znane urządzenie formujące po prawej stronie rysunku i nowey 20 przykład wykonania niniejszego wynalazku pokazany po lewej stronie rysunku, podczas procesu formowania; Fig. 15 jest przekrojowym widokiem z przodu porównującym znane urządzenie formujące po prawej stronie rysunku i nowey przykład wykonania niniejszego wynalazku pokazany po lewej 25 stronie rysunku, podczas procesu formowania; Fig. 16 jest przekrojowym widokiem z przodu porównującym znane urządzenie formujące po prawej stronie rysunku i nowey przykład wykonania niniejszego wynalazku pokazany po lewej stronie rysunku, podczas procesu formowania; 30 Fig. 17 jest przekrojowym widokiem z przodu porównującym znane urządzenie formujące po prawej stronie rysunku i nowey przykład wykonania niniejszego wynalazku pokazany po lewej stronie rysunku, podczas procesu formowania; 8 Fig. 18 jest przekrojowym widokiem z przodu porównującym znane urządzenie formujące po prawej stronie rysunku i nowey przykład wykonania niniejszego wynalazku pokazany po lewej stronie rysunku, podczas procesu formowania; 5 Fig. 19 jest przekrojowym widokiem z przodu porównującym znane urządzenie formujące po prawej stronie rysunku i nowey przykład wykonania niniejszego wynalazku pokazany po lewej stronie rysunku, podczas procesu formowania; Fig. 10 20 jest przekrojowym widokiem z przodu porównującym znane urządzenie formujące po prawej stronie rysunku i nowey przykład wykonania niniejszego wynalazku pokazany po lewej stronie rysunku, podczas procesu formowania; Fig. 21 jest przekrojowym widokiem z przodu porównującym znane urządzenie formujące po prawej stronie rysunku i nowey 15 przykład wykonania niniejszego wynalazku pokazany po lewej stronie rysunku, podczas procesu formowania; Fig. 22 jest przekrojowym widokiem z przodu porównującym znane urządzenie formujące po prawej stronie rysunku i nowey przykład wykonania niniejszego wynalazku pokazany po lewej 20 stronie rysunku, podczas procesu formowania; Fig. 23 jest przekrojowym widokiem z przodu porównującym znane urządzenie formujące po prawej stronie rysunku i nowy przykład wykonania niniejszego wynalazku pokazany po lewej stronie rysunku, podczas procesu formowania; 25 Numer 1 2 3 4 Nazwa Niezamknięte wieczko puszki do napoju Panel zamykający Zewnętrzny promień panelu zamykającego Promień panelu zamykającego Wewnętrzny panel zamykający Ściana wyoblona 30 5 6 9 7 8 9 10 5 11 12 13 14 15 10 16 17 18 19 15 20 21 22 23 24 20 25 26 27 28 29 25 30 31 32 33 Wgłębienie Zewnętrzna ściana panelu wgłębienia Dolna część ściany panelu wewnętrznego wgłębienia Wewnętrzna ściana panelu wgłębienia Promień panelu centralnego Panel centralny Wysokość niezawiniętego szwu Materiał metalowy Konstrukcja położeniu Stempel wykrawający Krawędź tnąca Pierścień ciągnący Pierścień rdzenia matrycy Stempel panelu Stempel podporowy wgłębienia Zewnętrzna tuleja dociskowa Narzędzie do powtórnego ciągnienia Wewnętrzna tuleja dociskowa Dolny koniec ściany wewnętrznego panelu Promień wieczka Pierwszy promień wgłębienia Drugi promień wgłębienia Trzeci promień wgłębienia Spód wieczka Czoło stempla wykrawającego Średnica wewnętrzna stempla wykrawającego Czoło pierścienia ciągowego matrycy, pokazana w zatrzymanym 10 34 35 36 37 5 38 39 40 41 42 10 43 Powierzchnia górna pierścienia rdzenia matrycy Zewnętrzna średnica pierścienia rdzenia matrycy Wewnętrzna ściana pierścienia rdzenia matrycy Czoło stempla panelu Zewnętrzna ściana stempla panelu Promień stempla panelu Kąt rdzenia stempla panelu Promień rdzenia matrycy Czoło rdzenia matrycy Powierzchnia czołowa wyrzutnika Szczegółowy opis [0012] 15 Odnosząc się teraz z do fig. puszki 1-3, do przedstawiono przykładów które napojów, przekrojowe widoki przodu wieczek alternatywnych wykonania niezawiniętych można formować za pomocą określonego tu sposobu. Za pomocą opisanego wynalazku można również formować wieczka o innej geometrii, jak zauważy specjalista w tej dziedzinie. Bardziej szczegółowo, wieczko 1 metalowej puszki do napoju generalnie 20 zawiera okrągły 7, poza ma panel panel zamykający centralny 12 2, i ścianę promień 2 może wyobloną 11 6, wgłębienie Ponadto, 25 dodatkowo panelu wystawać wewnętrznego, który łączy panel centralny 12 z wgłębieniem 7. panelem 3 zamykającym zewnętrznego 2 niezawinięta wysokość 13 szwu. Okrągły panel zamykający 2 promień Panel panelu zamykającego, do promień 4 panelu zamykającego i promień 5 wewnętrznego panelu zamykającego. zamykający jest zaprojektowany wzajemnego połączenia z szyjką pojemnika podwójnym szwem lub innym sposobami dobrze znanymi w tej dziedzinie. Wgłębienie 7 30 jest generalnie utworzone przez zewnętrzną ścianę 8 panelu wgłębienia, promień 9 wgłębienia i wewnętrzną ścianę 10 panelu wgłębienia. W niektórych przykładach wykonania ściana 11 wyoblona 6 może być dodatkowo utworzona z wielu prostych kątów, promieni i łuków, zależnie od każdego specyficznego zastosowania, i jak zauważy specjalista w tej dziedzinie, opisany tu sposób nie ogranicza się do żadnego szczególnego 5 kształtu wieczka bądź geometrii. [0013] Na fig. 3 przedstawiono inny przykład wykonania wieczka, jakie może być wykonane przedstawionym tu sposobem. Na figurze "A" oznacza określony kąt, "D" określoną średnicę, "G" i "H" określoną wysokość, "R" określony promień i "W" 10 określoną dziedzinie, dostosowaniu szerokość. każdą do z wieczka Jak tych zauważy zmiennych specjalista można dopasowanego do w tej w zmodyfikować konkretnie danego pojemnika, ciśnienia, przewidzianego zastosowania, etc. [0014] Na fig. 4 i 5 pokazano w przekroju widoku z przodu 15 przykład wykonania znanej prasy pojedynczego działania do formowania wieczka pojemnika przedstawionego w niniejszym. Mianowicie, fig. 5 przedstawia w przekrojowym widoku z przodu bardziej 20 szczegółowo geometrię wgłębienia wieczka, w odniesieniu do matrycy formującego pokazanego na fig. 4. Jak pokazano na fig. 4-5, panel zamykający 2 niezwiniętej osłony 1 puszki napoju jest utrzymywany w położeniu pomiędzy górną powierzchnią 34 pierścienia rdzenia matrycy i powierzchnią czołową 43 wyrzutnika lub tulei dociskowej, natomiast ściana uchwytu wieczka jest umieszczona przy ścianach wewnętrznych 25 36 pierścienia rdzenia matrycy. Panel centralny 12 wieczka jest zaciśnięty pomiędzy stemplem 21 wgłębienia i stemplem 20 panelu. wieczka Fig. 1, 5 przedstawia bardziej szczegółowo geometrię 19 rdzenia pokazując umieszczenie pierścienia matrycy, stempla 20 panelu i rdzenia 21 matrycy. 30 [0015] Na fig. 6 i 7 pokazano w przekroju rzutu z przodu znany sposób formowania wieczka, opisanego w patencie U. S. Nr 5,685,189 (Nguyen 1 i i Farley). ponadto Mianowicie, zaznaczono pokazano strzałkami wieczka ustawienie wieczka przyłożenie siły zaciskania na panelu zamykającym 12 oraz na panelu centralnym. Bardziej szczegółowo, oznaczenia odniesione do rysunków 5D i 5E występują w patencie '189, co przytoczono w niniejszym z odniesieniem do jego całości. [0016] Na fig. 8 pokazano w przekroju rzutu z przodu jeden 5 przykład wykonania niniejszego wynalazku, który przedstawia zastosowanie roboczo 5 10 panelu wewnętrznej tulei dociskowej 24, jaka jest umieszczona naprzeciwko w pierścienia sposób. rdzeniowego Mianowicie, matrycy dla utrzymania ściany wyoblonej 6 wieczka i promienia zamykającego, korzystny wewnętrzna tuleja dociskowa 24 tworzy podparcie dla ściany wyoblonej 6 i promienia 5 panelu zamykającego, podczas gdy pierścień rdzeniowy matrycy i zewnętrzna tuleja dociskowa 22 poruszają ponadto 15 dodatkowo się w górę na a wgłębienie razem z ulega prasowaniu. 12 Jak jest pokazano rysunku, panel centralny panelem zaciśnięty zamykającym niezawiniętej powłoki 1 puszki napoju. [0017] Na fig. tulei 9 przedstawiono dociskowej, przebieg czasowy dla wewnętrznej 20 ukazujący zabiegi robocze występujące podczas ruchu tulei dociskowej od górnego punktu zwrotnego do dolnego punktu zwrotnego, z powrotem do górnego punktu zwrotnego. Mianowicie, cykl formowania rozpoczyna się, gdy środek matrycy dociska materiał do stempla panelu. Wtedy wewnętrzna tuleja dociskowa dociska materiał do pierścienia rdzenia 25 matrycy, a końcową postać uzyskuje się poprzez prasowanie, jak zaznaczono i pokazano cyfrą 3. [0018] Na fig. 10 pokazano w przekroju rzutu z przodu jeden przykład dodatkowy 30 końcu wykonania szczegół obecnego dotyczący wynalazku, ustawienia ponadto przedstawiając elementów na tym różnych pokazano składowych względem niezawiniętej powłoki 1 puszki napoju, w procesu formowania. na i Jak rysunku, wewnętrzna tuleja dociskowa 24 jest pokazana jako tworząca wyoblonej bezpiecznie podparcie wieczka zewnętrznej 5 ścianę powierzchni panelu wieczka ściany względem promieniu zamykającego, utrzymując wyobloną 13 pierścienia powłoki 5 19 rdzenia napoju matrycy, uzyskuje aby się zapobiec względnemu kształt przemieszczeniu. Po sprasowaniu niezawiniętego wgłębienia 7 puszki korzystny geometryczny, z zachowaniem geometrii ściany wyoblonej 6 i promienia 5 panelu zamykającego w korzystnej orientacji. [0019] nacisku napoju, 10 Na na w fig. 11 pokazano wyobloną przekrojowy widok powłoki ściany z 1 przodu puszki wewnętrznej tulei dociskowej, przedstawiając umiejscowienie ścianę celu niezwiniętej geometrii kontrolowania wyoblonej podczas procesu formowania. Ponadto, jak zauważy specjalista w tej dziedzinie, geometria powierzchni czołowej wewnętrznej tulei dociskowej będzie również wyznaczać ogólną geometrię ściany wyoblonej 6 i promienia panelu zamykającego 5 podczas procesu formowania. 15 [0020] Na fig. 12-23 pokazano przekrojowe widoki z przodu porównujące rysunku, znany proces formowania, po prawej części stronie powłoki dla kształtowania niezawiniętej puszki napoju, z nowym sposobem swobodnego formowania według obecnego wynalazku, pokazanym po lewej stronie. Jak pokazano 20 na tych rysunkach, użycie wewnętrznej tulei dociskowej 24 nie było uprzednio stosowane dla zapewnienia podparcia dla ściany wyoblonej i promienia 5 panelu zamykającego na zewnętrznej powierzchni prasowaniu 25 formowania. [0021] Każdy z rysunków fig. 10-23 przedstawia przekrojowy widok z przodu pokazujący zespół matrycy z różnymi elementami składowymi, 30 potrzebnymi dla wytworzenia niezamkniętego wieczka pojemnika napoju. Kompletna matryca może obejmować pojedyncze gniazdo lub zespół narzędzia, jak pokazano albo liczne elementy gniazda, składowe których ilość jest ograniczona krawędź raczej 17, szerokością materiału, niż siłą wywieraną przez prasę. Dolne narzędzia obejmują tnącą pierścień ciągnący 18 lub pierścień rdzeniowy 19 matrycy oraz podczas procesu formowania, dla przy równoczesnym swobodnego wgłębienia wieczka uzyskania 14 stempel 20 panelu. stempel Górne elementy 21 składowe matrycy mogą obejmować podporowy wgłębienia, stempel wykrawający 16 i mogą obejmować wewnętrzną tuleję dociskową 24. Matryca generalnie pracuje na prasie mającej jeden suwak 5 lub ramę, lecz bez takiego ograniczenia. Rozpoczynając od otwartego położenia, mocuje się górne narzędzia w podstawie matrycy, formowany 10 ponad która jest mocowana 14, do suwaka prasy napędzanego podaje mogą się być przez wał korbowy i korbowody dołączone do suwaka. Metalowy materiał najczęściej aluminium, choć dolnymi częściami oprzyrządowania, zastosowane inne dobrze znane metale stosowane w przemyśle pojemników. [0022] Obecnie, w odniesieniu do następujących figur, podano bardziej szczegółowo skrócony opis operacji formowania: 15 Fig. 12: Pokazano górne oprzyrządowanie poruszające się w dół, ze stemplem wykrawającym 16 w kontakcie z materiałem 14, co rozpoczyna zabieg wykrawania. Fig. 13: Półfabrykatowy metalowy materiał 14 jest zaciśnięty pomiędzy 20 czołem 31 stempla w dół. wykrawającego lub po Siła i czołem może lub 34 33 z być inne pierścienia wywierana ściśle 25 ciągnącego, ruchu przez podczas środki wykrawaniu, kontynuowaniem zaciskania pneumatyczne sprężynę, podobne sposoby przyłożenia siły. Materiał jest ponad górną powierzchnią pierścienia ciągniony rdzenia matrycy. Przy kontynuowaniu ruchu w dół metalowy materiał 14 jest ciągniony pomiędzy najbardziej wewnętrzną powierzchnią stempla 32 wykrawania i najbardziej zewnętrzną powierzchnią pierścienia 35 rdzenia matrycy. Równocześnie metalowy materiał zaciska się pomiędzy górną powierzchnią pierścienia 30 34 rdzenia matrycy i pierścieniem ciągnącym 22. Pierścień ciągnący 22 wywiera nacisk na metalowy materiał 14 podczas sekwencji zaciskania formowania, można kontrolując za przepływ materiału i zapobiegając niepożądanemu uzyskać uszkodzeniu. pomocą Ponownie, sprężyny, siłę środków 15 pneumatycznych siły. Fig. 14-15: Przy kontynuowaniu ruchu w dół rdzeń 21 matrycy styka się z materiałem i rozpoczyna się ciągnienie metalowego 5 materiału 14, formujące wewnętrzną geometrię wieczka puszki napoju. Podczas ruchu w dół materiał metalowy 14 zostaje zaciśnięty pomiędzy rdzeniem 21 matrycy i stemplem 20 panelu oraz pierścieniem 19 rdzenia matrycy i wewnętrzną tuleją dociskową 24. 10 Fig. 16: Przy kontynuowanym ruchu w dół sekwencja formowania osiąga moment końcowy ruchu w dół, znany jako dolny punkt zwrotny. W tym stanie jest już uformowany panel zamykający 2 i ściana wyoblona 6. Dodatkowo, metalowy materiał 14 dostępny do tworzenia ostatecznej geometrii 7 wgłębienia i geometrii 15 12 panelu centralnego pierścienia jest 19 wyciągnięty rdzenia do wewnętrznej pomiędzy średnicy matrycy lub innych podobnych sposobów przyłożenia powierzchniami 36 i 39. Fig. 17-18: Pokazano sekwencję formowania kontynuującą ruch w górę stempla wykrawającego 16, rdzenia 20 21 matrycy i stempla 20 panelu. Sekwencja ta trwa w ruchu do górny dopóki stempel 20 panelu powróci do swego pierwotnego położenia, zwanego również położeniem końcowej zatrzymania geometrii 7 w swobodnym wgłębienia, formowaniu z i prasowaniu 25 wewnętrzną tuleją dociskową 24 utrzymującą zaciśnięcie na pierścieniu 19 rdzenia matrycy aż do położenia zatrzymania albo poza to położenie. W tym stadium sekwencji zakończone jest formowanie wieczka, jednakże należy wykonać usunięcie gotowego wieczka puszki napoju. Fig. 19-23: Sekwencja formowania jest kontynuowana w górę, aż 30 do uzyskania całkowicie otwartego położenia. Zewnętrzna tuleja dociskowa 22 służy do usunięcia obecnie gotowego, lecz jeszcze nie zawiniętego wieczka z zewnętrznej średnicy 32 stempla 16 wykrawającego i wieczko jest zrzucane powietrzem albo w inny podobny sposób. 16 [0023] Odnosząc się ponownie do fig. 12-23, po pokazano prawej porównanie znanego sposobu formowania wieczka stronie, z nowym sposobem formowania pokazanym po lewej. Jak przedstawiono w kolejnych rysunkach, nowy sposób formowania 5 ma widoczne zalety, obejmujące: a) możliwość wytwarzania wieczek o dynamicznych geometriach, z zachowaniem pełnej kontroli ściany zamykającego; b) 10 umożliwienie formowania trudnych geometrii ściany wyoblonej i panelu wyoblonej i wgłębienia bez zmniejszenia grubości metalu; c) umożliwienie formowania wgłębień wieczka z pogrubieniem materiału, podczas gdy dotychczas następowało pocienienie metalu w różnych miejscach; d) zwiększenie kontury kontroli wieczka w niniejszym które niż wynalazku bardziej umożliwia dokładnie z 15 projektowanie określa oprzyrządowania, poprzednie urządzenia dynamicznymi formami; e) 20 możliwość wytwarzania wieczka z materiałów o większej wytrzymałości, bez zmęczenia metalu normalnie związanego z ciasnymi formami i promieniami; f) większa kontrola i swoboda wynikające wieczek z o niniejszego większej wynalazku umożliwiają uzyskanie wytrzymałości z materiału o mniejszej grubości; i g) poprawa wydajności roboczej podczas wytwarzania i usuwania 25 wieczek pojemników z procesu formowania. BALL CORPORATION Pełnomocnik: 17 77P27280PL00 EP 1 773 522 B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób formowania zadanego kształtu pojemnika, obejmujący: wieczka metalowego pojemnika, dostosowanego do wzajemnego połączenia z szyjką umieszczanie metalowej wykrojki (14) wieczka na prasie do formowania; wywieranie siły zaciskania na co najmniej części panelu zamykającego (2), pomiędzy pierwszym narzędziem (22) i drugim narzędziem (19), wywieranie siły zaciskania na co najmniej części panelu centralnego (12), pomiędzy trzecim narzędziem (21) i czwartym narzędziem (20), aby zasadniczo powstrzymać ruch panelu zamykającego (2) wewnątrz wspomnianego pierwszego narzędzia (22) i wspomnianego drugiego narzędzia (19); podpieranie piątym narzędziem (24) co najmniej części ściany wyoblonej (6) i promienia (5) panelu zamykającego na wewnętrznej powierzchni, pomiędzy wspomnianym drugim narzędziem (19) oraz wspomnianym piątym narzędziem (24) i zewnętrzną powierzchnią, za pomocą wspomnianego drugiego narzędzia najmniej (19), części aby ściany zasadniczo wyoblonej powstrzymać (6) i ruch co (5) promienia wewnętrznego panelu zamykającego; podpieranie pierwszej części wgłębienia (3) co najmniej jednym spośród trzeciego narzędzia (21) i wspomnianego czwartego narzędzia (20), z równoczesnym pozostawieniem niepodpartej innej części wgłębienia (7); i 18 wywieranie siły prasowania na wgłębienie (7) podczas utrzymywania ściany wyoblonej (6) w korzystnym położeniu, w którym formuje się wieczko o zadanym kształcie; znamienny tym, że wspomniane piąte narzędzie (24) znajduje się w przeciwsobnej zależności z co najmniej częścią drugiego narzędzia (19). 2. Sposób według zastrzeżenia 1, w którym materiał wgłębienia wieczka zachowuje zasadniczo tę samą grubość podczas formowania wieczka. 3. Sposób według zastrzeżenia 1, w którym niepodparta część wgłębienia (7) zmienia kształt podczas procesu formowania. 4. Sposób według zastrzeżenia 1, w którym wspomniane pierwsze narzędzie (22) zawiera zewnętrzną tuleję dociskową (22), a wspomniane drugie narzędzie zawiera pierścień (19) rdzenia matrycy. 5. Sposób według zastrzeżenia 1, w którym ściana (6) jest podparta na wyoblona wewnętrznej powierzchni pierścieniem (36) rdzenia matrycy i na zewnętrznej powierzchni wewnętrzną tuleją dociskową (24). 6. Sposób według zastrzeżenia 2, w którym trzecie narzędzie zawiera stempel (21) wgłębienia, a wspomniane czwarte narzędzie zawiera stempel (20) panelu. 7. Sposób według zastrzeżenia 4, w którym wgłębienie (7) jest poddane prasowaniu, gdy wewnętrzna tuleja dociskowa (24) porusza się z położenia górnego punktu zwrotnego do dolnego punktu zwrotnego. 8. Sposób według zastrzeżenia 1, w którym ściana wyoblona wieczka jest podparta na zewnętrznej powierzchni przez tuleję dociskową (22). 9. Sposób według zastrzeżenia 8, w którym tuleja dociskowa (22) może mieć inną geometrię, dla utworzenia kształtu ściany wyoblonej (6) podczas procesu formowania. 19 10. Sposób według zastrzeżenia 1, w którym poprzez wywieranie siły zaciskania na części panelu zamykającego (2) wykonuje się prasowanie pomiędzy wspomnianym pierwszym narzędziem (22) i wspomnianym drugim narzędziem (19). 11. Urządzenie do formowania metalowego wieczka dostosowanego do wzajemnego połączenia z szyjką pojemnika, zawierające: pierwsze środki zaciskające (19, 22) do utrzymania pierwszej części metalowego materiału (14); drugie środki zaciskające (20, 21) do utrzymania drugiej części metalowego materiału (14) i zawierające narzędzie (20) o profilu geometrycznym dostosowanym do podparcia dolnej wewnętrznej powierzchni metalowego materiału (14), wspomniana druga część metalowego materiału (14) jest umieszczona wewnątrz wspomnianej pierwszej części; wewnętrzną tuleję dociskową (24) mającą górny koniec i dolny koniec, wspomniany dolny koniec jest umieszczony pomiędzy wspomnianymi pierwszymi środkami zaciskania (19, 22) oraz wspomnianymi drugimi środkami zaciskania (20, 21) i zawierającą wspomnianego i wspomniany powierzchnię metalowego dolny połączenia materiału mającą oraz co w najmniej jeden promień krzywizny wklęśle skierowanej w stronę (14) (14) roboczym połączeniu ze wspomnianym metalowym materiałem koniec umieszczony ponad metalowym materiałem (14) utrzymywanym przez wspomniane drugie środki zaciskania (20, 21), w którym pusta przestrzeń jest usytuowana 22), pomiędzy pierwszymi dociskową, (14), środkami oraz w zaciskania którym (19, wspomnianymi materiał tulei drugim środkami zaciskania (20, 21) i wspomnianą tuleją wspomniany metalowy ze który jest (24), się w w roboczym połączeniu wspomnianą zasadniczo metalowy powierzchnią dociskowej rozpoczyna połączenia wspomnianej promień, gdzie wewnętrznej który wspomniany zawiera punkcie, 20 materiał (14) odchyla się od zasadniczo płaskiej orientacji; gdzie co najmniej część wspomnianych środków zaciskania (19, 22) i wspomniane drugie środki zaciskania (20, 21) są poruszane względem wspomnianej tulei dociskowej (24), gdzie korzystna geometria metalu jest pustej formowana w ściskaniu jest 22); znamienne tym, że wspomniana wewnętrzna tuleja dociskowa (24) jest w przeciwsobnej zależności z co najmniej częścią pierwszych środków zaciskania (19, 22). 12. Urządzenie według zastrzeżenia 11, zawierające: pierwsze drugiego narzędzie narzędzia (22) w przeciwsobnej które jest zależności dostosowane do do wewnątrz wspomnianej przestrzeni, dociskową podczas gdy część wspomnianego metalowego materiału (14) utrzymywana pomiędzy wspomnianą tuleją (24) i wspomnianymi pierwszymi środkami zaciskania (19, (19), wywierania siły zaciskania na części panelu zamykającego (2) metalowego materiału (14), i gdzie narzędzia pierwsze (22) oraz drugie (19) odnoszą się do pierwszych środków zaciskania przeciwsobnej części (19, 22); trzecie do narzędzie (21) w zależności czwartego metalowego narzędzia materiału (20), (14), które jest dostosowane do wywierania siły zaciskania na centralnego panelu gdzie narzędzia trzecie (21) i czwarte (20) odnoszą się do drugich środków zaciskania (20, 21); piąte narzędzie (24) umieszczone (22) i pomiędzy wspomnianym trzecim pierwszym najmniej metalowego narzędzie narzędziem części wspomnianym (6) narzędziem (21), które jest dostosowane do podparcia co ściany (14), ponadto wyoblonej bez (7), gdzie wspomnianego z do zewnętrzną piąte ścianą podparcia materiału (24) jest kontaktu powierzchnią wgłębienia przejścia wspomniane wspomnianą dostosowane krzywoliniowego pomiędzy 21 wyobloną (6) i panelem zamykającym (2), przy czym wspomniane krzywoliniowe przejście zaczyna się w miejscu, w którym panel zamykający (2) zaczyna odbiegać w dół od zasadniczo poziomej płaszczyzny, zaś piąte narzędzie (24) odnosi się do wewnętrznej tulei dociskowej (24); i zapewniające ruch posuwisto-zwrotny pomiędzy co najmniej wspomnianym pierwszym piątym i narzędziem (19) (24) i wspomnianym podczas gdy (22) drugim narzędziem, część wgłębienia (7) w końcu wieczka pojemnika pozostaje niepodparta na zewnętrznej powierzchni, podczas gdy jest podparta na wewnętrznej powierzchni, gdzie korzystna geometria jest wytwarzana we wgłębieniu (7), gdy działa siła prasowania, z zasadniczym uniknięciem zmniejszenia grubości materiału wgłębienia (7). 13. Urządzenie według zastrzeżenia 12, w którym wspomniane pierwsze narzędzie (22) zawiera zewnętrzną tuleję dociskową (22). 14. Urządzenie według zastrzeżenia 12, w którym wspomniane drugie narzędzie (19) zawiera pierścień (19) rdzenia matrycy. 15. Urządzenie według zastrzeżenia 12, w którym wspomniane trzecie narzędzie (21) zawiera stempel (21) wgłębienia. 16. Urządzenie według zastrzeżenia 12, w którym wspomniane czwarte narzędzie (20) zawiera stempel (20) panelu. 17. Urządzenie według zastrzeżenia 12, ponadto zawierające stempel wykrawający (16) i pierścień ciągnący (18), które są dostosowane do utrzymania części metalowego materiału (14) podczas wytwarzania (19) i które są umieszczone oraz w sąsiedztwie tulei pierścienia rdzenia matrycy zewnętrznej dociskowej (22). 18. Urządzenie według zastrzeżenia 11, w którym wspomniana korzystna geometria we wspomnianej przestrzeni zawiera wgłębienie (7) w metalowym wieczku. 22 19. Urządzenie według zastrzeżenia 14, ponadto zawierające stempel wykrawający (16) i pierścień ciągnący (18) umieszczone w sąsiedztwie odpowiednio wspomnianej zewnętrznej tulei dociskowej (22) i pierścienia (19) rdzenia matrycy, które są dostosowane do zaciśnięcia części wspomnianego metalowego materiału (14). BALL CORPORATION Pełnomocnik:
Grupy dyskusyjne